carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Smarta lösningar för digitalt i stor skala

DRIVA KUNDENGAGEMANG OCH DIGITAL PROCESS-AUTOMATISERING

Vi hjälper världens ledande varumärken att få banbrytande affärsresultat via digital omvandling.

GÖR DIG REDO ATT KLARA AV STÖRNINGAR


Vi använder Pega-plattformen för att hjälpa världens ledande varumärken att införa nästa generations affärsmodeller och därmed innovera, leverera utmärkt kundengagemang samt omvandla verksamheten i stor skala och med hög hastighet.

Framtiden är här vad gäller nästa generations överlägsna kundengagemang. För att hålla steget före konkurrenterna måste moderna företag digitalt omvandla sina affärsmodeller oftare och i större skala än någonsin tidigare.

Cognizant använder Pega för att uppfylla löftet om ”digitalt i stor skala”. För att hjälpa ditt företag tillhandahålla upplevelser i flera kanaler och öka kundengagemanget samarbetar vi med Pega. Tillsammans skapar vi smarta lösningar genom att utnyttja vårt Pega Digital Innovation Center.

Vi hjälper dig att skapa program med en suverän användarupplevelse för flera digitala kanaler, smarta bottar och artificiell intelligens (AI). Allt detta kan hjälpa ditt företag fatta snabbare beslut som utnyttjar heltäckande automatisering och en plattform med lite eller ingen kod för affärsprocesshantering (BPM), robotteknik och funktioner för fallhantering.

Cognizant har världens största och mest erfarna Pega-verksamhet – med en två decennier lång relation med Pegasystems – och vi är medlem i deras ”Partner Advisory Council”. Med vår gedigna erfarenhet kan du hantera oväntade problem och störningar samtidigt som du förbättrar kundengagemanget.

 

15

Partner Awards i rad vid årliga PegaWorld-evenemang, däribland: 2019 års Pega Partner Award for Partner Excellence in Growth & Delivery

LÄS MER

LÖSNINGAR

EN PEGA-METOD FÖR ”DIGITALT I STOR SKALA OCH MED HÖG HASTIGHET”


Med hjälp av gediget branschfokus, global närvaro, expertis från tusentals stora och komplexa globala engagemang samt en stor certifierad grupp med experter samarbetar vi med Pegasystems för at omvandla kundernas verksamheter i stor skala.

 • PEGA CRM-SVITEN

  MAXIMERA KUNDENGAGEMANG

  Få ut det mesta möjliga från Pega-marknadsföring och öka engagemanget i hela kundresan. Cognizant använder Pega CRM Suite för att hjälpa dig att revolutionera kundengagemanget, med heltäckande automatisering och realtids-AI på branschens enda enhetliga CRM-plattform.

  Cognizants gedigna CRM-domänexpertis tillsammans med Pegasystems enhetliga CRM-plattform möjliggör snabbare implementering och skapande av affärsvärde.

  För att maximera din avkastning på investeringar inom säljautomatisering och kundbeslutshubbar ger vi insikter, utvecklar en strategisk plan, optimerar processer och hanterar organisationsförändringar. Vår särskilda grupp för rådgivning om affärsprocesser och konsulttjänster består av experter med gedigen erfarenhet inom Pega CRM.

  Vår omfattande tjänstkatalog omfattar alla aspekter av tjänster för rådgivning, konsultation, implementering, kvalitetssäkring och support, däribland:

  • Pega-marknadsföring som engagerar kunderna med kontextuell, individuell marknadsföring i realtid med olika kanaler.
  • Pega-säljautomatisering som hjälper dig att på ett intelligent sätt vägleda kundtjänst- och säljpersonal samt automatisera försäljning.
  • Kundtjänst som betjänar och engagerar kunderna med digital kundservice.
  • Pega Customer Decision Hub-kunskap som inför realtids-AI i kundengagemanget.
 • PEGA KLIENTLIVSCYKELHANTERING

  AUTOMATISERA KUNDINTRODUKTION

  Med hjälp av transparenta, robusta, skalbara och lönsamma processer hjälper Cognizant dig att öka produktiviteten, uppfylla regelkrav samt förenkla livscykelhantering och KYC-processer.

  Vi använder Pega Client Lifecycle Management för att omvandla och automatisera stela processer och äldre system, leverera anpassningsbara, flexibla processer samt automatisera heltäckande kundresor. Våra lösningar samordnad sömlöst front- till back-office-processer världen över, säkerställer efterlevnad med regelkrav och tillhandahåller en berikande upplevelse i flera kanaler.

  Våra beprövade implementeringsmetoder inför heltäckande programleverans, däribland planering och utveckling av kundens resa med betoning på programhantering och organisationsförändringsledning. Detta kan anpassas efter bransch-, produkt- och kundspecifika processer så att du snabbt kan distribuera.

  Cognizant bidrar med betydande erfarenhet av implementation inom kundintroduktion och kundproduktintroduktion, och hjälper klienter att minska introduktionstid, förbättra kundretention och utöka intäktsbasen.

 • PEGA-PLATTFORMEN

  ÖKA HASTIGHETEN FÖR INNOVATION OCH PRODUKTIVITET

  Cognizant specialiserar på att implementera expansiva, processdrivna program och tillhandahåller en plattform för snabba, affärsdrivna program med hjälp av Pega-plattformen. Vi använder Pega-affärsprocesshantering (BPM), fallhantering, personalinformation, utveckling med lite kod och chattbottar för att automatisera processer, påskynda innovation och förbättra produktiviteten.

  Med hjälp av Pega för att driva digital företagsomvandling i stor skala, med en enhetlig plattform utan kod, använder våra heltäckande lösningar för digital processautomatisering uppgiftsautomatiserande bottar, processoptimering, fallhantering och BPM för att revolutionera dina verksamheter.

  Om du tampas med driftsineffektivitet och problem med lanseringshantering kan vi hjälpa dig att implementera bästa praxis och metoder som förbättrar din IT-verksamhet. Vi använder agila metoder för att skapa appar som är moderna, enkla att ändra och snabba att distribuera. Det gör din tid till marknad avsevärt kortare. Dessutom gör vårt DevOps-tillvägagångssätt med lite kod kontinuerlig utveckling enklare än någonsin. Cognizants team har banat väg för införandet av DevOps med Pega-plattformen och visat demonstrerat betydande automatisering och kostnadsbesparingar till våra kunder.

 • PEGA I MOLNET

  FÅ EN HÅLLBAR KONKURRENSFÖRDEL

  I syfte att uppfylla behoven i en föränderlig affärsmiljö ger Cognizant dig möjligheten att få en hållbar konkurrensfördel med hjälp av skalbara och anpassningsbara marknadsledande molnfunktioner.

  Med vårt erbjudande ”Pega i molnet” hjälper vi dig att utveckla din vision, strategi och genomföranderesa så att du kan använda molnet och få bättre kundengagemang, obegränsad anpassningsbarhet till marknaden och snabbare tid till marknad med lägre risk. Våra lösningar kan även samköras sömlöst med ditt företags befintliga molninfrastruktur, så att du får en hållbar konkurrensfördel som bidrar till företagets mål.

  Cognizants molnlösning stöttas av mångårig erfarenhet av att hantera molninfrastruktur, IT- och datasäkerhet, expertis inom programdistributioner, realtidsimplementeringar avseende migrering av lokala program till molnet, strategiska partnerskap med molntjänsteleverantörer samt beprövad erfarenhet av stöd för Pega-plattformen.

 • PEGA-PRODUKTSVITEN

  OPTIMERA DPA-RESAN

  Cognizant samarbetar med dig för din heltäckande DPA-resa, som drivs av Pega-produktsviten. Våra omfattande erbjudanden bygger på ett särskilt team för rådgivning om affärsprocesser och konsulttjänster med gedigen erfarenhet av Pega, och omfattar:

  • Utvärdering av och workshops för konsulttjänster för att definiera en automatiseringsplanering och resursanalys för automatiseringsplattformen.
  • Teknikkonsulttjänster för att konfigurera en Pega Center of Excellence och hjälpa dig att etablera ene stark företagsgrund.
  • Process och styrning för att framgångsrikt leverera program.
  • Programutvärdering för att analysera status för Pega-program och göra rekommendationer för kontinuerliga förbättringar.

   

  Med över 20 års erfarenhet av att leverera Pega-program kan våra team hjälpa dig att etablera en planering för automatisering av affärsprocesser för din digitala omvandlingsresa. Vi visar dig hur Pega-plattformen kan ge dig möjligheten att erbjuda dina kunder tjänster i världsklass. För att implementera Pega-projekt använder vi vår metod för ”distributionsframgång”, som omfattar program-/projektstyrning, processledd omvandling, implementering, användarinförande och ändringshantering.

  Cognizant erbjuder intensiva workshops där de snabba produktimplementerings- och distributionsprocesserna kan provas och där din personal kan se de senaste erbjudandena i Pega-produktsviten.

 • PEGA-UPPGRADERINGAR

  FÅ VÄGLEDNING OM BÄSTA PRAXIS

  Cognizant är Pegasystems första auktoriserade partner och har många framgångsrika Pega-produktuppgraderingar bland alla SI:er för att hålla sin kundplattform aktuell. Vi är även den enda partnern som kan ge L2-L3-support för Pega-produkter.

  Våra omfattande metoder integrerar bästa praxis med Pegas och våra egna IP-baserade verktyg för att leverera snabba, sömlösa uppgraderingstjänster. Dessutom omfattar vår etablerade Pega Upgrade Center of Excellence experter på uppgraderingsteknik som ger teknisk styrning och vägledning om tillvägagångssätt, metoder och bästa praxis för alla uppgraderingsprogram.

  Cognizants CoE-uppgraderingsteam hjälper kunder att hantera sina programuppgraderingar utan att behöva ådra sig betydande kostnader för forskning och utveckling eller långa implementeringstider. Cognizants uppgraderingserbjudande påskyndar den allmänna uppgraderingsprocessen med garanterad framgång.

 • PEGA-ROBOTAUTOMATISERING

  ARBETA SMARTARE OCH SNABBARE

  Cognizant bidrar med betydande erfarenhet av implementering inom Pega-robotprocessautomatisering (RPA) och robotskrivbordsautomatisering (RDA). Vi använder Pegas patenterade betjänade automatisering och personalinformation för att förbättra hastigheten, effektiviteten och precisionen hos din företagspersonal. Vi tillför även vår egen gedigna erfarenhet och kunskaper inom konsulttjänster för att identifiera var, vad och när du bör automatisera för att få bästa affärsresultat och avkastning på investeringar.

  Genom att automatisera repetitiva aktiviteter med lågt värde för skrivbordsarbete eller front office samt regelbaserade högvolymsprocesser i ditt back office underlättar vi din omvandlingsresa med hjälp av både betjänade (RDA) och obetjänade (RPA) bottar. Detta minskar kostnader, ökar produktiviteten, reducerar fel som beror på den mänskliga faktorn samt frigör dina resurser till arbete med högre värde – därmed infrias löftet om ”digitalt i stor skala och med hög hastighet”.

  Till skillnad från leverantörer av lösningar med endast RPA erbjuder Cognizant heltäckande robotteknik, CRM och BPM för ditt digitala företag, vilket maximerar värdet av dina två största investeringsområden: personal och teknik. Resultatet blir att du kan utnyttja robotprocessautomatisering, skrivbordsautomatisering, personalinformation och fallhantering för att få mer produktiva medarbetare och en bättre kundupplevelse.

DE SENASTE IDÉERNA

NYHETER


EVENEMANG

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.