carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Ligg i framkant med digitala lösningar

LEVERERA DE ULTIMATA DIGITALA UPPLEVELSERNA I ALLA ASPEKTER AV DIN VERKSAMHET

BYGGA DIGITALT INSPIRERADE LÖSNINGAR


Vår expertis omfattar kundgränssnitt, transaktionsbehandling och modernisering av kärnsystem för anpassning och skalning i det föränderliga affärslandskapet.

Den digitala omvälvningen går allt snabbare, och företagen utmanas av kunder som värdesätter upplevelser högre än produkt och pris. Den snabba ökningen av ny och innovativ teknik och verktyg har tvingat ledande företag att modernisera medarbetarupplevelsen genom nya digitala plattformar, appar och tjänsteleveranskanaler.

Cognizants Oracle Digital Services hjälper dig att implementera digital transformation genom att förena affärs- och teknikarkitekturer som ger konkurrensfördelar och tillväxt på topplinjen. Vi gör dina verksamheter mer skalbara, agila och framtidssäkra genom att

 • effektivisera befintliga processer
 • utöka den nuvarande verksamheten
 • skapa nya möjligheter 
 • se till att digitalt tänkande genomsyrar hela verksamheten. 

Cognizants Oracle-lösningsverksamhet möjliggör din digitala omvandling vad gäller allt från AI och chattrobotar till analyspaneler.

LÖSNINGAR

DIGITAL GRUND


Cognizant är redo att sätta de digitala planerna i verket. Vi effektiviserar befintliga processer, utökar den löpande verksamheten, skapar nya möjligheter och inspirerar digitalt tänkande på alla nivåer i företaget.

 • MODERNISERING

  EFFEKTIVISERA PROCESSER OCH PROGRAM

  UpGraduate: Med Oracles teknikplattformsuppdatering ”UpGraduate” hjälper vi dig att modernisera din teknikplattform. Vi migrerar/uppgraderar din nuvarande Oracle-teknik till ett nästa generations-program som håller dig i framkant på teknikprogressionskurvan och ger fortsatt produktsupport. Vår uppgraderings-/migreringslösning hjälper dig även att digitalisera och effektivisera dina affärsprocesser genom att eliminera den befintliga anpassningen, vilket resulterar i lägre total ägandekostnad. Oracle-produkter som vi använder omfattar Forms, APEX, ADF, Oracle 12c, 18c (autonom databas) och Fusion Middleware (Weblogic, SOA).

  Programomvandling: Cognizant kan hjälpa dig att modernisera befintliga, begränsade äldre program till nyare skalbar teknik samtidigt som den äldre investeringens värde bibehålls. Vårt tillvägagångssätt förlänger livslängden på dina program, förbättrar UX genom att förbättra gränssnitt och funktion, minskar distributionen, driftstiden och underhållskostnaderna samt bevarar affärslogiken. Processoptimering kretsar kring affärskritiska system som medför högre risker, vilka hanteras genom ljudstrategier, detaljerad planering, djup teknikkompetens, robust styrning och strikt genomförande.

  Skräddarsydda appar: Cognizant erbjuder anpassade utvecklingstjänster som utnyttjar den paketerade verktygsuppsättningen som medföljer ett databaslicenspaket. Vi bygger eller anpassar ett program som passar din affärsprocess/-utvidgning genom att använda Oracle Core Technologies viz., DB12c/Autonomous (PL/S Q L), Application (ADF/Jet/J2EE/Forms) och Advanced UI (Polymer, REACT, Angular JS, ADF, JET, Spring, Java och andra). Vi tillhandahåller även standardbaserad programintegrering som är avgörande för IT-effektiviteten och för att leverera lösningar över hela företaget. Med Oracle SOA/WebLogic API säkerställs den interoperabilitet och integrering som du behöver.

 • NÄSTA GENERATIONS MOLN

  INTEGRERA BEFINTLIG IT

  Med hjälp av Oracle Cloud Platform (PaaS) kan vi integrera din befintliga IT med nästa generations molntjänster, påskynda programutvecklingen och -distributionen samt underbygga företagsomvandlingen. Oracle-produkter som vi fokuserar på omfattar SOA Cloud Service, AI Cloud Service, Data Integration, Cloud Service, API Cloud Service, IOT Cloud Service, Mobile Cloud Service, Blockchain Cloud Service, Integrated Cloud Service och Messaging Cloud Service.

 • Connected enterprise

  NYTTJA IOT-INFORMATION

  Med Oracles IoT-plattform tillhandahåller vi en omfattande uppsättning lösningar som hjälper dig att snabbt registrera och analysera enorma mängder IoT-relaterad information. Våra lösningar innefattar:

  • IoT Cloud Enabled Fleet Management, som skapar ett ekosystem för uppkopplade fordon och hjälper logistiken att fungera enligt en kostnadsoptimeringsmodell.
  • IoT JumpStart Kit, som är ett automatiserat enhetshanteringsverktyg baserat på öppen källkod för sakernas internet. Det automatiserar etableringen av sensorer och integrerar dem för datainsamling.
 • PROGRAM

  MERVÄRDESTJÄNSTER

  Cognizant erbjuder ett utbud av mervärdestjänster, bl.a:

  • Scan IT – En IT-rådgivningstjänst som ger mervärde och förbättrar din förmåga att nå affärsmål i alla faser av programmet.
  • Digital HR Assistant – En konventionell, AI-chattrobotbaserad lösning som förbättrar medarbetarupplevelsen, eliminerar aktiviteter med lågt mervärde från personalavdelningens uppgifter och utvärderar medarbetarnas engagemangsnivåer med hjälp av både strukturerade och ostrukturerade data.

PLATTFORMAR


Vi erbjuder plattformar som hjälper dig att uppfylla affärsmålen och snabba upp OLTP-program och -arbetsbelastningar.

 • CLOUD LIFT

  NÅ DINA AFFÄRSMÅL

  Cognizants Oracle Cloud Lift-lösning hjälper ditt företag att snabbt få ut värde av Oracle Cloud-plattformen och infrastrukturinvesteringarna. Våra lösningar omfattar att migrera Oracle och icke-Oracle-företagsarbetsbelastningar till Oracle Cloud-miljön.

  LÄS MER
 • EXADATA-TJÄNSTER

  SNABBA UPP OLTP

  Oracle Exadata är den ledande nätverksarkitekturen för att leverera extrem prestanda för OLTP-program och -arbetsbelastningar. Genom att utnyttja allt som Oracle Exadata erbjuder kan vår lösning hjälpa dig att ta affärsresultatet till nästa nivå. Våra tjänster omfattar rådgivning, plattformskonsolideringsfärdplan och -planering samt plattformsoptimering. 

RESURSER

FALLSTUDIE
Förbättra databas- och programskalbarhet för att stimulera tillväxt

Cognizant bytte ut underpresterande äldre servrar mot Oracle Exadata Database Machine och minskade tiden för de 40 viktigaste batch-processerna med 65 %.

LÖSNINGSÖVERSIKT
Tryckupphandling: HCM-molnutvidgningslösningar (för SaaS)

Denna Oracle PaaS-app hanterar anställdas förfrågningar om olika typer av kontors- och pappersvaror såsom visitkort, brevhuvuden och mer med möjlighet att visa förhandsvisning.

LÖSNINGSÖVERSIKT
Employee Disciplinary Action

Denna Oracle PaaS-app tillhandahåller ett standardprogram för att hantera livscykeln och arbetsflödet för en anställds policyöverträdelse och motsvarande disciplinåtgärd.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.