carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Omvandlas inför framtiden

FÖRBÄTTRA RESULTATET, ÖKA PRODUKTIVITETEN OCH STIMULERA TILLVÄXTINITIATIVEN

MODERNISERA OCH OMVANDLA


Våra experter antar ett rådgivande tillvägagångssätt för att omvandla din befintliga programmiljö.

När affärslandskapet byter inriktning på grund av digital teknik och globaliseringen genomgår traditionella affärsmodeller en dramatisk förändring. Organisationer i hela branschen måste reagera på förändringen med processer som har den snabbhet och agilitet som krävs för att matcha den föränderliga marknaden, förbli relevanta och utnyttja nya möjligheter.

Cognizant hjälper dig att fatta smartare beslut och leverera överlägsna resultat genom innovativa lösningar som förbättrar prestandan, ökar produktiviteten och stimulerar tillväxtinitiativ.

LÖSNINGAR

MODERNISERA DINA PROGRAM


Cognizants lösningar hjälper dig att modernisera befintliga, begränsade äldre program till nyare skalbar teknik och samtidigt bibehålla de äldre investeringarnas värde. Vårt tillvägagångssätt förlänger livslängden på dina program, förbättrar användarupplevelsen med bättre gränssnitt och funktion, minskar distributionstiden och driftstids- och underhållskostnaderna samt bevarar affärslogiken.

 • HANTERING AV HUMANKAPITAL

  OPTIMERA KOMPETENSEN

  Dagens företag söker lösningar som är inriktade på lika delar teknik, innovation, affärsmognad och en strategi för hantering av förändringar i organisationen. Humankapitalhantering (HCM) spelar en avgörande roll i organisationens förmåga att optimera sina kompetens- och personprocesser fullt ut.

  I dag skapar många drivkrafter en omvälvande förändring av personallandskapet. Cognizant samarbetar med dig i alla domäner för att tillhandahålla skräddarsydda HCM-lösningar och mervärden som stämmer överens med dina affärsmål. Våra mogna Oracle HCM-processer gör det enklare och billigare att dra nytta av fördelarna med att flytta HCM till molnet.

  Vi erbjuder en komplett uppsättning HR-affärslösningar som förstärks av HCM-experters kompetens inom molnprogram och Taleo, PeopleSoft och EBS-program. Vårt HCM Center of Excellence (CoE) utnyttjar HR-affärsprocesskompetens och branschledande praxis inom:

  • Personalavdelningen
  • Förmåner
  • Ersättning
  • Lön
  • Tid och kraft
  • Talent Management
  • Utbildning
  • Rekrytering/introducering
 • finanser

  VÄGEN TILL MODERN FINANS

  Med tillkomsten av digital teknik utvecklas finansens roll. Sociala medier, mobila lösningar, analys och molnet genererar nya affärsmodeller i snabb takt, vilket resulterar i större förväntningar från finansfunktionen. Finansdirektörer står inför många olika utmaningar, bl.a. när det gäller att hantera styrning, minska risker och säkerställa efterlevnad.

  Med globala uppdrag inom branscher och beprövad bästa praxis erbjuder Cognizant robusta lösningar för finansiell hantering som hjälper dig att fatta bättre beslut och öka effektiviteten samtidigt som du får maximalt affärsvärde.

  Vi hjälper dig på resan mot modern finans genom lösningar för beskattning, fakturering och efterlevnad (Oracle CC&B, ORMB) i tillägg till branschspecifika lösningar som IFRS, CFO Analytics, Value Map, Taxonomy (GST i Indien, VAT i Mellanöstern), Advanced Revenue Recognition, M&A, Financial Consolidation och andra.

 • HANTERING AV FÖRSÖRJNINGSKEDJAN

  FRIGÖR DISTRIBUTIONSKEDJANS VÄRDE

  Distributionskedjor måste anpassas till förändringarna som uppstår på grund av alltmer komplicerade globala marknader, ekonomiska fluktuationer och arbetskraftsproblem. Teknik är en strategisk drivkraft som säkerställer att distributionskedjor som bygger på digitala funktioner som sakernas internet och analys ligger bättre till än konkurrenternas eftersom de kan förutse problem, förutspå resultat och föreslå lämpliga lösningar.

  Cognizant hjälper dig att frigöra ytterligare värde från distributionskedjan genom att skapa lösningar som är skräddarsydda för att möta marknadens behov. Våra distributionskedjestrategier bygger på efterfrågeplanering och -prognostisering, produktionsplanering, lagerplanering, distribution och e-handel. Resultat: lägre cost-to-serve, optimerat lager, ökat rörelsekapital och snabbare reaktion på förändrad efterfrågan.

 • KUNDUPPLEVELSE

  ANPASSA DINA KUNDUPPLEVELSEMÅL

  Dagens konsumenter är kunnigare, mer självständiga och uppkopplade i större utsträckning än någonsin tidigare. Digital omvandling kräver smidiga, övertygande och anpassade kanalövergripande upplevelser. Att hitta den bästa tekniken för kundupplevelsen är bara början. Du måste även tillämpa effektiva ändringshanteringsstrategier som anpassar personalens arbete och processer till kundupplevelsevisionen.

  Cognizant är Oracle-partner för Oracle CX Cloud Suite, en molnbaserad svit som omfattar kärnfunktionerna för marknadsföring, försäljning och service. Vi har kompetens och erfarenhet för att genomföra snabba, flexibla lösningar och tillhandahålla experttjänster.

 • ORGANISATORISK ÄNDRINGSHANTERING

  EN INTEGRERAD METOD FÖR ORGANISATION-SFÖRÄNDRINGS-HANTERING

  En framgångsrik implementering kräver ett systematiskt tillvägagångssätt för att stimulera ägande och användning. Cognizants ramverk Organizational Change Management (OCM) är robust, heltäckande och anpassat för att möta behoven för Financial-, Supply Chain- och Human Capital Management-modulerna. 

  Vårt OCM-ramverk säkerställer ett integrerat tillvägagångssätt med programhanteringsmetoden och är utformat för att hantera person-, process- och teknikelement som har anknytning till programmet.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.