carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Dagens digitala uppdrag

FÖRENKLA OCH MODERNISERA AFFÄRSPROCESSER OCH IT-INFRASTRUKTUR

FÖRENKLA OCH MODERNISERA


Med omfattande domänexpertis och stark IT-närvaro är Cognizant en ledande Oracle Cloud-partner.

Förenkling och modernisering av affärsprocesser och IT-infrastruktur är avgörande för dagens digitala uppdrag. Oracles molnteknik spelar en viktig roll i att underlätta initiativ för digital omvandling. 

Cognizant är en erkänd ledare när det gäller initiativ för digital omvandling och ett av branschens ledande konsult- och rådgivningsföretag, både för företag som har migrerat och för dem som funderar på att övergå till Oracle Cloud.

Oracle ser Cognizant som en molnsystemintegratör av högsta rang efter att vi framgångsrikt har samarbetat med HCM- och ERP/EPM-molnprogram och genomfört fler uppdrag än någon annan partner i Oracle Alliance-ekosystemet. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda fantastiska lösningar till företag som letar efter sätt att övergå från datacenterverksamheten och börja lägga pengar på digital innovation.  

Cognizants Oracle Cloud Studios i Bengaluru, Indien och Nashua, USA är FoU- och innovationscenter som har hand om våra förstklassiga molnlösningar och -prototyper. Vi erbjuder en bättre kundupplevelse. På Cloud Studio prototypar och levererar vi snabbt programvara som hjälper dig att nå kunder och komma in på nya marknader.

VISA VIDEO

LÖSNINGAR

OMFAMNA MOLNET


Vi hjälper ditt företag att skapa en intuitiv digital närvaro genom att använda molntjänster som en grund för information, för att skapa nya möjligheter och bygga nya modeller för en bättre och mer meningsfull kundupplevelse.

 • KARTLÄGGANDE MOLNRÅDGIVNING

  FÖRENKLA MOLNMIGRERINGEN

  Cognizants Cloud Map Advisory-lösning förenklar din migrering till molnet och hjälper dig att effektivt planera och förbereda dig för en Oracle Cloud-implementering med flera stöttepelare.

 • IMPLEMENTERING MED FLERA STÖTTEPELARE

  EN GLOBAL INSTÄLLNING TILL DESIGN

  Med Cognizants globala molndesignmetod får du ett helt integrerat globalt system, hela vägen mellan försäljningsställe, backoffice, upphandling, ekonomiavdelning, personalavdelning och lönehantering. Vi är en av få globala systemintegratörer som tar hjälp av flera stöttepelare för att implementera molnet i flera domäner: ekonomi, HCM, SCM, EPM och CRM. Tack vare fler än 60 lösningsacceleratorer som omfattar molnomvandlingsspektrumet snabbar vi på implementeringen och organisationsförändringshanteringen (OCM).

 • MOLNÖVERGÅNG

  MIGRERA FRÅN ÄLDRE SYSTEM TILL MOLNET

  Cognizants molnövergångsomvandling hjälper ditt företag att byta ut hela sviten av Enterprise Resource Planning-program (ekonomi, distributionskedja, HR and CRM) till Oracle Clouds ERP-program. Vi erbjuder heltäckande tjänster som:

  • Global rådgivning
  • Molnimplementering med full service
  • Hantering av affärsprocessförändring
  • Efterproduktionsstöd 
  • Kvalitetssäkring


  Vårt team av konsultexperter spelar en viktig roll i att styra affärsstrategin genom omvandlingen av ekonomiavdelningen och HCM under molnimplementeringsprojekt.

 • CLOUD LIFT

  FLYTTA PROGRAM TILL MOLNET

  Cognizants Cloud Lift-lösning bygger på Infrastructure as a Service (IaaS) för Oracle Cloud, och hjälper dig att flytta befintliga program till molnet i nuvarande tillstånd. Vår testade, pålitliga lösning omfattar programinventering, bedömning, kodanalys, migreringsplanering och -exekvering samt stöd efter migreringen. 

  Vi börjar med en djupgående inventering av ditt nuvarande företagslandskap och samlar in relevanta data som matas in i våra egenutvecklade molnbedömningsverktyg. Dessa data är nyckeln till att beräkna lämpligheten för offentliga, hybrid- och privata moln. Processen hjälper oss även att förutse den mest lämpliga modellen för att migrera din miljö till molnet, IaaS eller Platform as a Service (PaaS).

  Cognizants 1ClickDbUpgrade är en återanvändbar och anpassningsbar lösning som bidrar till att minska den manuella ansträngningen i hela migreringsprocessen. 1ClickDbUpgrade gör att du kan automatisera och effektivisera flyttningen av Oracle-databasen till Oracle Cloud Infrastructure. Lösningen underlättar och accelererar migreringen över flera operativsystem, virtuella plattformar och lagringsplattformar. Den bidrar även till att optimera resursutnyttjandet och öka produktiviteten genom att möjliggöra fördelning av resurser till högprioriterade uppgifter.

 • MOLNHANTERADE TJÄNSTER

  OPTIMERA MOLNINITIATIVEN

  I programmet Oracle Cloud Managed Service Provider (MSP) erkänns partner med den kompetens och expertis som krävs för att bygga, distribuera, köra och hantera både Oracle- och icke-Oracle-arbetsbelastningar på Oracle Cloud Platform. Programmet gör det möjligt för medlemmar i Oracle Partner Network (OPN) att erbjuda en fullständigt hanterad tjänstelösning för arbetsbelastningar som körs på Oracles Platform as a Service (PaaS) och Infrastructure as a Service (IaaS).  

  Som nyckelpartner kan Cognizant köpa Oracle Cloud Platform baserat på kundens unika behov, paketera MSP-tjänster och sälja den integrerade lösningen genom en effektiv affärsmodell. Kunderna får en helhetslösning som optimerar molninitiativen och minskar riskerna, kostnaderna, tidsåtgången och komplexiteten.

  Genom att använda vårt globala team av Oracle-konsulter med leveranskompetens inom en rad olika branscher ser vi till att du får ett smidigt, heltäckande stöd för dina Oracle Cloud-program. Med våra mogna processer för ökad effektivitet kan du räkna med ökad flexibilitet och skalbarhet, förbättrad täckning och minskad total ägandekostnad.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.