carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

Innovera före alla andra

PÅSKYNDA TILLVÄXTEN MED ANPASSADE, BRANSCHBEPRÖVADE LÖSNINGAR


Definiera färdplaner, migrera till nya miljöer och leverera upplevelser i flera kanaler inom företaget och alla branscher och affärsprocesser.

 

MODERNISERA OCH OMVANDLA


Hantera den digitala övergången genom att modernisera befintliga kärnsystem och utnyttja nya affärsmöjligheter.

På den nyligen definierade digitala marknadsplatsen måste företagen hålla sig relevanta och aktuella. Cognizants Oracle-verksamhet hjälper företag att ta sig igenom den digitala övergången, vilket ofta innebär att helt nya affärsmodeller som är inriktade på kortare tid till marknaden måste skapas. Vi levererar värde till företag på tre viktiga sätt:

 • Kontinuerlig innovation för att modernisera affärsprocesserna
 • Bättre beslutsfattande 
 • Sänkning av kostnaderna 

Vår kvalificerade personal är utbildad i nästa generations teknik. Företag inom alla branscher når nya gränser i snabbare takt. Vi hjälper dig att påskynda resan till molnet och digitala plattformar genom att definiera färdplaner, migrera till nya miljöer, processautomatisera och leverera upplevelser i flera kanaler för affärsprocesser inom hela företaget. 

LÖSNINGAR

 • DIGITALA TJÄNSTER

  UTNYTTJA DEN DIGITALA OMVÄLVNINGEN

  Den snabba ökningen av ny och innovativ teknik och verktyg har tvingat ledande företag att modernisera medarbetarupplevelsen genom nya digitala plattformar, appar och tjänsteleveranskanaler. Cognizants Oracle Digital Services hjälper dig att implementera digital transformation genom att förena affärs- och teknikarkitekturer som ger konkurrensfördelar och tillväxt på topplinjen.

  LÄS MER
 • MOLNET

  FÖRENKLA OCH MODERNISERA

  Förenkling och modernisering av affärsprocesser och IT-infrastruktur är avgörande för dagens digitala uppdrag. Oracles molnteknik spelar en viktig roll i att underlätta initiativ för digital omvandling. Cognizant är en erkänd ledare när det gäller initiativ för digital omvandling och ett av branschens ledande konsult- och rådgivningsföretag, både för företag som har migrerat och för dem som funderar på att övergå till Oracle Cloud.

  LÄS MER
 • OMVANDLING OCH RÅDGIVNING

  DIGITALISERA PROCESSER I MARKNADSHASTIGHET

  Organisationer i hela branschen måste genomföra processer med den snabbhet och agilitet som krävs för att matcha den föränderliga marknaden, förbli relevanta och utnyttja nya möjligheter. Cognizant hjälper dig att fatta smartare beslut och leverera överlägsna resultat genom innovativa lösningar som förbättrar prestandan, ökar produktiviteten och stimulerar tillväxtinitiativ. Våra experter antar ett rådgivande tillvägagångssätt för att omvandla din befintliga programmiljö.

  LÄS MER
 • ANALYS

  MAXIMERA VÄRDET AV DINA DATA

  Cognizants Oracle-analysprogram är kompletta, förkonstruerade lösningar som levererar intuitiv, rollbaserad intelligens för alla i organisationen, från anställda på ”frontlinjen” till ledande befattningshavare. Detta gör att du får kunskap och värde från en rad datakällor och program och kan möta olika slutanvändarbehov.

  I vår Oracle-analysverksamhet arbetar många specialister med erfarenhet av flera Oracle-analysprogram efter fler än 100 kunduppdrag. De har hjälp av egenutvecklade verktyg och acceleratorer som påskyndar kundvärdet genom att reducera tid och arbete, identifiera anpassningar, snabba upp datainläsningar och ge statistiska uppskattningar.

  Vår Oracle-analysprodukt utgörs av Oracle Analytics Cloud Services och Enterprise Performance Management Cloud, vardera med flera uppsättningar av produkter, bl.a. OBIA, OBIE, BI Cloud, DVCS, Hyperion Cloud och Endeca, som uppfyller behoven för ett brett spektrum av branscher och affärsprocesser.

   

Modern Business Experience – 19–21 mars 2019 | Las Vegas

Som Platinum-sponsor för Oracles Modern Business Experience-evenemang bjuder Cognizant in dig att delta med oss i konferensen för att hjälpa dina kunder att förbereda inför den digitala framtiden.

REGISTRERA DIG NU

BRANSCHLÖSNINGAR

BRANSCHER VI BETJÄNAR


Cognizants Oracle-verksamhet har implementerat lösningar över hela världen för kunder i olika branscher. Vårt kunniga team har omfattande kunskaper om branschen. Vi erbjuder kunderna branschanpassade och beprövade lösningar på deras mest utmanande problem för att i slutändan öka verksamhetens tillväxt. 

BANK- OCH FINANSTJÄNSTER

Cognizant samarbetar med banker för att säkerställa konkurrenskraft inom tre områden av digital omvälvning: kundgränssnitt, processdigitalisering och dataanalys.

FÖRSÄKRINGAR

Oracle-tekniken hjälper försäkringsbolag att optimera verksamheten genom skapa och vira en skyddande ”säkerhetsfilt” runt försäkringstagaren.

TILLVERKNING, LOGISTIK OCH GAS, VATTEN OCH EL

Cognizant hjälper tillverkare att skapa banbrytande verksamhets- och leverantörsekosystem baserat på flera års samarbete med ledande gas-, vatten- och elföretag.

LIFE SCIENCES OCH SJUKVÅRD

Vill du förbättra processer, effektivisera försäljningen eller förbättra läkemedelssäkerheten? Cognizant gör det möjligt för företag att utnyttja globala tjänster på nya sätt.

TEKNIK

Eftersom vi ligger i framkanten av digital uppfinning och innovation kan vi förutse, i stället för att reagera på, våra kunders teknikbehov.

DETALJHANDELN OCH KONSUMTIONSVAROR

Vi omdefinierar hur återförsäljare gynnas av globala tjänster, och utnyttjar data för att hantera och leverera relevanta och engagerande konsumentupplevelser.

HOTELL OCH RESTAURANG

Cognizant levererar konsulttjänster och lösningar som är skräddarsydda för de affärsmässiga och tekniska utmaningar som alla rese-, restaurang- och hotellföretag möter.

KOMMUNIKATION, INFORMATION, MEDIA OCH UNDERHÅLLNING

Cognizant omdefinierar hur organisationer drar nytta av Oracles förstklassiga lösningar för att minska tiden till marknaden, sänka kostnaderna och skaffa sig konkurrenskraftiga fördelar.

NYHETER

18 mars 2019
Cognizant moderniserar EmblemHealth Legacy Systems

Vårdplan migrerar ekonomiverksamheter och affärsprocesser till Oracle Cloud.

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.