carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

SE VÅRA ERBJUDANDEN

IDENTITETSLÖSNINGAR FÖR DEN DIGITALA TIDSÅLDERN

Ersätt föråldrade IAM-punktlösningar med fullständigt hanterade, plattformsbaserade molnidentitetstjänster som levereras som en tjänst.

NÄSTA GENERATIONS IDENTITETSLÖSNINGAR


Initiativ för digital omvandling har gjort äldre identitetsverktyg och ramar föråldrade, vilket potentiellt gör ditt företag sårbart för moderna hot i den digitala tidsåldern. Utnyttja Cognizants nästa generation av IAM-lösningar (identitets- och åtkomsthantering) för att hjälpa dig att skydda dig under din digitala omvandling.

Den traditionella säkerhetsgränsen har försvunnit. Användningen av smarta enheter och IoT ökar i det utökade företaget. Tillsammans skapar de ett behov av identitetslösningar som är mycket skalbara och flexibla. 

Här kommer molndatabehandling och SaaS-lösningar in. De ger dig större flexibilitet när du köper, implementerar och integrerar den identitetslösning som bäst passar dina specifika behov.

Cognizants nästagenarationsportfölj med digitala identitetslösningar kan hjälpa dig med detta:

  • Byt ut föråldrade punktlösningar mot en enda identitetsplattform som kan hantera verktygen i den digitala tidsåldern
  • Minska kostnaden och komplexiteten för identitetshanteringen samtidigt som du förbättrar organisationens övergripande säkerhetsposition
  • Utnyttja flexibiliteten och prissättningsfördelarna i den nya eran med SaaS-levererade lösningar

LÖSNINGAR

SOLUTION OVERVIEW
PAM-as-a-Service

Privileged Access Management-as-a-Service är en enda lösning...

SOLUTION OVERVIEW
IDaaS

Eliminera kostsamma och tidskrävande IAM-implementationer med...

DE SENASTE IDÉERNA

PERSPEKTIV
Del 1 av 2 – Skapa cyberberedskap genom...

Läs om varför stark hantering av privilegierade konton är...

PERSPEKTIV
Del 2 av 2 – Skapa cyberberedskap genom...

Läs mer om vikten av stark privilegierad kontohantering för...

Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.