carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Säkerhetstrender

SÄKERHETS-UTMANINGEN: VAD KOMMER HÄRNÄST?

Ny teknik såsom AI och DevSecOps erbjuder nya former av hjälp när det gäller kommande regleringar och övergången till SaaS.

WHAT ARE TODAY’S HOTTEST TRENDS IN CYBER SECURITY?

Varje dag genererar företag enorma mängder data, och det är avgörande för organisationens framgång att alla dessa data skyddas. Men General Data Protection and Regulation (GDPR) och andra lagstiftningsåtgärder, liksom övergången till SaaS, ökar komplexiteten för företagens IT-säkerhet i allt större utsträckning. Lyckligtvis tillhandahåller teknik såsom artificiell intelligens (AI) och DevSecOps sätt att mildra dessa problem ... och förenkla säkerheten.

LÄS MER

Nyheter

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.