carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Hanterade säkerhetstjänster för dagens hot

COGNIZANT CYBER THREAT DEFENSE

Bekämpa ständigt ökande säkerhetshot mot företagstillgångar genom att utveckla datasäkerheten till en proaktiv "MSS 2.0"-lösning som är anpassad till ditt företag.

NÄSTA GENERATIONS CYBERSÄKERHET


Cognizants plattform Cyber Threat Defense (CTD) plattform ger en heltäckande överblick av din IT-säkerhet som möjliggör upptäckt av avancerade hot, misstänkt användaraktivitet, policyöverträdelser och relaterade risker för organisationens data.

Dina stationära och bärbara datorer, servrar, brandväggar, routrar, switchar och annan teknik genererar ett enormt antal datapunkter som är sårbara för ständigt aktiva säkerhetshot. Denna användning av teknik i moderna företag kan placera ditt företag i riskzonen för förlust av intäkter, skadat anseende, bötesbelopp för bristande efterlevnad och skapa en konkurrensmässig nackdel. Lokala eller äldre hanterade säkerhetstjänstlösningar (Managed Security Services Provider, MSSP) är otillräckliga för att möta morgondagens framväxande hot.

Cognizant kan hjälpa dig med en lösning för försvar mot cyberhot (CTD) som levererar nästa generations hanterade säkerhet . Vårt globala nätverk av integrerade säkerhetsoperationscenter (SOC) möjliggör kontinuerlig övervakning av potentiella hot mot alla dina företagsplattformar och hanterar dagens mest brådskande säkerhetsbehov, till exempel:

 • Hantering av säkerhetsincidenter
 • Sökning efter hot 
 • Trendanalys för isolering av hot
 • Stöd vid stora överträdelser
 • User and Entity Behavioral Analysis (UEBA)
 • Hanterad slutpunktsövervakning och respons
 • Sårbarhetshantering och svar

Resultatet: Du får en bättre överblick av både nuvarande och framtida hot och kan snabbare identifiera och avhjälpa riskerna när du utökar ditt digitala fotavtryck.

HUVUDFUNKTIONER

MSS 2.0 NÄSTA GENERATIONS SÄKERHET

I en miljö med obarmhärtig press och förhöjd risk är Cognizants plattform Cyber Threat Defense en integrerad och hanterad säkerhetslösning som kan skalanpassas till datavolymen samtidigt som du kan fokusera på att skydda ditt företag mot angrepp.

 • ÖVERVAKNING OCH HANTERING AV HÄNDELSER/LOGGAR

  SNABB ANALYS OCH KORRIGERING AV PROBLEM

  Din organisation skapar miljontals – till och med miljarder – säkerhetshändelser per dag, och det kan vara överväldigande att destillera dessa data till en kort lista med prioriterade händelser. CTD hjälper ditt säkerhetsteam att korrekt identifiera och prioritera hot i hela företaget och ger dig kunskap som gör att du kan reagera snabbt och minska effekterna av incidenter. Genom att konsolidera logghändelser och nätverksflödesdata från tusentals slutpunkter och program och sedan korrelera all den här informationen bidrar vi till att påskynda incidentanalys och åtgärder.

 • hotinformation

  KÄNN DIN FIENDE

  Hotinformation är avgörande för att smidigt och effektivt kunna identifiera och reagera på säkerhetsincidenter. Genom att känna till dina motståndare, landskapet och deras taktik kan du ligga steget före. Vår anpassade plattform bygger på branschledande informationsflöden kring hot och tillför den kontext som behövs för att identifiera och prioritera kritiska hot mot organisationen.

 • INCIDENTIDENTIFIERING

  FÅ VARNINGAR OM HOT I REALTID

  Det första steget i att identifiera en incident baseras på indikationer om hot eller intrång via aviseringar. Med kontinuerliga och förbättrade säkerhetsanvändningsfall upptäcker Cognizants CTD-plattform kända hotmönster som sedan övervakas och upptäcks i realtid av ett avancerat analytikerteam som arbetar dygnet runt året om.

 • INCIDENTRESPONS

  ISOLERA, ELIMINERA, ÅTERSTÄLL

  CTD-plattformens främsta mål är att bidra till att leverera effektiva funktioner för hantering av säkerhetsincidenter till ditt företag. För att göra detta rapporterar vi kvalificerade säkerhetsincidenter till ditt incidentsvarsteam för datorsäkerhet (CSIRT), och ger den information som krävs för snabb isolering, eliminering och återhämtning från incidenten.

 • FLEXIBEL AFFÄRSMODELL

  UPPFYLL JUST DINA BEHOV

  För anpassning till dina specifika bransch- och företagsbehov erbjuds Cognizants CTD-plattform genom en flexibel affärsmodell som låter dig välja mellan helt hanterade, hybridbaserade eller dedikerade lägen, samt en tjänsteuppsättning med alternativen Basic, Advanced eller Premium.

TILLÄGG

EXTRA SÄKERHET SOM TILLVAL

Cognizant erbjuder dessa extra, valfria tjänster för försvar mot cyberhot, som kan ge en helhetsbild av organisationens IT-säkerhet och identifiera svaga länkar i infrastrukturen.

 • HANTERING AV SÅRBARHETER

  IDENTIFIERA DINA SVAGA LÄNKAR

  Vår sårbarhetshanteringstjänst hjälper dig att prioritera sårbara tillgångar och lägger till sammanhangsinformation för att avgöra om företagskritiska system är i fara. Genom att använda konfigurationshanteringsdatabasen (CMDB) kan vi:

  • Identifiera beroenden i dina system och snabbt bedöma verksamhetskritiska effekter av förändringar eller driftstopp.
  • Ge en omfattande överblick över alla sårbarheter som påverkar en given tjänst, samt hur organisationen som helhet påverkas.
 • MANAGED DETECTION & RESPONSE (MDR)

  FÅ ÖVERBLICK ÖVER IT-SÄKERHETEN

  Vår avancerade tjänst Managed Detection & Response (MDR) ger en helhetsbild av organisationens IT-säkerhet för att upptäcka hot, policykränkningar och relaterade risker för organisationens IT-infrastruktur. MDR ger djupa insikter med hjälp av avancerad säkerhetsanalys av slutpunkter, användarbeteende, program och nätverk.

IBM QRadar ger skydd mot cyberhot

Cognizant Security har skapat en plattform för hanterade säkerhetstjänster (MSSP) i samarbete med IBM.

TITTA NU

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Över 85 strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Cisco
IBM
ServiceNow

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.