carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

SÄKERHET I EN TIDSÅLDER DÄR ALLT ÄR DIGITALT


Eliminera svaga punkter i säkerheten och accelerera innovationen, omvandlingen och tillväxten.

Inaktuella säkerhetslösningar. Sofistikerade cyberhot. Ökande efterlevnadskrav. Det här är några av de säkerhetsutmaningar som dagens företag behöver hjälp av hantera – de behöver en proaktiv partner som kan förutse och neutralisera hot innan de förverkligas.

På Cognizant betraktar vi säkerhet som startpunkten för att leverera de resultat som ledande globala organisationer kräver. Våra heltäckande säkerhetslösningar kombinerar gedigna domän- och branschkunskaper med en framtidsinriktad metod som omfattar tjänster för rådgivning och omvandling samt hanterade tjänster. Vi erbjuder den framförhållning och expertis som krävs för att lösa dina mest komplexa utmaningar. 

Genom att tillhandahålla en 360-gradig överblick över organisationens säkerhetsekosystem kan Cognizant identifiera och eliminera dagens sårbarheter – samtidigt som vi även upptäcker och löser framtida hot – så att du kan påskynda företagets innovation, omvandling och tillväxt.

SE VÅRA ERBJUDANDEN

LÖSNINGAR

SÄKRA FRAMTIDEN


Heltäckande säkerhetslösningar

Cognizants heltäckande säkerhetslösningar kombinerar gedigna domän- och branschkunskaper. Vår framtidsfokuserade strategi ger dig tryggheten med en säker miljö så att du kan agera snabbare, vara djärvare och lyckas i framtiden.

 • HANTERING AV HOT OCH SÅRBARHET

  MINSKA RISKEN, FÖRBÄTTRA MOTSTÅNDSKRAFTEN

  Med Cognizant Securitys serie tjänster för hantering av hot och sårbarheter kan du testa och hantera sårbarheter i dina nätverk, system och program. Det hjälper dig att minska riskerna och förbättra motståndskraften. Hantera dagens utmaningar och förbered dig inför framtiden genom att identifiera befintliga och framväxande hot och sårbarheter som kan orsaka problem.

  LÄS MER
 • IDENTITETS- OCH BEHÖRIGHETSHANTERING

  HELTÄCKANDE ÅTKOMST FÖR LEGITIMA ANVÄNDARE

  När du övergår till en digital affärsmodell och använder molnet alltmer är det viktigare än någonsin att säkerställa identiteter och kontrollera åtkomst i och med att äldre lösningar blir inaktuella.

  Med Cognizant Securitys Identity and Access Management kan du distribuera en agil lösning som är mycket skalbar, stärker ditt cyberförsvar och samtidigt möjliggör den effektiviserade användarerfarenhet som kunderna förväntar sig av den enhet de väljer. 

  LÄS MER
 • DATASÄKERHET

  SKYDDA DINA AFFÄRSDATA

  Varje dag genererar ditt företag enorma mängder data, och det är avgörande för din organisations framgång att alla dessa data skyddas. Vår portfölj med pålitliga och skalbara professionella och hanterade datasäkerhetstjänster hjälper företag att skydda sina kritiska data från början till slut på ett kostnadseffektivt och kompatibelt sätt, med flexibla, skalbara och mycket anpassningsbara krypterings- och tokeniseringslösningar.

  LÄS MER
 • STYRNING, RISK OCH EFTERLEVNAD

  SKYDDA VARUMÄRKETS ANSEENDE

  Expanderande digitala företag handskas med komplexa krav på styrning och efterlevnad. IT-säkerhetsrisker är nu ett problem ända upp på styrelsenivå, och det räcker inte att uppfylla minimikraven. Med Cognizant Securitys svit för styrning, risk och efterlevnad kan du bedöma aktuella risker, verifiera efterlevnad av standarder och implementera teknik och policyer som underlättar fortsatt efterlevnad.

  LÄS MER
 • MOLNSÄKERHET

  SÄKER MOLNIMPLEMENTERING

  Migrerar du arbetsmängder, program och data till molnet? Fördelarna är självklara, men säkerheten förbises ofta. Det är avgörande att förstå både riskerna, efterlevnadskraven och konsekvenserna för program och identiteter. Cognizant tillhandahåller expertisen som du behöver för att minimera riskerna med molnmigrering. Läs mer:

DE SENASTE IDÉERNA

25%

av företagens datatrafik kommer att ignorera gränssäkerheten och gå direkt från mobila enheter till molnet år 2018.

Gartner – specialrapport: cybersäkerhet med den digitala affärsvärldens hastighet

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Över 85 strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

AWS
CA Technologies
Cisco
IBM

Nyheter

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.