carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

OMVANDLING FÖR DIGITALA LÖSNINGAR


Hur förbereder du kostnadseffektivt IT-miljön för att förutse och tillgodose affärsbehoven både i dag och i morgon?

Hur möter ditt företag de ständigt växande förväntningarna hos dagens kunder? Vänd dig till Cognizant. Vi hjälper dig att förnya och modernisera dina centrala appar och din IT-infrastruktur för att kunna uppfylla företagets ökande behov – samtidigt som du garanterar högsta möjliga säkerhetsnivå.

Med vår djupa förståelse av modern teknik, appar, infrastrukturer, säkerhet, drift, branschdomäner och humancentrerad design minskar vi dina omställningsrisker medan du förbereder dig inför framtiden. Vi tar fram och distribuerar enkla och eleganta lösningar som omvandlar och effektiviserar appar och infrastruktur i optimal hastighet och skala som hjälper dig att leva upp till det digitala löftet för ditt företag och stimulera tillväxten.

LÖSNINGAR

FÖRNYA KÄRNAN

När företag behöver mer omfattande och bättre gränssitt behöver du också en högre motståndskraft och agilitet för att kunna konkurrera effektivt. Det innebär en förnyelse och modernisering av den centrala IT-infrastrukturen och dina appar så att du kan möta kundernas krav och samtidigt hantera riskerna med en övergripande omvandling.

Migrera din IT-miljö så att du bättre kan använda äldre och nya appar, inklusive nya funktioner som uppfyller nya affärsbehov, bevarar värdet av befintliga investeringar och minimerar kostnaderna – både idag och imorgon.

Distribuera molnet som del av din digitala omställning för att nå affärsmålen och öka tillväxten.

Se till att verksamheten alltid är tillgänglig och tillhandahåll anpassade gränssnitt via flexibla, digitala infrastrukturer och tjänster.

Leverera affärsresultat som möjliggör digital omvandling samtidigt som du optimerar kostnaderna och får bättre förutsägbarhet.

Migrera gamla och nya appar och plattformar, inklusive de nya funktioner som behövs i verksamheten.

Vi använder automatisering till att modernisera tekniken på arbetsplatsen. Vår molncentrerade strategi hjälper dig att ompröva hur du kan optimera företagets IT, inklusive infrastrukturens grunder: beräkna strategier för lagring, nätverk och datacenter.

Upptäck nya sätt att leverera den digitala användarupplevelse som dagens kunder vill ha.

Effektivisera backoffice-funktionerna och förbättra den operativa agiliteten och interaktionen med medarbetarna.

Använd en heltäckande strategi där hög kvalitet möter hög hastighet.

Leverera snabba, heltäckande och radikala förändringar och omvandla verksamheten till ett digitalt företag.

Cognizant Softvision erbjuder marknadens mest omfattande digitala produktutvecklingsexpertis för skapande av nya produkter och erfarenheter samt för omvandling av gamla appar för molnet och modernisering av centrala infrastrukturer och plattformar.

Designa, utveckla och leverera produkter och upplevelser som möjliggör digitalcentrerade affärsmodeller.

Inaktuella säkerhetslösningar. Sofistikerade cyberhot. Bättre efterlevnad. För att möta dessa och andra säkerhetsutmaningar kan du inleda ett samarbete med en proaktiv partner som kan förutse och neutralisera hot innan de blir verklighet.

Eliminera svaga punkter i säkerheten och accelerera innovationen, omvandlingen och tillväxten.

I FOKUS

FAKTABLAD
Företagsintegrering i framtiden

Enligt den här rapporten om innovation från 2018 från Forrester Consulting möjliggör företagsintegrering snabb omkonfigurering av verksamheten i syfte att skapa nya affärsmodeller och ekosystem samtidigt som kundupplevelsen och affärsverksamheten optimeras kontinuerligt.

VISA PDF

DE SENASTE IDÉERNA

NYHETER

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.