carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Cognizant® WorkNEXT™ Solutions

ÖKA ANVÄNDARNAS MÖJLIGHETER, HÖJ UPPLEVELSEN OCH FRÄMJA INNOVATION

FRIGÖR POTENTIALEN PÅ ARBETSPLATSEN


Enheter som surfplattor och smartphones har gått från konsumentprylar till att bli förlängningar av våra arbetsstationer. Under tiden gör tekniska framsteg som kognitiva virtuella assistenter, utökad kunskapsidentifiering och erfarenhetsanalys att du kan automatisera uppgifter, förbättra medarbetarnas produktivitet och förbättra upplevelsen.

För att utnyttja den fulla potentialen hos dessa nyheter måste du implementera omfattande strategier för digitala arbetsplatser som är centrerade kring tre viktiga teknikprinciper: moln, automatisering och analys samt personliga lösningar. Cognizant® WorkNEXT™ Solutions, Cognizants Digital Workplace Services-svit, ger dig toppmodern teknik och förstklassiga supporttjänster, så att dina medarbetare kan arbeta var och när som helst. Våra lösningar är:

 • Kontextuella och insiktsaktiverade
 • Redo för molnet och enkla att använda
 • AI- och automationsdrivna.

LÖSNINGAR

ANPASSA OCH FÖRBÄTTRA DIN MEDARB-ETARUPPLEVELSE


Störande digitala tekniker förändrar dagens arbetsplats. Omdefiniering av arbetsplats innebär att du övergår från en affärsinriktad till en medarbetarcentrerad modell, samtidigt som du säkerställer företagets efterlevnad och säkerhet. Cognizant visar dig hur det går till.

Våra WorkNEXT™-tjänster för den digitala arbetsplatsen ger lösningar lösningar som är kontextuella, insiktsaktiverade, smidiga och säkra. Dessa tjänster personanpassar medarbetarupplevelser, förbättrar produktiviteten och främjar kreativitet, innovation och samarbete i linje med verksamhetsmått.

Cognizant® WorkNEXTTM UEM: Delivering Continuous and Contextual Aware Workplace Solution

Med lösningen Cognizant® WorkNEXTTM UEM kan personalen arbeta var och när som helst och från valfri enhet med säker och smidig åtkomst till resurser som ökar verksamhetens produktivitet.

VISA PDF
 • DIGITALA SKRIVBORDS- OCH FÄLTUPPLEVELSETJÄNSTER

  ANVÄNDAR-UPPLEVELSE, AI OCH AUTOMATIONS-AKTIVERAD SUPPORT

  Digital eXperience Desk är en AI-aktiverad iVA-styrd (Intelligent Virtual Assistant) servicedesk som gör att din organisation kan omvandla användarupplevelser och produktivitet. Den virtuella assistenten är integrerad med en enhets- och operativsystemagnostisk digital plattform för att möjliggöra intelligent sökning och kunskap om efterfrågans- och reparationslösningar och ger därmed lösning för ”enskild dörr-support”. Digital eXperience Desk-erbjudanden omfattar:

  • WorkNEXT™ AI-driven servicedesk med flera kanaler, nära-kusten och kulturellt anpassade supportplatser
  • WorkNEXT™ EZ (Engagement Zone), ett digitalt förbättrat, skrivbordsnära fältserviceerbjudande som tillhandahålls globalt och ger resurser och digitala tekniker med gedigna kunskaper
  • WorkNEXT™ DigiHub, en digital användarinteraktionshubb som utgör en heltäckande plats för slutanvändarinteraktion med IT-avdelningen
  • WorkNEXT™ Persona Services, som syftar till att ge en effektiv personanpassningsstrategi som förbättrar kundupplevelsen, vilket leder till lägre kostnader och högre intäkter från större kundnöjdhet, lojalitet och positiva omdömen
  • WorkNEXT™ AR-aktiverade fältsupporttjänster för att effektivt hantera olika IT-tillgångar, däribland komplex och ej standardmässig utrustning via Cognizants AR-drivna lösning för digitala fälttjänster.
 • ARBETSYTA FÖR MOLN- OCH SAMARBETSTJÄNSTER

  ANVÄNDAR-UPPLEVELSE MED HÖG KVALITET FRÅN DET OFFENTLIGA MOLNET

  Arbetsytor på molnlösningar ger skrivbord, program och resurser när som helst, var som helst, på valfri enhet, från det offentliga molnet. Genom att förenkla skrivborden och driften samt förbättra säkerheten och hantera kostnaderna hjälper de din organisation att tillhandahålla en högkvalitativ användarupplevelse tillsammans med offentliga molnfördelar. Erbjudanden för arbetsytor i molnet omfattar: 

  • WorkNEXT™ Cloud Workspace, en integrerad lösning för slutpunkt-till-slutpunkt-lösning för arbetsytor som bygger på en offentlig molnplattform som gör skrivbord och program tillgängliga överallt, när som helst, på alla enheter, i ett erbjudande med en ”som en tjänst-modell”
  • WorkNEXT™ M365 Solution, som gör att du kan uppnå en användarcentrerad, interaktiv lösning som är säker att komma åt och ger förstklassig leverans och hantering. Den kombinerar funktioner och verktyg från operativsystemet Windows 10, produktivitetssviten Office 365 Pro Plus samt Enterprise Mobility and Security-paketet
  • WorkNEXT™ Productivity Services omfattar e-posthanterade företagstjänster samt implementerings- och migreringslösningar, däribland:
   • Multifaktorautentisering för Office 365-tjänsten
   • EFSS-tjänster (Enterprise File Sync and Share)
   • OneDrive för företagsmolnbaserad e-post och samarbetstjänster via Google-program (G Suite för samarbete)
  • WorkNEXT™ Unified Communication and Collaboration Services (röst och video), vilket omfattar SharePoint-konsultation, implementerings- och supporttjänster, konsult- och implementerings-tjänster samt Skype för företag.
 • ENHETLIG ENHETSHANTERING OCH DaaS

  SKYDDA, ÖVERVAKA OCH KONTROLLERA MEDARBETARNAS ENHETER

  Med Unified Device Management (UDM) kan du styra en mängd enheter och program i nätverket. Denna sömlösa, lätthanterliga plattform ger ett enhetligt hanteringsgränssnitt för att övervaka, kontrollera och hantera dina anställdas mobila enheter och datorer på distans, vilket minskar supportkostnader och affärsrisker. Erbjudandena omfattar:

  • WorkNEXT™ UEM, som omdefinierar hur företags-IT levererar och hanterar program, enheter och tjänster till användare på alla plattformar
  • WorkNEXT™ Device-as-a-Service, som kombinerar maskinvaruleasing och slutpunkt-till-slutpunkt-livscykeltjänster i ett enda månadskontrakt på per enhet-basis som omfattar fullständig tillgångsförvaltning, hanterade tjänster och en rad alternativ för teknikuppdatering
  • WorkNEXT™ LCM Solutions, som omfattar Windows 10-migreringstjänster, programkompatibilitets- och reparationstjänster, programförpackningar och virtualiseringstjänster.

DE SENASTE IDÉERNA

PERSPECTIVES
En arbetsyta för framtidens arbete

Arbetsplatsen ses allt mer som ett sätt att omdirigera...

PERSPECTIVES
Därför behöver anställda nya utrymmen för...

För att bättre förstå samspelet mellan arbetsytan och...

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

AWS
Cisco
Dell Technologies
Google Cloud
Microsoft
ServiceNow
VMware

NYHETER


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.