carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

Branschinriktad molnintegrering och tillhörande lösningar

HANTERA KÄRNVERKSAMHETENS PLATTFORMAR I MOLNET

PÅSKYNDA AGENDAN MED DIGITAL FÖRETAGSAGENDA


Distribuera Cognizants branschstrategi för moln för att driva och omvandla affärsverksamheten på molnet och därmed få mer flexibilitet, lägre kostnader och en heltäckande, efterlevnadssäker lösning.

När ditt företag tag steget över till molnet uppstår unika utmaningar som rör säkerhet, efterlevnad, avbrottstid och budgetbegränsningar. I och med att CX blir fokus för den digitala resan m¨åste du dessutom säkerställa ständig innovation och snabbare produktlanseringar.

Med Cognizants branschlösning med moln kan du tackla dessa utmaningar och sköta verksamheten på molnet effektivt, säkert och kostnadseffektivt, bemöta ändringar på marknaden snabbare samt avsevärt förbättra din IT-innovation.

Genom att kombinera molnexpertis med branschledande verktyg, processer och bästa praxis erbjuder vi en branschlösning med moln i ett paket som en fullständigt hanterad tjänst med hantering i en säker molnarkitektur. Lösningen erbjuder följande:

 • En integrerad, heltäckande metod för hanterade tjänster för program, infrastruktur och säkerhet.
 • Ett förkonfigurerat kärnprogramlandskap med anpassade funktioner för integrering och arbetsflöden, molnhantering samt affärs- och IT-driftssupport.

 

LÖSNINGAR

OMVANDLA VERKSAMHETEN


Cognizants branschlösning med moln kan hjälpa dig att möta molnrelaterade utmaningar genom att omvandla din affärsverksamhet som bygger på äldre system. Med vår enhetliga metod kan du migrera och smidigt sköta plattformarna för din kärnverksamhet i molnet med minimal arbetsinsats.

 • GUIDEWIRE HANTERAT PÅ AWS

  EXPERTIMPLEMENTERING, MINIMAL STÖRNING

  Guidewire på AWS är en heltäckande hanterad tjänst som omfattar konfiguration och implementering av en molnbaserad instans med anpassade integreringar och arbetsflöden, datamigrering samt affärs- och IT-support som drivs av Cloud Steps Transformation-ramverket, färdiga ritningar och mönster för lösningar, migreringsverktyg, fabriksmodeller, instrumentpaneler för prestanda samt integrerad ändringshantering. I tjänsten ingår lösningar och tjänster för policyadministration, anspråk och fakturor med hantering av tillhörande dokument, formulärskapande och analys.

  Guidewire på AWS ger sömlösa, mycket skalbara och tillgängliga funktioner med hjälp av sin infrastruktur som bygger på en referensarkitektur. Lanserings- och distributionsprocessen är snabb och enkel, och den ger en kompatibel plattform till en lägre ägandekostnad. Det finns ett ökat fokus på affärsarbetsflöden och integreringar med mindre behov av tid, kostnader och arbete för att hantera den underliggande infrastrukturen.

 • TRIZETTO PÅ AZURE

  MODERN VÅRD I MOLNET

  Cognizants TriZetto-produkter tillhandahåller en kraftfull branschlösning med moln för vårdorganisationer. Dessa produkter är en kombination av toppmodern teknik och branschledande expertimplementering – på Azure och QNXT-kärnsystemet för administration – som kan hjälpa dig att påskynda resan för digital omvandling.

  När Cognizants TriZetto-portfölj används med Microsofts intelligenta molnplattform Azure får du hjälp med att:

  • Omdefiniera IT genom att automatisera processer.
  • Håll dig steget före konkurrensen.
  • Förbättra flexibilitet, skalbarhet, säkerhet och efterlevnad.


  Resultatet:
   en omfattande, heltäckande molnstrategi för ett modernt vårdsystem.

NYHETER

Läs mer om oss
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på de här kommande evenemangen

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.