carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Få en ny syn på verksamheten

NYSKAPA VERKSAMHETEN MED AGILT, FRAMTIDSSÄKRAT HYBRIDMOLN

UPPNÅ SNABBARE AFFÄRSINNOVATION


Cognizants hybridmoln ger en säker, integrerad och hanterad plattform för att orkestrera program i flera molnlandningszoner.

För att kunna erbjuda differentierade produkter och tjänster som levererar den ultimata kundupplevelsen – och för att förbli relevanta och konkurrenskraftiga i den digitala ekonomin – måste organisationer förnya sina affärsmodeller och omkonfigurera IT-strukturen. Det innebär att övergå till en agil infrastruktur som utnyttjar en smidig hybridarkitektur och omfattar offentliga och privata molnplattformar.

Cognizants hybridmolntjänst gör att du kan dra nytta av ny molnteknik, få kraftfulla förbättringar och optimera befintliga IT-investeringar. Du kan dynamiskt orkestrera programarbetsbelastningar mellan det offentliga och privata molnet och förena din underliggande arkitektur med integrerade processer, verktyg och övergripande styrning. 

FÖRMÅNER

Minska tiden till marknaden

Molnlösningar som säkerställer snabbare programlanseringar och förbättrar produktiviteten.
Optimera verksamheten

Förbättrad driftskapacitet via en intelligent, automatiserad metod med självbetjäning.
Maximera affärsvärdet

Ger skalbarhet på begäran och minskar den totala ägandekostnaden genom att övergå till en OpEx-modell.

LÖSNINGAR

HYBRID-MOLNKOMPONENTER


Cognizants hybridmoln erbjuder en omfattande portfölj med komponenter som är utformade för att öka dina möjligheter att utnyttja molnet och dess fördelar, minska tiden till marknaden och få en avsevärd konkurrensfördel.

 • KÄRNAN I HYBRIDMOLNET

  INTEGRERA MOLNMILJÖER

  Cognizants hybridmoln ger en lösningsarkitektur för att integrera miljöer med flera molnleverantörer och teknikkomponenter. Program kan utnyttja poolade resurser via moln och federera via moln, där hybridmolnkärnan utgör den nödvändiga stommen.

  Hybridmolnet tillhandahåller automatiserad styrning i olika miljöer och teknikkomponenter i ett komplext ekosystem för hybridmoln. Det ger även fördefinierade, domänspecifika kontroller som PCI/HIPAA.

 • SÄKERHET

  AUTENTISERA OCH AUKTORISERA ÅTKOMST

  Säkerhet är en grundläggande aspekt av hybridmolnet. Genom att inkludera lämpliga uppsättningar med verktyg och integreringar säkerställer hybridgrunden tillgänglighet för kritiska funktioner såsom autentisering, auktorisering och detaljerad åtkomstkontroll.

  Det ingår även verktyg som utgör en centralpunkt för loggaggregering från olika källor och meddelar administratörer vid förekomst av misstänkta händelser.

  Hybridmolnlösningen tillhandahåller enkel inloggning med Enterprise Active Directory och avancerade autentiseringsmekanismer såsom flerfaktorautentisering och hantering av digitala rättigheter (DRM).

 • PLATTFORM FÖR MOLNHANTERING

  HYBRIDMOLNETS HJÄRTA

  Cognizants Cloud Management Platform (CMP) ger funktioner för självbetjäning och mäkleri i moln. CMP tar etableringsautomatisering till en ny nivå med funktioner som programprofilbaserad etablering, DevOps-integrering och konfigurationsautomatisering.

  CMP ger även andra användbara funktioner såsom molnmäkleri, kapacitetshantering, intelligent arbetsbelastningsplacering och livscykelåtgärder för arbetsbelastningar i moln. 

 • IMPLEMENTERING AV PROGRAM

  SÄKERSTÄLL SMIDIG MOLNMIGRERING

  De viktigaste delarna i Cognizants tillvägagångssätt för hybridmoln är våra mallar för arkitektur och omvandling, som utgör ett beprövat sätt att implementera hybridmoln och införa program.

  Även stora IT-organisationer med många kunskapsområden har ofta svårt att införliva molnet med rätt snabbhet och säkerhet. Våra tjänster för programimplementering gör att införandet av hybridmolnet blir smidigt, med mindre risk och driftstopp under migreringen.

 • TJÄNSTEHANTERING

  HELTÄCKANDE ÖVERVAKNING OCH HANTERING

  För effektiv och automatiserad tjänsthantering implementerar Cognizant en metod med självbetjäning som har en heltäckande arkitektur för övervakning och prestanda som omfattar allt från program till infrastruktur. Vårt övervakningsramverk använder egna verktyg för offentliga moln och verktyg för tredjepartsövervakning och programtjänsthantering.

 • DATASKYDD OCH AFFÄRSKONTINUITET

  LEDANDE SÄKERHET-SKOPIERING OCH SKYDD

  Ledande verktyg för säkerhetskopiering och dataskydd i molnet är inbäddade i Cognizants hybridmolnmiljö, liksom funktioner för hantering av informationslivscykeln och arkivering.

  Tack vare fördefinierade driftsättningsalternativ för hög tillgänglighet på webbplatsen och mellan olika webbplatser (en metod för flera webbplatser) hanterar Cognizants funktioner för dataskydd och affärskontinuitet det offentliga molnet och arkitekturer via ett tillvägagångssätt baserat på flera regioner.

HJÄLPMEDEL

MAXIMERA MOLNETS VÄRDE

Tack vare en digital leveransmodell som möter föränderliga marknadskrav möjliggör Cognizant ett anpassat tillvägagångssätt för att maximera molnets affärsvärde. Vi kombinerar bransch- och teknikexpertis med immaterialrätt (IP) och acceleratorer som hjälper dig att implementera ”Cloud@Scale”.

Mät molnets faktiska påverkan på ditt företag

CloudFrame är Cognizants dataintensiva verktyg för beslutsfattande. Det ger kostnadsuppskattningar och jämförelser mellan tjänsteleverantörer och maskinvaru-/programvarukomponenter så att du kan mäta påverkan av en Cloud-for-Digital-strategi.

Omvandla rollen för IT från hjälpmedel till drivare

Vår plattform för företagsövergripande automatisering, Cognizant® Automation Center, möjliggör hyperautomatisering för IT-verksamhet via teknik baserad på artificiell intelligens (AI) och maskininlärning, vilket gör verksamheten prediktiv och förutseende. Den integrerar även verksamheter och styrning mellan program och infrastrukturplattformar, och omvandlar därmed rollen för IT från affärshjälpmedel till affärsdrivare.

Välj vilka program som ska migreras till molnet

AppLens, Cognizants eget ramverk för programutvärdering, hjälper din organisation att bestämma vilka arbetsbelastningar som ska migreras till molnet.

Driftsätt ett värdefullt ramverk för migreringshantering

Cognizants eget verktyg för migreringshantering, ArcTern, anpassar sig till migreringsmetoder och använder automatiserade arbetsflöden och omfattande styrning i nästan realtid för stora migreringsprojekt.

 

DE SENASTE IDÉERNA

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Här är några av de strategiska partner som vi samarbetar med.

AWS
Cisco
Dell Technologies
Hitachi Vantara
Microsoft
ServiceNow

NYHETER

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.