carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Få en ny syn på verksamheten

NÅ NYA NIVÅER AV EFFEKTIVITET, INNOVATION OCH KUNDINTERAKTION

OMVANDLING AV FÖRSÄKRINGS-IT


Molnet är vägen framåt för P&C-försäkrings-IT, och Cognizant hjälper till att föra företagen in i framtiden.  

P&C-försäkringsbranschen genomgår snabba förändringar, många av dem genom de senaste tekniska framstegen. Tekniken har inte bara skapat efterfrågan på helt nya former av täckning utan även stört viktiga affärsfunktioner som marknadsföring, tjänstleverans och prissättning. Mitt i all denna förändring har IT blivit allt viktigare, och företagen måste hantera det dubbla ansvaret för att upprätthålla BAU samtidigt som det skapar möjligheter för innovation och verksamhetsförbättring. I synnerhet molndriven IT har skakat om försäkringsbranschen och gjort det möjligt för framtidsinriktade företag att omvandlas i takt med dagens digitala ekonomi.

Cognizants fullständigt förvaltade Guidewire-lösning, som levereras via molnet på Amazon Web Services (AWS), ger försäkringsgivarna verktyg för att hantera kärnverksamhet och administrativa funktioner som rör livscykeln för egendoms- och olycksfallsförsäkring, bl.a. tecknande av försäkringar, försäkringsbrev, fakturering och anspråk. Genom att tillhandahålla tjänster via en enda tjänstleverantör minimerar Cognizant verksamhetsstörningarna och maximerar verksamhetseffektiviteten med molndriven IT-modernisering. 

Med Cognizants djupgående kunskap om och erfarenhet inom försäkringsbranschen, i kombination med högklassiga funktioner och säkerhets- och efterlevnadskontroller för den underliggande molninfrastrukturen och Guidewire-plattformen, kan P&C-försäkringsbolag dra nytta av molnet och driva verksamheten med innovativ innehållsleverans, personliga kundupplevelser, synergier i hela företaget och effektiv drift.

LÖSNINGAR

FÖRDELAR MED GUIDEWIRE PÅ AWS


Cognizants Guidewire-molnplattform är en komplett hanterad tjänst på den högtillgängliga, elastiska och säkra AWS-arkitekturen, som ger optimerade molnfördelar till kunderna.

 • Minimala störningar i verksamheten

  INGA FARTHINDER

  Cognizants egna metoder för övergång till molnet underlättar flytten till Guidewire och minimerar samtidigt störningar i verksamheten, helt i linje med strategin för att driva både affärsinnovation och optimering av intäktsgenererande aktivitet. Ramverkets acceleratorer omfattar färdiga lösningsskisser och -mönster, migreringsverktyg, fabriksmodeller, paneler med resultatinformation, styrningsramverk och väl integrerad ändringshantering.

 • Bättre effektivitet och hantering

  INBYGGD TILLGÄNGLIGHET OCH SKALBARHET

  Guidewire-lösningen är integrerad med Cognizants automatiserade ramverk för tjänstleverans och smidig hantering av molninfrastrukturen. AWS-elasticitet, hög tillgänglighet och skalbarhet på begäran ingår i lösningen, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet medan vi tar hand om etableringen av IT som affärsdrivande faktor och strategiskt hjälpmedel.

 • Center of Excellence

  KUNSKAP OCH BÄSTA PRAXIS

  Cognizant investerar i funktioner, utveckling av lösningar och leveransacceleratorer för Guidewire InsuranceSuite™. Vi upprätthåller också en datakatalog i syfte att underlätta, registrera och sprida bästa praxis för leverans av lösningar.

 • Dedicerad expertis

  35,000 BRANSCHPROFFS

  Cognizants Guidewire-åtaganden stöds av branschens största dedikerade försäkringspraxis. Vår Guidewire-portfölj – som omfattar implementering, testning, datahantering, applikationshanterade tjänster, mobil och portaler samt uppgraderingar – stöds av en av de största branschexpertpoolerna. 

  Tack vare omfattande AWS-erfarenhet och Guidewire-expertis har vi utvecklat en robust branschfokuserad lösning som bygger på maximal molntillgänglighet, infrastrukturell skalbarhet och konfiguration på begäran samt stordriftsfördelar.

DE SENASTE IDÉERNA

WHITEPAPERS
Sju huvudtrender som formar framtidens...

Med tanke på mängden socioekonomiska, politiska och...

WHITEPAPERS
Bortom molnet: Ta verksamheten till...

Använd molnet bättre och snabbare än konkurrenterna i...

LÖSNINGSÖVERSIKT
LÖSNINGSÖVERSIKT

Effektivisera försäkrings-verksamheten och sänk kostnaderna med Cognizants fullständigt förvaltade Guidewire-lösningar på AWS


Cognizants fullständigt förvaltade Guidewire-lösning, som levereras via Amazon Web Services (AWS), förser försäkringsgivare med en omfattande svit av centrala funktioner och administrativa verktyg för egendoms- och olycksfallsförsäkring med hög tillgänglighet, skalbarhet och kostnadskontroll.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.