carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Minimera riskerna

SKYDDA RESAN TILL MOLNET

MINSKA RISKERNA MED MOLNMIGRERING


Migrerar du arbetsmängder, program och data till molnet? Det finns uppenbara fördelar med det, men säkerheten förbises ofta. Cognizant tillhandahåller expertisen som du behöver för att minimera riskerna med molnmigrering.

Brist på insyn, kontroll och kunskap kan utgöra allvarliga säkerhetshot mot verksamheten. Skydda verksamheten i allmänna moln och hybridmolnmiljöer med Cognizants Cloud Security-lösning. Vi säkerställer en smidig övergång till molnet och minimerar säkerhetsriskerna vid migreringen med hjälp av en tredelad uppsättning säkerhetslösningar.

Rådgivning 

 • Vision och strategi: anpassa säkerheten med affärs- och IT-strategi
 • Utvärdera och planera: utvärdera risker och regelkrav

Omvandling 

 • Designa och bygg: implementera en säker molnmiljö
 • Migrera och validera: överför och validera arbetsbelastningar till molnet

Hantering 

 • Stöd pågående hantering av säkerhetskontrollkonfiguration
 • Tillhandahåll kontinuerlig övervakning och analys
 • Leverera hotinformation
 • Samordna incidentåtgärder och återställning

Tillsammans stödjer dessa tjänster dina strategier för molnmigrering och hanterar regelkrav så att du kan genomföra en heltäckande säkerhetsstrategi för din resa genom den digitala omvandlingen.

Privileged Access Management as a Service

Missbruk av privilegierade konton är en av de främsta källorna till intrång. Cognizants Privileged Access Management as a Service (PAMaaS) tillhandahåller säkerhet för dina mest privilegierade konton med rätt expertis, kostnad och tid till värde. Oavsett var dina system används – i datacentren, det offentliga molnet ellre en hybridkombination av båda två – får du hjälp av Cognizant Security.

LÄS MER

LÖSNINGAR

TOWARD A SAFER JOURNEY


Cognizants Cloud Security-utbud ser till att organisationen är säker under och efter molnomvandlingen.

 • VISION OCH STRATEGI

  ANPASSA MÅLEN

  Cognizant erbjuder rådgivningstjänster och strukturerade workshops för att hjälpa ditt företag att anpassa säkerhetsmålen med affärs- och IT-strategin, samtidigt som hänsyn tas till din risktolerans. 

 • UTVÄRDERA OCH PLANERA

  VÄLJ STRATEGI

  Våra experter samarbetar med ditt team och dina leverantörspartner för att bedöma krav gällande risk, verksamheten och säkerhetsregler och sedan fastställa det aktuella tillståndet för molnsäkerhet för planerade och driftsatta molnprogram. Detta är ett viktigt steg i processen med att fastställa en lämplig säkerhetsstrategi för molnet.

 • DESIGNA OCH BYGG

  SKAPA EN FÄRDPLAN

  We will design a cloud security roadmap and controls in line with your business strategy, objectives and identified requirements for “lift and shift,” “lift and operate” and “lift and transform” cloud migrations. We find opportunities to improve your organization’s ability to operate in cloud environments and reduce your security exposure, making full use of new native and third-party cloud security solutions.

 • MIGRERA OCH VALIDERA

  HANTERA MOLNSÄKERHETS-KONTROLLER

  The Cognizant Security team works with your business to implement agreed-upon cloud security controls and perform post-migration controls analysis. This includes validating control effectiveness, ensuring logging and alerting capabilities, testing incident response plans, and performing key performance indicator (KPI) and key risk indicator (KRI) reporting.

 • KÖR OCH OPTIMERA

  MINIMERA FRAMTIDA RISK

  Vi tillhandahåller löpande, skalbara delade tjänster för kontinuerlig konfigurationshantering, övervakning och aviseringar samt säkerhetssvar. Detta säkerställer att din säkerhetsstrategi utvecklas och ligger steget före hotmiljön så att framtida risker för företaget minimeras.

DE SENASTE IDÉERNA

NYHETER

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.