carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Omfattar molnets hela livscykel

GE MOLNET FRIA TYGLAR ATT LEVERERA DIGITALA LÖSNINGAR I STOR SKALA

LEVERERA DIGITALA LÖSNINGAR I STOR SKALA


Stimulera företagets digitala resa genom att utnyttja molnet till fullo. Med Cognizants fullständigt hanterade molntjänster och plattformar hjälper vi dig att uppnå maximal agilitet och kortare tid till marknaden till lägsta möjliga pris.

I takt med att IT-landskapet förändras övergår företagen till digitala lösningar och utnyttjar flexibla program som snabbt kommodifierar molnet. Hantering av molninfrastrukturen med traditionell Remote Infrastructure Management (RIM) kan undergräva molnets fördelar med agilitet, snabbhet och smidighet. I stället bör du överväga moderna program som bygger på molnleveransmodeller som Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS), Containers-as-a-Service (CaaS), Functions-as-a-Service (FaaS), mikrotjänster och så vidare.

Cognizants Cloud Operate-tjänst är en AI-driven, heltäckande, äkta hybridmolnlösning som passar alla de ovanstående molnleveransmodellerna. Vårt erbjudande omfattar hela spektrumet av molnhantering, däribland övervakning och avisering, etablering och orkestrering, styrning, säkerhet, programprestandahantering (APM) och optimeringstjänster. Vår DevOps-skapade motor gör lanseringar snabbare och minskar tiden till marknaden.

Cognizants Cloud Operate är utformat med fyra principer för styrning – ekonomi, teknik, service, säkerhet och regler – som levereras via en intelligent molnhanteringsplattform (intelligent Cloud Management Platform, iCMP). iCMP bygger på Cognizant® Automation Center I&O Automation – en AI-/maskininlärningsdriven intelligent plattform.

LÖSNINGAR

 • CLOUD360 ICMP-PLATTFORM

  INTELLIGENT VERKSAMHET MED EN FÄRDKARTA TILL NO-OPS

  Cognizants Cloud Operate levereras via Cloud360, vår Integrated Cloud Management Platform (ICMP). Det utnyttjar förstklassiga resurser och API-drivna verktyg och plattformar (programgränssnitt). ICMP levereras med en AI-driven verksamhetsfunktion som innefattar chattrobotar, förutseende aviseringar och maskininlärning.

 • AI/ML-BASERAD AUTOMATISERING

  ÖKA MOLNETS DIGITALA VÄRDE

  Cognizants analys- och kontextdrivna automatiserade tjänstverksamheter är baserade på Cognizants AI/ML-baserade HiveCenter I&O-automatiseringsplattform för maximal automatisering med minimal störning – så att molninfrastrukturens digitala värde förstärks.

 • MOLNACCELERATORER OCH RESURSER

  EN SNABBARE DIGITAL RESA

  Cognizants molnacceleratorer och resurser omfattar över 2 000 återanvändningsbara resurser, avancerade mallar för automatisering med infrastruktur-som-kod samt virtuella assistenter och chattrobotar. Allt detta är integrerat med Cognizants ICMP-plattform. Detta förstärks ytterligare med en gedigen uppsättning tjänster med exklusivt fokus på hantering av programprestanda (APM), identifiering och automatisk reparation av avvikelser, kontinuerlig utgiftsoptimering, hantering av säkerhet och efterlevnad med mera.

  CloudFrame är Cognizants hybridmolnaccelerator som påskyndar organisationens resa mot molnimplementering via standardiserade lösningar och TCO-beräkningar, och stärker utvecklingen av affärsfall i molnmiljöerna.

 • SÄKERT OCH ÖVERENSSTÄMMANDE

  SÄKERHET OCH ÖVERENS-STÄMMELSE

  Som standard erbjuder Cognizant inbyggt säkerhetsskydd för dina program och infrastrukturmoln och undviker riskerna med tillval för efterlevnad av regelverk som HIPAA, PCI och GxP.

 • MODELLER MED FLEXIBEL PRISSÄTTNING OCH UTGIFTSOPTIMERING

  KOST-NADSSYNLIGHET OCH -KONTROLL

  Cognizant erbjuder en mängd olika prisalternativ som är enkla, synliga och flexibla för att uppfylla dina unika behov. Vår molnoptimeringslösning är en optimal kombination av erfarenhet, expertis och förstklassiga verktyg, med noggrant utformade metoder som hjälper organisationer att få flerfaldiga ökningar av molneffektiviteten och minskade molnutgifter med upp till 60 %.

 • COGNIZANT® AUTOMATION CENTER

  FÖRSTKLASSIG AUTOMATISERING

  Cognizant Automation Center är en integrerad portfölj av tjänster, plattformar och lösningar som kombinerar klassledande automatiseringsfunktioner för varje givet affärs- och IT-scenario.

  LÄS MER

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Här är några av de strategiska partner som vi samarbetar med.

AppDynamics
AWS
Dynatrace
Google Cloud
Microsoft
Oracle
ServiceNow

NYHETER

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.