carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Agilt. Skalbart. Kostnadseffektivt.

OMVANDLA OCH OPTIMERA DITT SAP-LANDSKAP

ACCELERERA AVKASTNINGEN OCH MINIMERA NEDTIDEN


Genom att förlita dig på Cognizants expertis inom stora databaser, nätverksanslutning och andra faktorer som rör migrering av SAP till molnet kan du påskynda avkastningen på investeringen, minimera nedtiden och överföra din digitala S/4HANA-kärna till molnet.

Värdhantering av SAP-lösningar i molnet kan medföra utmaningar – från att bygga ett affärsfall och definiera färdplanen till att välja den bästa lösningen och migrera instanser för att integrera med ditt befintliga IT-landskap. 

Som certifierad SAP Global Solutions Integrator erbjuder Cognizant dig partnerskap, erfarenhet, ramverk, verktyg och acceleratorer för att övervinna dessa utmaningar. 

Cognizants SAP Cloud Consulting-team kan samordna din SAP-molnmigrering från slutpunkt till slutpunkt, oavsett om det är en isolerad del av ditt landskap – till exempel katastrofåterställning, utbildning eller prototypskapande – eller en fullständigt etablerad S/4HANA-molnintegrering med pågående hanterad plattform som en tjänst (mPaaS).

Genom att distribuera SAP i molnet kan vi hjälpa din organisation att:

 • Omvandla ditt SAP-landskap till en smidig, kostnadseffektiv, skalbar och säker plattform
 • Köra bättre och reagera snabbare på förändrade krav
 • Dra nytta av nya tekniker och affärsmodeller för att möjliggöra digital kärna i molnet
 • Införa större operationell smidighet
 • Förbättra IT-styrningen med användardefinierad automatisering, interaktionsfri övervakning och automatisk reparation av programmiljön.

 

LÖSNINGAR

ETT HOLISTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR MOLNET


Cognizants SAP on Cloud-erbjudande täcker hela omfattningen av SAP-krav för att distribuera produktions- och icke-produktionsprogram samt SAP- och icke-SAP-program till molnet snabbt och effektivt. Det innehåller rådgivning om införandet av offentliga moln, utformning av arkitektur för att distribuera eller migrera SAP till molnet, förberedelse av en detaljerad distributions-/migreringsplan och körning och kontinuerlig optimering och support.

 • R¨ÅDGIVNING OM SAP CLOUD

  FÖRBERED OCH DESIGNA

  Cognizant erbjuder förstklassig rådgivning för distribution av SAP i publika moln, som prestandatestats enligt branschstandarder. Vi bygger först en användningsfallsplanering för distribution eller migrering av SAP till det offentliga molnet, med mätbara fördelar och förbättringar av produktivitet och prestanda.

  Sedan designar vi en grundläggande arkitektur för lösningar såsom SAP S/4HANA i offentliga moln, med komplexa integreringar. Slutligen utvecklar vi en detaljerad genomförandeplan för att införa SAP i offentliga moln. Cognizant är din betrodda partner för att uppfylla alla mål vad gäller efterlevnad, tekniker och verksamheten.

 • HANTERAD SAP-PLATTFORM SOM EN TJÄNST (MPAAS)

  VISUALISERA ETT DETALJERAT SLUTTILLSTÅND

  För att kunna designa en felsäker infrastrukturarkitektur för distribution och migrering av SAP till offentliga moln måste du visualisera sluttillståndet med stor detaljrikedom. Cognizant hjälper dig att göra det genom att:

  • Fastställa viktiga affärs- och säkerhetskrav
  • Skapa en uppsättning designprinciper för att klargöra mål och prioriteringar 
  • Göra designval för värdhantering. 


  Vi hjälper dig att utnyttja flera fördelar med att använda SAP-system i offentliga moln, däribland: 

  • Etablering av infrastruktur på begäran
  • Schemalagd automatisk start och avstängning 
  • Automatiserad hantering av säkerhetskopiering, övervakning och varningar
  • Automatiserad teknisk övervakning för optimering av drifts- och hanteringskostnader.


  Vår unika SID-baserade prismodell ger dig en verkligt konsumtionsbaserad prissättning, från perspektiven för b¨¨åde infrastruktur och hanterade SAP-plattform.

 • IMPLEMENTERING OCH MIGRERING

  ACCELERERA, SKAPA, MIGRERA OCH DISTRIBUERA

  Genom att samarbeta med våra partner använder Cognizant bästa praxis för att distribuera ditt SAP-landskap i det offentliga molnet, för en gröna fält-implementering (SAP Cloud Fit) och migrering av dina befintliga lokala SAP-arbetsbelastningar (SAP Cloud Shift). Med djup erfarenhet av att leverera SAP S/4HANA-åtaganden i det offentliga molnet har vi konfigurerat affärskritiska system som SAP S/4HANA med minst 99,9 procents plattformstillgänglighet och felsäker katastrofåterställning.

  Cognizant kan förbättra din affärssmidighet, minska TCO, påskynda etableringen och ge dig en övergång med noll defekter till molnet. Vi har investerat i att bygga Cognizants SAP Cloud Assessment and Transformation Framework och SAP HANA Assessment and Transformation Framework – tillsammans hjälper de oss att snabbt införa och genomföra din molnstrategi och påskynda din SAP-migrering från lokalt till molnet, vilket eliminerar höga investeringskostnader för SAP.

 • WORKSHOP OM SAP-MOLNUTVÄRDERING

  GENOMFÖRS TILLSAMMANS MED EN MOLNLEVERANTÖR

  Cognizant har levererat flera uppmärksammade SAP-åtaganden, däribland SAP Cloud Hosting, SAP HANA och SAP S/4HANA Adoption-projekt. Alla dessa visar det värde vi tillför SAP och våra kunder. 

  Våra SAP Cloud Assessment Workshops för kunder omfattar vanligtvis:

  • En tre till fyra dagars workshop för molnutvärdering som genomförs gemensamt av en molnleverantör och Cognizant på din arbetsplats
  • Granskning och bedömning av ditt nuvarande SAP-landskap
  • Upptäckten av hur molnteknik och Cognizants SAP-migrering och verksamhetsexpertis på bästa sätt kan hjälpa till att modernisera dina SAP-system.

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Här är några av de strategiska partner som vi samarbetar med.

AWS
Google Cloud
MICROSOFT

NYHETER

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.