carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Hantera Pega-appar i molnet

OMVANDLA ÄNDRE IT-INFRASTRUKTUR FÖR ATT MINSKA DRIFTSKOSTNADER

 

HANTERA PEGA-FÖRETAGSPROGRAM I MOLNET


Cognizants lösningar Pega i molnet ger branschledande molninfrastruktur, tjänster i företagsklass och optimal driftsförmåga för hantering av program som byggts med Pega. Tack vare detta kan du skapa program snabbare och billigare med högre flexibilitet, skalbarhet och tillförlitlighet.

Höga underhållskostnader och avsaknaden av effektiv infrastruktursdrift utgör stora problem för lokala program. För att företag ska fortsätta vara relevanta på marknader med hög konkurrens måste de omvandla sina gamla IT-system. Det finns mycket att vinna på att migrera till en molnbaserad infrastruktur via Pega-produkter – men det finns även utmaningar, däribland:

 • Svårigheter att öka effektiviteten för IT-driftskostnader
 • Skala upp befintliga lösningar
 • Tillämpa frekventa produktkorrigeringar och versionsuppdateringar
 • Säkerställa hög tillgänglighet och minsta planerade driftstopp

Cognizants lösning Pega i molnet stärker ditt företag genom att uppgradera och migrera dina Pega-program till molnet. Vi utnyttjar vårt unika IP för molnomvandling till att leverera Pega-lösningspaket i miljöer som hanteras på ledande molnplattformar. 

Huvudkomponenterna i Cognizants lösning Pega i molnet är Pega-sviten, företagslösningen och det underliggande säkerhetslagret. Ditt företag får följande fördelar: 

 • Övergripande förbättring av produktiviteten, vilket resulterar i minskning av heltidsekvivalenter med uppdrag för programsupport
 • Etablering av Pega-programsystem på några timmar med hjälp av förkonfigurerade containrar
 • Integrering av Pega med valfri annan SaaS eller lokalt med hjälp av färdiga kopplingar
 • Optimerad IT-drift med definierade serviceavtal, övervakning samt fördefinierade KPI:er
 • Enhetlig prismodell som passar de flesta budgetar och behov

LÖSNINGAR

HJÄLPER DIG ATT BEHÅLLA FOKUS


Upphandling av IT-infrastruktur, konfiguration och underhåll utgör betydande kostnader för många organisationer. De tar resurser från kärnverksamheten och intäktsgenererande aktiviteter, och förbrukar en stor del av IT-budgeten.

Cognizants lösning Pega i molnet hjälper dig att migrera dina program till molnet, vilket förbättrar säkerheten, minskar kostnaderna och optimerar IT-driften. Använd våra lösningar för att behålla rätt fokus och budget.

 • SNABB UTVÄRDERING

  FASTSTÄLL DIN MOLNBEREDSKAP

  Vårt team, branschens största pool med experter på Pega-molnmigrering, utför en snabb och omfattande bedömning – som vanligtvis varar två till fyra veckor – för att fastställa din molnberedskap och vad som ska bli nästa steg. Vi diskuterar och kommer överens om omfånget för utvärderingen innan den börjar. Och när den är klar levererar vi en utvärderingsrapport med information om det arbete som krävdes samt potentiella utmaningar vad gäller din Pega-molnmigrering.

 • MODELLER MED FLEXIBEL PRISSÄTTNING

  INGA FÖRBINDELSEKRAV

  Cognizants prismodell anpassas för att uppfylla dina unika behov. Du kan välja en prismodell baserat på din kapacitet, där eventuella variationer snabbt tas med i beräkningen av vår prissättning. Det finns inga förbindelsekrav.

 • DIGITALA ACCELERATORER OCH RESURSER

  PÅSKYNDA DITT INFÖRANDE AV MOLNET

  Det finns flera verktyg och acceleratorer från Cognizant som kan göra införandet av moln snabbare. Våra digitala resurser, som fungerar i både lokala och molnbaserade miljöer, är kompatibla med plattformar för Amazon och Azure. Vi har en stor personal med molnadministratörer som är utbildade med dessa och andra molnverktyg.

 • SUPPORT DYGNET RUNT

  200 EXPERTER PÅ PEGA-MOLN

  Dra nytta av den samlade kunskapen och exponeringen för världens största Pega-team. Fler än 200 erfarna och utbildade experter på Pega-molnsupport finns till hands och hjälper dig att åtgärda problem med DevOps och program. De fokuserar enbart på din Pega-programvarustack och maskinvaruinfrastruktur. Vad gäller utmaningar med hög prioritet och oplanerade driftstopp är våra SWAT-team alltid redo.

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Här är några av de strategiska partner som vi samarbetar med.

MICROSOFT
ORACLE
AWS
Pega

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

 

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.