carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Få en helt ny nivå av program i företagsklass med moln

FÅ UT DET MESTA MÖJLIGA AV DINA FÖRETAGSPROGRAM MED COGNIZANTS EXPERTIS

MOLNBASERAD LEVERANS


Omvandla dina befintliga företagsprogram för att leverera en fulländad användarupplevelse via molnet. Dessutom kan du då minska kostnaderna, öka flexibiliteten och stärka effektiviteten.

Migrering och optimering av program i företagsklass – till exempel SAP, Pega, Oracle och Adobe – till molnet kräver noggrann utvärdering, bedömning och en omfattande strategi för genomförandet.

Cognizants expertvägledda tillvägagångssätt bygger på grundstenarna domänerfarenhet, anpassade IP:er och metoder. Det tillhandahåller de tjänster för strategi, migrering och hantering som du behöver för att nå högre företagsagilitet, operativ flexibilitet, skalbarhet och kostnadsbesparingar för din molnomvandling i företagsklass. Du kan även dra nytta av snabbare tid till genomförande, en smidig kundupplevelse och närmast obefintliga störningar i den dagliga verksamheten.

LÖSNINGAR

LEVERERA MER GEDIGNA ANVÄNDA-RUPPLEVELSER


Genom att utnyttja vårt strategiska samarbete med moln- och plattformsleverantörer och distribuera lokala IP:n och metoder kan Cognizant leverera maximal effektivitet i en snabbt föränderlig digital ekonomi till ett löpande konsumtionsbaserat pris.

 • PEGA I MOLNET

  UPPGRADERA OCH MIGRERA PEGA-PROGRAM

  Cognizant kan hjälpa dig att uppgradera och migrera dina Pega-program till molnet och samtidigt hantera dem med önskade molnalternativ på löpande basis. 

  Cognizants erbjudande Pega på molnet ger en mängd förmåner till företag som vill migrera sina program i företagsklass till valfria molntjänsteleverantörer. Huvudkomponenterna i detta erbjudande inkluderar Pega-appsviten, molnet och den underliggande säkerheten som ett integrerat, heltäckande erbjudande. Tjänsten erbjuds med en enhetlig prismodell så att du kan använda den utan att hindras av budgetbegränsningar. 

  Fördelarna med migrerings- och hanteringstjänsten Pega på molnet innefattar: 

  • 20 % sparade kostnader för IT-drift 
  • 15 % mindre CAPEX-kostnad
  • 20 % mindre svarstid och bättre prestanda 
  • Övergripande förbättring av produktiviteten, vilket resulterar i minskning av heltidsekvivalenter med uppdrag för programsupport
  • Snabb etablering med förkonfigurerade containrar för etablering av Pega-programsystem på några timmar
  • Optimerad IT-drift med definierade serviceavtal, övervakning samt fördefinierade KPI:er
  • Färdiga kopplingar för att integrera Pega med valfri annan SaaS eller lokalt program

  LÄS MER
 • SAP I MOLNET

  FÖRNYA DITT SAP-LANDSKAP

  Migrera ditt SAP-landskap till molnet så kan din implementering köras bättre, svara snabbare på ändrade marknadsförhållanden och utnyttja nya tekniker och affärsmodeller.

  Trots de många fördelarna med SAP-migrering upplever vissa företag att övergången är utmanande. Cognizant kan hjälpa dig att framgångsrikt migrera SAP-appar till molnet via gedigen planering som omfattar att skapa ett affärsfall, definiera färdplanen och migrera instanser för att möjliggöra integrering med SAP-appar inom ditt befintliga IT-landskap. Våra tjänster omfattar konsulttjänster för SAP-moln, molninfrastrukturtjänster samt SAP-migrering och -drift.

  LÄS MER

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Här är några av de strategiska partner som vi samarbetar med.

SAP
MICROSOFT
AWS
Google Cloud

Gartner berömmer Cognizants implementering av SAP S/4 i Azure

”Cognizant har tillhandahållit ett erfaret och effektivt projektteam som leder designarbete, ger rekommendationer och fortsätter med kompetent implementeringsarbete.”

LÄS MER

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.