carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Vi möjliggör en medveten molnomvandling

UTNYTTJA MOLNET FÖR ATT FÅ EN MÄKTIG DIGITAL RESA

LEVERERA DIGITALT MED HÖG HASTIGHET OCH MOLNSKALA


För att kunna stärka de digitala målen i din verksamhet är det viktigt att definiera var och hur molnet kan göra maximal nytta. Cognizant Cloud Consulting möjliggör och strukturerar din molnresa så att du får verksamhetsflexibilitet och digital omvandling.

Nu när programvaruleverantörerna erbjuder prenumerationsbaserade tjänster i stället för licensierade produkter (t.ex. Microsoft Office 365, Salesforce.com och Workday), inför företagen flera molntjänster i sin organisation. De söker även ytterligare molntjänster för att reducera investeringar i datacenter via infrastruktur och funktioner som en tjänst (t.ex. Amazon Web Services och Microsoft Azure Active Directory). Det ökande antalet branschspecialiserade molntjänster ger dessutom företagen ett sätt att modernisera sin digitala verksamhet.

Å andra sidan stöter företagen nu på mognadsproblem där molnstyrning, kostnader, säkerhet, efterlevnad, sekretess, DevSecOps och hantering fragmenteras i organisationen. Cognizant Cloud Consulting erbjuder framtidsriktade perspektiv, branschprestandatester och ramverk som gör att du kan rikta in dina molnsystem mot företagets digitala mål. 

Den viktigaste principen för Cognizant Cloud Consulting är Medveten molnomvandling. Det börjar med de moln-, innovations-, kapacitets- och säkerhetsaspekter som definierar de relevanta principerna som företag kan använda för att skapa den mest effektiva molndriftsmodellen. Inriktning och optimering av molninitiativ och funktioner i hela företaget möjliggörs sedan genom omvandlingsfasen så att högre mognadsnivåer uppnås. Positiva resultat levereras genom ändringshantering och utvalda professionella och hanterade tjänster från Cognizants breda portfölj med molnlösningar.

LÖSNINGAR

DIGITAL FRAMGÅNG VIA MOLNET


Cognizant Cloud Consulting utnyttjar kontinuerligt sina gedigna klientengagemang för att skapa moderniseringsramverk, prestandatesta driftsmodeller och förbättra ändringshanteringen för framgångsrik distribution och användning av molnet.

 • MEDVETEN MOLNOMVANDLING

  UTVÄRDERA OCH REKOMMENDERA

  Strategi 

  • Utveckla anpassade sluttillstånd för prioritet för moln, flexibilitet, kapacitet och säkerhet


  Utvärdera och rekommendera

  • Kalibrera förmågan att öka införandet av molnprogram för personal, processer, programlämplighet, infrastruktur, DevSecOps, organisation/ekonomi och riskhantering
  • Utveckla översikter för att stödja kundernas framgång


  Styrning

  • Utforma stadgar, bygga nyckelfärdiga modeller och kör Cloud Business Office som åtar sig ett enhetligt ansvar över styrning, investeringar, programhantering och framstegsövervakning mot viktiga framgångsfaktorer och kommunikation.
  • Samordna molnprogrammet på tre nivåer:
   • Företag – där moln stödjer företagets digitala agenda, integrering av sammanslagningar och förvärv samt ekonomisk ombearbetning av teknik- och driftsmodeller 
   • Program – där specifika funktionsinitiativ som moln för branschen, CRM, SCM, HCM och datacenterliknande funktioner omvandlas i alla avdelningar 
   • Projekt eller plattformar – där specifika IaaS-, PaaS- och SaaS-moln som Salesforce, O365, Workday, AWS, Azure och distribution, optimering, säkerhet eller efterlevnad används
 • RÄTT VAL AV MOLNMIGRERINGAR

  UTFORMA OCH SAMARBETA

  Molnsteg 

  • Formger IT-miljön över program och infrastruktur, och tillämpar Cognizants beprövade 6R-metod för migrering av strategi och plan


  Partnerplaner 

  • Anpassade strategier som är inriktade mot våra partnerplattformar (AWS, Azure, Google, VMware, Salesforce, SAP, Oracle, Microsoft och många fler)
  • Utveckla en migreringsutförandeplan för offentliga, hybridbaserade och privata moln
 • EFFEKTIV MOLNVERKSAMHET

  DRIFT OCH SERVICE

  Verksamhetsmodell 

  • Möjliggörande av Cloud Business Office som hanterar inriktning av verksamhetsmodell och plattformsstrategier med kontinuerlig förbättring av servicenivåer


  Tjänstehantering

  • Designa och planera för resursplaner, användarkonsumtion och trösklar, fakturering och återbetalning samt konsekventa tjänstavtal mellan molnleverantörer
 • KVALITETSSÄKRING MED MOLNTJÄNST

  FÖRBÄTTRA OCH MODERNISERA

  Kapacitetsförstärkning 

  • Designöverväganden för kontinuerlig automatisering och snabbare distribution av appar


  Modernisering av DevSecOps 

  • Införande av molnbaserade metoder med mikrotjänster och containerisering


  Serviceintegritet 

  • Heltäckande metoder för prestanda, skalbarhet, motståndskraft, säkerhet och DR
 • BETRODD SÄKERHET OCH EFTERLEVNAD

  RISKHANTERING OCH KVALITETSSÄKRING I REALTID

  Nivåindelade säkerhetsarkitekturer 

  • Utvärderingar och designstrategier för nivåindelad säkerhet mellan plattformar och tjänster som utnyttjar lokala tjänster, tredjepartserbjudanden och SaaS


  Policybeständighet 

  • Informationsriskhantering och orkestrering och design för säkerhetskomponentpolicy


  Efterlevnad i nära realtid  

  • Metoder för automatisering av kontroller för att möjliggöra kvalitetssäkring i realtid

VÅRA PARTNER

AWS
Informatica
Google Cloud
Microsoft
Oracle
Pega
Salesforce
SAP global partner
ServiceNow

NYHETER

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.