carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

LEVERERA DIGITALA LÖSNINGAR I STOR SKALA

TRANSFORMERA DIN VERKSAMHET MED SAP ON AWS

Transformera och optimera ditt SAP-landskap genom att övergå till AWS Cloud. 

FRÅN ATT ANVÄNDA DIGITALA LÖSNINGAR TILL ATT BLI DIGITAL


Cognizant samarbetar med organisationer världen över för att konstruera stabila, säkra molnbaserade digitala plattformar på AWS som transformerar dem till moderna, digitala företag. Våra SAP on AWS Cloud-lösningar hjälper dig att öka innovationstakten, skala företagstjänster och förbättra verksamhetens agilitet.

Värdhantering av SAP-lösningar i AWS kan medföra utmaningar – från att bygga ett affärsfall och definiera färdplanen till att välja den bästa lösningen och migrera instanser för att integrera med ditt befintliga IT-landskap. 

Som certifierad SAP Global Solutions Integrator erbjuder Cognizant dig partnerskap, erfarenhet, ramverk, verktyg och acceleratorer för att övervinna dessa utmaningar. 

Cognizants SAP on AWS Consulting-team kan samordna din SAP-molnmigrering från slutpunkt till slutpunkt, oavsett om det är en isolerad del av ditt landskap – till exempel katastrofåterställning, utbildning eller prototypskapande – eller en fullständigt etablerad S/4HANA-molnintegrering med pågående hanterad plattform som en tjänst (mPaaS).

Genom att driftsätta SAP on AWS kan vi hjälpa din organisation att:

 • Omvandla ditt SAP-landskap till en smidig, kostnadseffektiv, skalbar och säker plattform
 • Köra bättre och reagera snabbare på förändrade krav
 • Dra nytta av nya tekniker och affärsmodeller för att möjliggöra digital kärna i molnet
 • Införa större operationell smidighet
 • Förbättra IT-styrningen med användardefinierad automatisering, interaktionsfri övervakning och automatisk reparation av programmiljön. 

 

#1

SAP-certifierad tjänsteleverantör för infrastrukturdrift

LÖSNINGAR

OPTIMERING AV SAP MED AWS CLOUD


Cognizants erfarenhet av SAP on AWS-värdtjänster omfattar konsulttjänster, infrastrukturstjänster, arkitekturer och SAP-migrering till AWS, samt tekniska operationer – och allt erbjuds med en konsumtionsbaserad prismodell.

 • KONSULTTJÄNSTER FÖR SAP ON AWS

  FÖRBERED OCH DESIGNA

  Cognizant erbjuder konsulttjänster av högsta klass för migrering och driftsättning av SAP-program på AWS, med prestandatestning enligt branschstandarder. Vårt utbud av molnkonsulttjänster inkluderar:

  • Bedömning och validering av molnstrategi med affärs- och IT-vision
  • Ramverk och färdplan för AWS Cloud-implementering för SAP-program
  • Beprövade konsulttjänster om SAP-migrering och driftsättningsstrategier
  • Teknisk bedömning av SAP on AWS med landskapsplanering och storleksbedömning
  • SAP S/4HANA-implementering på AWS, S/4HANA-konvertering i ett steg
  • Arkitektur för SAP on AWS-hosting, inklusive lösningar för hög tillgänglighet (high availability, HA) och katastrofåterställning (disaster recovery, DR).
 • HANTERAD PLATTFORM SOM EN TJÄNST (mPaaS) PÅ AWS

  VISUALISERA ETT DETALJERAT SLUTTILLSTÅND

  Vår unika SID-baserade prismodell för hanterad plattform som en tjänst (mPaaS) för SAP-program ger dig en verkligt konsumtionsbaserad prissättningsmetod när du hanterar teknisk drift av SAP-system på AWS. För att kunna designa en felsäker infrastrukturarkitektur för driftsättning och migrering av SAP till AWS måste du visualisera sluttillståndet med stor detaljrikedom. Cognizant hjälper dig att göra det genom att fastställa viktiga affärs- och säkerhetskrav, etablera en uppsättning designprinciper för att förtydliga mål och prioriteringar och fatta designbeslut för SAP-driftsättning på AWS. Vi hjälper dig att utnyttja flera fördelar med att använda SAP-system i AWS cloud, däribland:

  • Etablering av infrastruktur på begäran
  • Schemalagd, automatiserad och kontrollerad start och nedstängning av SAP-program
  • Automatiserad hantering av säkerhetskopiering, övervakning och varningar
  • Automatisk teknisk övervakning för bästa drift- och hanteringskostnader
  • Budgetering, mätning och kontroll av infrastrukturkostnader
  • Flexibla SAP-program med automatisk skalning
  • DevOps för SAP i molnet
  • DR-redundans med ett klick
  • Rollbaserad åtkomstkontroll
  • SID/katalog- och kapacitetsbaserad prissättning
 • SAP-implementering och migrering på AWS

  ACCELERERA, SKAPA, MIGRERA OCH DISTRIBUERA

  Med AWS och andra partner använder Cognizant bästa praxis för att distribuera ditt SAP-landskap på AWS, för en implementering från grunden (SAP Cloud Fit) och migrering av dina befintliga lokala SAP-arbetsbelastningar (SAP Cloud Shift). Med djup erfarenhet av att leverera SAP S/4HANA-åtaganden i det offentliga molnet har vi konfigurerat affärskritiska system som SAP S/4HANA med minst 99,9 procents plattformstillgänglighet och felsäker katastrofåterställning. Cognizant kan förbättra din affärssmidighet, minska TCO, påskynda etableringen och ge dig en övergång med noll defekter till molnet. Vi har investerat i att bygga Cognizants SAP Cloud Assessment and Transformation Framework och SAP HANA Assessment and Transformation Framework – tillsammans hjälper de oss att snabbt införa och genomföra din molnstrategi och påskynda din SAP-migrering från lokalt till molnet, vilket eliminerar höga investeringskostnader för SAP. Vi kan särskilt hjälpa till med:

  • Snabba SAP-migreringar till AWS med SAP Rapid Migration 
  • Driftsättningar från grunden av SAP-landskapet på AWS
  • Modernisering av infrastrukturen för SAP-program
  • Driftsättning av lösningar för hög tillgänglighet och katastrofåterställning på AWS
  • Integrering av SAP-program på AWS med SAP Cloud Platform
 • Workshop Om Sap-molnutvärdering

  KÄNN DIN NUVARANDE MODERNISERINGS-NIVÅ

  Cognizant har levererat flera uppmärksammade SAP-åtaganden, däribland SAP Cloud Hosting, SAP HANA och SAP S/4HANA Adoption-projekt. Lita på oss – vi hjälper dig att ta det första steget mot SAP Cloud med våra bedömningsworkshops.

  Våra SAP Cloud Assessment Workshops för kunder omfattar vanligtvis:

  • En 3–4-dagars molnbedömningssession, som utförs gemensamt av AWS och Cognizant, på din arbetsplats
  • Granskning och bedömning av ditt nuvarande SAP-landskap
  • Upptäckten av hur molnteknik och Cognizants SAP-migrering och verksamhetsexpertis på bästa sätt kan hjälpa till att modernisera dina SAP-system

BLOG

BLOG
Once in the cloud, lose the on-premises thinking

To realize the full array of benefits offered by the cloud, businesses need to change how they approach platform lifecycle management.

LÄS BLOGGEN

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.