carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

MÖJLIGGÖR DIGITAL VERKSAMHET I AWS CLOUD


Cognizant samarbetar med globala företag för att skapa robusta, moderna och säkra digitala plattformar i AWS Cloud. Det hjälper dem att öka innovationstakten, skala affärstjänster och förbättra verksamhetens flexibilitet.

Som AWS-premiumpartner kan Cognizant hjälpa till på den digitala transformationsresan genom att modernisera er kärnverksamhet och främja innovation. Vi optimerar processer, främjar effektiviteten, öppnar upp nya affärsmöjligheter och erbjuder mer flödande, anpassade kundupplevelser med hjälp av tre kärnfunktioner: Cloud ConsultCloud Migrate och Cloud Operate.

 • CLOUD CONSULT

  ÖKA TILLVÄXTTAKTEN

  För att företaget ska kunna nå sina digitala mål är det viktigt att definiera var och hur molnet kan göra den största nyttan. Cognizants Cloud Consult-utbud hjälper till att accelerera er tillväxtstrategi. Du får möjlighet att skapa en färdplan med rationalisering av programportföljen för den digitala transformationsresan.

  LÄS MER
 • CLOUD MIGRATE

  GENOMFÖR STRATEGIN

  Cognizants Cloud Migrate är ett omfattande produktutbud som gör det lättare att genomföra en strategi för molnmigrering genom att tranformera plattformar, program och data med AWS Cloud. Vi använder en strukturerad, riskbegränsad metod för fullständig migrering av appar, infrastruktur, säkerhet och DevOps.

  LÄS MER
 • CLOUD OPERATE

  OPTIMERA RESURSERNA

  Cognizants AWS Cloud Operate-produktutbud bidrar till att säkerställa produktiva resurser samtidigt som kostnadsbesparingarna maximeras. Lösningen ökar verksamhetens flexibilitet och förbättrar användarupplevelsen, samt gynnar molnekonomin och förbättrar säkerhet och styrning. Allt detta sker med hjälp av Cognizants integrerade plattform för molnhantering och ramverk.

  LÄS MER

Förkorta vägen till molnet och upptäck varför Gartner utnämnde oss till Magic Quadrant Leader

LÄS MER

AWS-KOMPETENSER

EFTERFRÅGADE KUNSKAPER

Cognizant har fått certifieringar från AWS inom flera kompetenser från branschspecifika områden, såsom ekonomitjänster, hälso- och sjukvård och biovetenskap, till funktionella specialistområden, såsom migrering, serverlösa arkitekturer och CloudFormation.

 • SAP-kompetens

  TRANSFORMERA TILL ETT MODERNT FÖRETAG

  Som AWS-SAP-kompetenspartner har Cognizant uppvisat specialisering på högsta nivå i SAP med gedigen teknisk AWS-expertis och bevisad kundframgång i transformerande SAP på AWS-åtaganden. Med vår gedigna expertis kan vi hjälpa dig med sömlösa SAP-driftsättningar och snabba migreringar på AWS, optimerad drift på plattform och kontextualiserade, branschspecifika SAP-lösningar på AWS.

  LÄS MER
 • Finansiella tjänster

  ETABLERADE MERITER

  Som AWS Financial Services-kompetenspartner (FS-partner) har Cognizant uppvisat branschkompetens med AWS-certifierad personal och lättimplementerade lösningar som är anpassade enligt bästa praxis för AWS-arkitektur. Vi har stabila resultat av att leverera AWS-uppdrag av högsta kvalitet till kunder inom finansbranschen, och uppvisat gedigen kompetens inom domänen för finansiella tjänster på AWS-plattformen och åstadkommit sömlöst engagemang i AWS Cloud-miljön.

 • Hälso- och sjukvård

  LÖSNINGAR FÖR UTBETALARE OCH LEVERANTÖRER

  Som AWS Healthcare-kompetenspartner har Cognizant uppvisat framgång med att bygga lösningar för vårdgivare och leverantörer med säker lagring, bearbetning, överföring och analys av patientinformation. Vi ger dig tillgång till innovativa, molnbaserade lösningar med beprövade resultat inom regelenlig hantering av patientdata och annan hälsoinformation.

 • Biovetenskap

  TEKNISKA BEDRIFTER OCH KUNDFRAMGÅNG

  Som AWS Life Sciences-kompetenspartner har Cognizant demonstrerat tekniska bedrifter och kundframgångar inom Life Science-lösningar på AWS. Vi kan hjälpa dig genomföra läkemedelsupptäckter, hantera kliniska prövningar, delta i tillverknings- och driftsättningsaktiviteter, bedriva forskning och utveckling av nya genetiskt baserade behandlingar och kompletterande diagnostik.

 • Migrering

  EXPERTIS I ALLA FASER

  Som AWS-kompetenspartner inom migrering har Cognizant gedigen erfarenhet av att hjälpa företag att lyckas med övergången till AWS genom alla faser av komplexa migreringsprojekt - identifiering, planering, migrering och drift. Vi fokuserar på att utveckla din interna kunskap och hjälpa till att skapa grunden för komplexa migreringar till AWS. Vi är också experter på att minska friktionen vid migrering av äldre applikationer.

 • Serverlöst

  VERKTYG OCH TJÄNSTER FÖR MIGRERING

  Som AWS Lambda-partner tillhandahåller Cognizant tjänster och verktyg som hjälper dig att skapa eller migrera lösningar till en mikrotjänstbaserad, serverlös arkitektur, utan att behöva oroa dig för att tillhandahålla och hantera servrar.

 • CloudFormation

  SKAPA OCH HANTERA AWS-RESURSER

  Som AWS CloudFormation-partner kan Cognizant hjälpa dig att driftsätta AWS CloudFormation - en tjänst som ger utvecklare och systemadministratörer ett enkelt sätt att skapa och hantera en samling AWS-relaterade resurser.

LÖSNINGAR

MAXIMERA DEN DIGITALA TRANSFORMATIONEN

Cognizant har en mängd AWS-baserade tjänsteerbjudanden för att transformera din digitala kärnverksamhet på ett säkert sätt, maximera den företagsomfattande transformationen och driva innovation. Vi utnyttjar våra djupgående färdigheter och erfarenheter av branschen inom data, applikationer, säkerhet och regelefterlevnad, verktyg, ramverk och acceleratorer.

 • PLATTFORMSMODERNISERING

  MODERNISERA OCH OPTIMERA ÄLDRE PLATTFORMAR

  Cognizant erbjuder användningsfärdiga tjänster med inbyggd AWS-teknik för att modernisera de gamla infrastrukturplattformarna. Erbjudandena omfattar:

  • Snabbare migrering och beredskap: Utvärdera, bygg och migrera äldre arbetsbelastningar snabbt och metodiskt med automatisering och specialverktyg via AWS MAP-programmet (Migration Acceleration Partner) på AWS.
  • Windows-modernisering: Med vår Windows Modernization Studio hjälper vi företag med stort Windows-innehav och utgående programvara att migrera till AWS Cloud Native som SQL Server på Windows till SQL Server på Linux på AWS, SQL Server på Windows till Amazon Aurora, .NET till containrar/Amazon EC2 container service, .NET till mikrotjänster och .NET till AWS Lambda serverlös migrering till AWS Cloud.
  • Cloud Contact Center: Modernisera ditt kontaktcenter med AI-utbudet i Amazon (Polly, Lex, Rekognition) som kan integreras med AWS Connect.
  • Uppkopplat ekosystem: Öka effektiviteten, säkerheten och efterlevnaden i verksamheten och förbättra kundupplevelsen med smarta lösningar som använder AWS IoT-kärna, Amazon FreeRTOS, AWS Greengrass och AWS Cognito på AWS Cloud.
  • Cognizants AWS-arbetsytor: Gör arbetsytorna enklare med virtuella stationära datorer i skala, tillgängliga var och när som helst på alla enheter. Drivs av AWS Workspaces.
  • Compliant Cloud: Utnyttja vår expertis och skapa en skalbar, tillgänglig och flexibel AWS-infrastruktur, certifierad med säkerhets- och branschefterlevnad med robusta Cloud Native-tjänster från AWS. 
  • Molnekonomi: Optimera molnlösningen med minsta möjliga kostnad. Vårt cykliska ramverk säkerställer att alla aspekter av due diligence, utvärdering, riskanalys, affärspåverkan och förändringshantering hanteras felfritt med stora kostnadsbesparingar.
  • Modernisering av stordator: Migrera och modernisera stordatorprogram till AWS Cloud, som omfattar Mainframe Rehost Strategy, APIzation, optimering, DevOps och datamodernisering, integrerat med branschstandardverktyg för att minska kostnader och risker.
  • Accelerator för hybridmoln: Den modernisering som de interna AWS-arkitekturerna möjliggör kan snabbas på inom lokala miljöer och transformeras till molnfärdiga arbetsbelastningar med AWS Outposts. Som AWS Outposts-partner samarbetar Cognizant med kunder och omarbetar deras komplexa IT-arbetsbelastningar för att modernisera och stödja både lokal och molnbaserad infrastruktur. 
 • DATAMODERNISERING

  ANALYSERA DATA, FÅ INSIKTER

  Företagen har behov av att använda data som konkurrensfördel. Vi lever i en dataekonomi och de digitala företagen sätter ribban.

  • Datamodernisering med AI: En datareferensmodell som företag kan använda för att förnya sina data och analyser med attribut som bidrar till att modernisera dataekosystemen på ett strukturerat sätt. Detta kortar ner ledtiden med 30–70 %, minskar den totala datakostnaden med 40 % och realiserar värdet inom 3-6 månader.
  • BigDecision: Plattform/arbetsytor för datamoderniseringstjänster som bygger på mikrotjänstarkitekturer och förkortar vägen till AWS-molnet med en konfigurerbar metod istället för ett kodparadigm.
  • Intelligent Data Works: Intelligent Data Works är en datasmedja som levereras med en samling acceleratorer, verktyg och ramverk, som hjälper kunderna att migrera sina gamla datastrukturer och äldre koder med ett specialanpassat alternativ till affärsspecifika scenarier på AWS Cloud.
 • programmodernisering

  TRANSFORMERA DINA PROGRAM

  Cognizant kan inte bara förnya och snabbt lansera nya produkter och tjänster, utan även transformera befintliga arbetsbelastningar. Vi använder serverlösa beräkningsmodeller med AWS Cloud Native-teknikstackar och mikrotjänstarkitekturer med inbyggda containrar för att ombilda/omstrukturera våra program. Erbjudandena omfattar:

  • Apputveckling direkt i molnet: Bygg och driftsätt snabbt Greenfield-molnappar med användningsklara plattformar som skapats med marknadsledande teknik.
  • Transformation av applikationer: Dra fördel av utvärdering och formge nytt program/ny arkitektur för molnbaserad verksamhet och övergång till DevOps.
  • Företagsövergripande appar i molnet: Driftsätt förkonfigurerade, fullständigt kompatibla företagsappar, såsom SAP på AWS, Pega på AWS, Oracle EBS, MDM och IBM e-Commerce.

AWS-ACCELERATORER

Våra verktyg och acceleratorer hjälper organisationer att utvärdera hälsa och molnberedskap för program, bakåtkompilera program, designa och distribuera mikrotjänster, påskynda tid-till-värde och få ut maximalt värde under varje steg i molnresan.

AWS-BRANSCHLÖSNINGAR

DE SENASTE IDÉERNA

COGNIZANT 20-20 INSIGHTS
10 avgörande faktorer för den digitala infrastrukturen

Eftersom digitala lösningar blir alltmer avgörande för intäktstillväxt och marknadsrelevans måste den underliggande infrastrukturen vara så effektiv som möjligt för att lösningarnas verkliga potential ska realiseras. Genom att prioritera modernisering och förenkling av grundläggande teknik kan organisationer påskynda övergången till den digitala eran.

PERSPEKTIV
Övervaka containerstatus vid skalning av digitala appar på AWS

IT-containerbaserade tekniker hjälper dig att förverkliga en mikrotjänstarkitektur, vilket möjliggör snabbare och enklare utveckling och distribution av tjänster. De här teknikerna är tillgängliga som fristående eller molnbaserade tjänster på Amazon Web Services (AWS). Här är några viktiga interna och icke-interna övervakningsverktyg för AWS.

PERSPEKTIV
Planera för digitalisering ända från grunden

En förenklad, moderniserad och säker IT-infrastruktur är det viktigaste första steget mot att säkerställa framgång med ett digitalt initiativ.

LÄS MER
Digitally Cognizant – blogg
Avmystifiera styrningsrollen i AWS-molndrift

Så här kan företagen använda verksamhet och styrning för att utnyttja kraften i AWS-molnet och smidigt nå ett no-ops-tillstånd.

LÄS MER
COGNIZANT 20-20 INSIGHTS
AWS Cloud Migration: Så accelereras värdegenerering med modernisering

När molnmigreringen är igång påbörjar organisationer stora moderniseringsinsatser för att förbättra hastigheten och ekonomin i leverans av IT-tjänster, öka affärsinnovationstakten och engagera kunderna med nya upplevelser.

VISA PDF

VÅR LEDNING

Todd J. Carey

Global Leader, Cognizant AWS Business

BIOGRAPHY


Nyheter


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.