carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

30 dagar till molnet

Cognizant Cloud Acceleration-lösningen kan förflytta affärskritiskt arbete till molnet på så lite som 30 dagar med hjälp av beprövade metoder, egenutvecklade verktyg och branscherfarenhet.

LÄS MER

MOLNET SOM KATALYSATOR


Hur utnyttjar ni molnet för att säkerställa framgång i den digitala transformationen?

Molnet möjliggör nya och flexibla driftmodeller och ger den agilitet som krävs för att konkurrera i en dynamisk och föränderlig värld. Denna resa kan dock vara svår och dyr. Hur hanterar du organisationens behov av kortare tider till marknaden, bättre kundupplevelser, förbättrad agilitet och skalbarhet samt problem med styrning och kostnader?

Vi på Cognizant hjälper företag att distribuera molnet som en del av deras digitala omställning för att nå sina affärsmål och öka tillväxten. Våra experter använder en anpassad molnstrategi som tar hänsyn till alla möjliga distributionsmodeller med minimala driftavbrott och låga risker. Vi erbjuder en smidig, säker och agil process – från lokala IT-resurser till en molninfrastruktur.

Med vårt löfte om digital omvandling i optimal hastighet och skala kombinerar vi program, infrastruktur och säkerhet så att molnets fulla potential kan utnyttjas. Oavsett var du befinner dig på den digitala resan hjälper vi dig att få ut maximalt värde under hela livscykeln och att ligga steget före konkurrenterna.

Make better decisions faster

Reinvent decision-making and deliver better business outcomes with AI-powered data.

LÄS MER

Förkorta vägen till molnet och upptäck varför Gartner utnämnde oss till Magic Quadrant Leader

LÄS MER

LÖSNINGAR

SKAPA FULLÖDIGARE UPPLEVELSER


Vi hjälper dagens största globala företag att skapa en intuitiv digital närvaro genom att använda molntjänster för att få ny kunskap, skapa nya möjligheter och bygga nya modeller för mer meningsfulla kundupplevelser.

 • AWS CLOUD

  FRÅN ATT ANVÄNDA DIGITALA LÖSNINGAR TILL ATT BLI DIGITAL

  Som en av främsta partnerna till Amazon Web Services (AWS) arbetar Cognizant med organisationer över hela världen för att konstruera robusta, säkra, molnbaserade, digitala plattformar på AWS. Med våra AWS Cloud-lösningar kan du skynda på innovation, skala företagstjänster, förbättra operationell agilitet och omvandla till ett modernt, digitalt företag.

  Cognizant kan påskynda din digitala omvandlingsresa genom att modernisera din kärna – plattform, program, data och säkerhet – samt uppfylla branschspecifika behov. Vi kan visa dig hur vi hjälper dig att optimera din verksamhet, främja innovation, skapa nya affärsmöjligheter samt erbjuda mer gedigna och differentierade kundupplevelser i AWS Cloud.

  LÄS MER
 • CLOUD360

  INTEGRERAD MULTIMOLNHANTERING

  Med Cloud360 har molnhanteringen nått ändra fram. Det hjälper organisationer att snabbt tillhandahålla, övervaka och hantera infrastruktur, program och IT-relaterade resurser i en multimolnmiljö. Cloud360 Integrated Cloud Management Platform (ICMP) levereras som en tjänst och kan hjälpa dig att hantera organisationen effektivare.

  LÄS MER
 • Molnacceleration

  SNABBA UPP MIGRERINGEN

  Nu mer än någonsin måste organisationens IT tillgodose fjärranslutna anställda och en ökad efterfrågan på digitala tjänster. Cognizant kan hjälpa till. Med Cognizants beprövade molnaccelerationsmetoder, egenutvecklade verktyg och branschkompetens kan du förflytta affärskritiskt arbete till molnet på så lite som 30 dagar, med minimalt verksamhetsavbrott.

  LÄS MER
 • CLOUD CONSULT

  MOLNET FÖRST-STRATEGIN

  Cognizant gör det möjligt för företag att stärka sin tillväxtstrategi genom att rationalisera, utforma och implementera den digitala omställningen. Med våra beprövade metoder och ingående bransch- och domänkunskap kan ditt företag hålla sig steget före konkurrenterna.

  LÄS MER
 • MOLNAKTIVERADE FÖRETAGSPROGRAM

  OMVANDLA DINA APPAR

  Cognizant erbjuder bedömnings-, utvecklings, versions- och drifttjänster som överför företagsprogram som SAP, Pega, Oracle, Adobe med flera till det molnalternativ som du föredrar. Vi hjälper dig att dra maximal affärsnytta av dina företagsprogram så att du kan konkurrera effektivt i en snabbt föränderlig digital ekonomi.

  LÄS MER
 • CLOUD MIGRATE

  SNABBARE MOLNIMPLEMENTERING

  Cognizant hjälper dig att exekvera molnmigreringsstrategin genom att utvärdera din programportfölj och migrera den till önskat molnalternativ. Cloud Migrate underlättar din övergång till molnet med en lågriskmetod som hanterar migreringen.

  LÄS MER
 • CLOUD OPERATE

  OPTIMERA MOLNRESURSERNA

  Med Cloud Operations kan du utöka din molnstrategi och ta del av fördelarna med ett komplett paket av fullständigt hanterade molntjänster. Hantera molnresurserna effektivt, säkerställ att de fungerar optimalt och få maximala kostnadsbesparingar och agilitet i verksamheten. 

  LÄS MER
 • MOLNSÄKERHET

  SECURE CLOUD

  Migrerar du arbetsmängder, program och data till molnet? Fördelarna är självklara, men säkerheten förbises ofta. Det är avgörande att förstå risken och efterlevnadskraven såväl som konsekvenserna för program och identiteter. Cognizant tillhandahåller expertisen som du behöver för att minimera riskerna med molnmigrering.

  LÄS MER
 • Hybridmoln

  EN SNABBARE DIGITAL RESA

  Cognizants Hybrid Cloud-utbud erbjuder en omfattande portfölj av tjänster som omfattar design, byggen, migrering och drift i både privata och offentliga molnmiljöer. Du får en grund för digitalklar drift genom omvandling av befintliga IT-strukturer till en framtidsklar as-a-service-leveransmodell. Du kan också välja alternativ som bäst passar dina specifika behov.

  LÄS MER
 • INDUSTRY CLOUD

  HÖGRE BRANSCHTILLVÄXT

  Industry Cloud erbjuder kompletta tjänster för branschlösningar och plattformar som Healthcare Payer och Guidewire på molnplattformar. Det skärper fokus på kunderna och hjälper dig att reagera snabbare på marknadsförändringar genom anpassade lösningar och detaljerade funktioner som passar behoven i just din bransch. 

  LÄS MER

DE SENASTE IDÉERNA

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Här är några av de strategiska partner som vi samarbetar med.

AWS
Google Cloud
Microsoft
Oracle
Pega
Salesforce
SAP
ServiceNow

NYHETER


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.