carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Uppnå verklig digitalisering

HANTERA KONSUMEN-TFÖRVÄNTNINGAR, FÖRBÄTTRA UTFALLET OCH STRÖMLINJEFORMA VERKSAMHETEN

FÅ SNABBHET OCH TILLFÖRLITLIGHET


Den digitala omvandlingen börjar här. Skräddarsy din programhanteringsstrategi för olika programbehov och främja förändringsinnovation genom att minska dina kostnader för "körning".

I den digitala övergången är programmen hävstången som driver den omvälvande förändring som håller företagen konkurrenskraftiga. Med de växande kraven från ditt företag blir programlandskapet heterogent. Det leder till ökad komplexitet och redundans, förlänger tiden till värde och ökar leveranskostnaden. 

Cognizants programhantering ger dig en industrialiserad, helhetlig och integrerad strategi för att möta dagens IT-krav, så att din organisation kan skynda på den digitala resan, förbättra förutsägbarheten, leverera affärsresultat och minimera kostnaderna. 

För att säkerställa att du konsekvent realiserar det unika värdet av Cognizants programhantering i din portfölj använder vi en AI-baserad plattform, Cognizant Applens ™. Kort sagt, detta är din språngbräda till en verkligt digital organisation.

LÖSNINGAR

INFRIA DET DIGITALA LÖFTET


Omvandling av den digitala systemhanteringen är nyckeln till framgång i dagens dynamiska värld med hantering av komplexa program. Det kräver en mycket djupare förståelse av företagets programlandskap. 

Cognizants programhanteringsstrategi svarar på denna förändring genom att ordna programmen i kategorierna konsumentengagemang, affärsdifferentiering och registersystem. Att skräddarsy hanteringsstrategin för de här programtyperna kan ge den största avkastningen på investeringen.

 • Skuldförvaltning

  ELIMINERA BELASTNINGEN FRÅN ÄLDRE PROGRAM OCH MAXIMERA ELASTICITETEN

  Belastningar från gamla program kan öka underhållsutgifterna. Därför är det viktigt att ha en strukturerad metod för att bromsa dem. Cognizants skuldhanteringsramverk hjälper till att:

  • Identifiera och eliminera belastningar från gamla program
  • Öka elasticiteten 
  • Korta tiden till värde
  • Minska driftskostnaderna med upp till 40%


  Belastningarna klassificeras vidare som möjliga att undvika, oundvikliga och resterande, och motsvarande saneringsåtgärder definieras, prioriteras och genomförs.

   

 • COGNIZANT® AUTOMATION CENTER

  AI-DRIVEN PREDIKTIV ANALYS OCH KOGNITIV AUTOMATION

  Cognizants plattformscentrerade strategi bygger på Cognizant® Automation Center, en integrerad portfölj med tjänster, plattformar och lösningar som levererar den samlade automatiseringskraften i affärs- och IT-verksamhet och programteknik.

  Plattformen har domänstyrda lösningar, egenskapade tillgångar och acceleratorer och de bästa produkterna. De kombineras för att förbättra skalbarhet, samordning och avancerad automatisering på en och samma plattform.

  På plattformen används en leverantörsagnostisk strategi med upprepningsbara och skalbara lösningar som sträcker sig från robotprocessautomation till maskininlärning och konversations-AI.

   

  Några differentierande aspekter av vårt erbjudande är:

  • Modulär, federerad, öppen arkitekturplattform som enkelt ansluts och anpassar sig till kundens befintliga systemlandskap
  • Enkel ingång/utgång; ingen plattformslåsning
  • AI-drivna virtuella assistenter för slutanvändare, små och medelstora företag och supporttekniker
  • Återanvändbar BOT-svit i plug-and-play-läge
 • COGNIZANT AVMPLUS®

  INDUSTRIALISERAD TJÄNST OCH MOGEN PORTFÖLJ

  Med Cognizant AVMplus® kan du färdas snabbare mot hanterade tjänster, så att du kontinuerligt kan närma dig en resultatbaserad mätningsmodell.

  Cognizant AVMplus® utnyttjar bästa praxis i din applikationshantering genom att skapa ett referenstjänstramverk för varje engagemang. Ramverken omfattar hela livscykeln för engagemangen, inklusive lösningsdesign, övergång, stabil status och omvandling.

 • SMART OPS

  SYNERGI I SERVICELINJER OCH ARBETSSILO

  Cognizant Smart Ops är en transformativ modell som främjar förutsägbara, intelligenta åtgärder genom att utnyttja tvärfunktionella synergier inom program-, infrastruktur- och säkerhetstjänster.

  Smart Ops bygger på Cognizant® Automation Center och erbjuder en omfattande portfölj med integrerade åtgärder för att leverera en ständigt aktiv, enhetlig och affärsanpassad IT-drift. Denna integrerade, plattformsledda metod hjälper dig att få proaktiv övervakning, snabbare lösning, robust styrning, enkel driftsättning och förbättrade affärsresultat.

  Genom att distribuera integrerade verktyg, ML-baserad autoskulddetektering, fullstackanalys och en tjänstanalysdriven strategi kan Smart Ops-lösningen minska driftsineffektivitet, förbättra företagets flexibilitet och ge kostnadsbesparingar på upp till 45%.

 • OMVANDLINGSMODELL

  MINSKA TCO OCH FÖRBÄTTRA AFFÄRS-RESULTATEN

  Cognizants omvandlingsmodell kan omdefiniera hela programlandskapet när det gäller affärsvärde. Det omfattar fem viktiga områden:

  • Rationalisering av programportföljen – eliminera onödiga investeringar med minimalt affärsengagemang. Cognizants Contain-Maintain-Invest-strategi hjälper dig att kategorisera program utifrån affärsrelevans.
  • Teknisk uppdatering – minska teknikskulderna genom att identifiera och eliminera strukturerade skulder och hålla programmen moderna och uppdaterade. 
  • Molnmöjligheter – utvärdera molnanpassning och lämplighet och utveckla en samlad, programdriven strategi för migrering till molnet. Läs mer
  • Affärsresultatbaserad leverans – överbrygga klyftan mellan IT och affärsverksamhet med Cognizants ramverk för affärsvärde. Denna omfattande plan tar ett helhetsgrepp på program, infrastruktur och affärsprocesstjänster och hjälper till att kalibrera nyckeltal för att du ska nå dina affärsmål.
  • Digital beredskap – förbättra din IT-verksamhet med snabbhet och skala. Vår strukturerade strategi hjälper dig att definiera din färdplan för digital omvandling och navigera den digitala övergången.
 • COGNIZANT APPLENS ™

  PLATTFORMS-DRIVEN PROGRAMSTRATEGI

  Cognizant AppLens™ är en AI-baserad plattform som driver hela din programstrategi. Med intelligenta, datadrivna och kontextbaserade lösningar för att öka livslängd och avkastning för dina program blir AppLens™ din ”enda sanningskälla”. Det kan hjälpa dig att skapa ett sammanhängande leveransekosystem där du syntetiserar alla dina tillgångar, verktyg och värdeskapare – och hanterar driftskostnadskurvan för din IT.

DE SENASTE IDÉERNA

RESURSER

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Appdynamics
AWS
CAST
Dynatrace
Guidewire
IBM
Micro Focus
Microsoft Azure
Micro Strategy
Pega
Oracle
Salesforce
SAP
Servicenow

NYHETER

Läs mer om oss
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.