carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Höj din egen ribba

TEKNIKRIBBAN HÖJS. ANTAR DU UTMANINGEN?

Dagens kunder kräver mer av sina IT-lösningar än någonsin tidigare. Kan dina program leverera den digitala användarupplevelse som kunderna vill ha?

AVLASTA GAMLA SYSTEM OCH FRIGÖR VÄRDE


Förverkliga den digitala omvandlingen genom att förenkla, modernisera och skydda programmiljön.

Kundernas förväntningar på tekniken ökar snabbt – och sprids lika snabbt till företagslandskapet. IT-organisationens komplexitet står kanske i vägen för dina affärsmål. Hur hanterar du (eller eliminerar) den här ”arvsskulden” och frigör värde för att driva på den digitala omvandlingen och utveckla nästa generations funktioner?

Våra programtjänster kan leverera program- och underhållstjänster som är särskilt utformade för att skapa mer effektivitet och ändamålsenlighet.

Resultat: Du kan bygga anpassningsbara plattformar för digital omvandling i företaget.

SE VÅRA ERBJUDANDEN

Produktcentrering i en IT-organisation: 17 anpassningsbara metoder för att komma igång

Den här artikeln fokuserar på en uppsättning flexibla, anpassningsbara metoder för att införa produktcentrering i en IT-organisation.

LÄS MER

LÖSNINGAR

PROGRAM UTGÖR GRUNDEN TILL OMVANDLING


Dagens företag genomgår radikala förändringar på grund av den snabba ökningen av ny digital teknik, affärsmodeller i förändring och förändrade preferenser hos kunderna. Nu när IT skiftar fokus från att vara teknikcentrerad till att bli värdecentrerad behöver du en specialanpassad portfölj som är både snabbrörlig och framtidssäkrad för att förenkla, modernisera och skydda dina program – och bana väg för digital omvandling.

 • PROGRAMUTVECKLING

  BYGG ETT STARKT STAMNÄT

  IT-ledare använder Cognizants programutvecklingstjänster till att bygga kraftfulla, digitalklara IT-stamnät med låg total ägandekostnad, och samtidigt optimera befintliga system.

  Utveckling över hela livscykeln

  Cognizant tar fullt ansvar för analys, design, implementering, testning och integrering av dina system. Vi tillämpar samarbetsinriktad utveckling och analyserar, designar, implementerar, testar och integrerar system tillsammans med din IT-personal.

  Implementering av COTS/paket

  Vår beprövade metod är heltäckande och börjar med val av rätt lösning genom objektiv utvärdering av förutsättningarna för integrering, gränssnitt, datakonvertering, migrering och produktionsstöd efter övergången. Vi använder de bästa acceleratorerna och verktygen för datakonvertering, testning och utformning av gränssnitt.

  Plattforms-/produktuppgradering

  Vi använder en strukturerad metod och standardiserade verktyg för att förenkla plattforms- eller produktuppgraderingsprocessen lokalt eller i molnet. Våra experter hjälper dig att med beprövade funktioner genomföra uppgraderingen snabbare, till lägre IT-kostnad och med mindre affärsrisk.

  Portal- och innehållshantering

  Vi erbjuder företag portallösningar som omfattar webbinformationsportaler, e-handelsportaler och kunskaps- och informationsportaler. Standardiserad och beprövad integrering med företagsapplikationer (företagsplanering/försörjningskedjehantering) och säkerhets- och förvaltningslösningar säkerställer att du får innehållet som behövs.

  Systemintegrationstjänster

  Våra integreringslösningar bygger på många år av branschövergripande erfarenhet och teknikexpertis. Våra lösningar är genomgående skalbara och baserade på nya plattformar såsom molnet och virtuella servrar. De anpassas enkelt till framtida behov.

  Utveckling av mobila applikationer

  Cognizant erbjuder en portfölj av verktyg och tjänster för mobila företag som håller jämna steg med kunderna. Våra leveranstjänster förändrar ditt sätt att designa och utveckla mobilapplikationer – från UI-design och -testning till dataintegration och säkerhet.

 • APPLIKATIONSVÄRDEHANTERING

  ANVÄNDBARA OCH ÄNDAMÅLSENLIGA

  Cognizants tjänster för hantering av programvärde ger en branschanpassad och integrerad metod för hantering av dagens IT-behov. Det gör att din organisation kan optimera kostnader, förbättra förutsägbarheten och leverera affärsresultat som möjliggör digital omvandling och säkerställer en framgångsrik användarupplevelse på följande sätt:

  Eliminera belastningar från gamla program

  Belastningar från gamla program kan öka underhållsutgifterna. Det är därför viktigt att ha en strukturerad metod för att bromsa dem. Cognizants ramverk för hantering av programvaruskulder bidrar till att identifiera, klassificera och eliminera belastningar med gamla program (tekniska, funktionella, operationella och kunskapsmässiga), minska det manuella arbetet, öka motståndskraften och förkorta tiden till värde. Den här metoden, i kombination med proaktiva aktiviteter som programstärkande åtgärder, självkorrigering och problemhantering, gör det enklare för dig att effektivisera arbetet.

  Automatisera det som inte går att ta bort

  Minskad ansträngning genom robotautomatisering som drivs av artificiell intelligens ger både kostnadsfördelar och korrekta resultat. När du kombinerar prediktiv analys med smart kunskapshantering kan du förbättra genomströmningen och förkorta tiden till värde. Open Architecture Application Management Automation från Cognizant® Automation Center bidrar till att förbättra användarupplevelsen, optimera underhållskostnaderna, öka tjänsternas förutsägbarhet och förhindra låsningar till specifika leverantörer.

  Industrialisering genom standardisering

  Cognizant uppnår ett branschanpassat och integrerat tillvägagångssätt genom att standardisera tjänsteleveranserna med en serie ramverk som kallas Cognizant AVMplus®. Därigenom kan företag förverkliga det dubbla mandatet att höja effektiviteten och leverera bättre resultat.

  Synergieffekter för arbetssilor

  Cognizant agerar proaktivt för att överbrygga klyftan mellan silor i IT-organisationens program-, infrastrukturs- och affärsprocesstjänster – och sedan härleda synergier bland dem. Med hjälp av vår Integrated Service Management Office (ISMO) utvecklar vi en stabil styrningsmekanism som säkerställer att IT-verksamheten anpassas till dina affärsmål.

  Omvandla och uppnå affärsvärde

  Vi underlättar din digitala omvandlingsresa med en strukturerad metod som gör det enklare att ta fram en omfattande IT-skiss och ett index för digital beredskap. Med hjälp av rationaliseringsmodellerna och moderniseringstekniken i vår programportfölj kan du arbeta med förebyggande underhåll, anpassa dig bättre till molnlösningar och vrida IT-kompassen mot affärsresultat.

  LÄS MER
 • AGILE-DEVOPS

  SKAPA FÖRETAGSAGILITET

  Cognizant hjälper dig att leverera snabba, holistiska och radikala förändringar för att förenkla, modernisera och omvandla verksamheten till ett digitalt företag. Med omfattande erfarenhet av agilt och DevOps, i kombination med organisationell ändringshantering och modern teknik, hjälper vi bortom lokaliserad implementering av agil-DevOps för högre agilitet i företaget. Vi stöttar under hela agil-DevOps-resan genom våra tjänster för rådgivning, omvandling och genomförande. Vi minskar till exempel risken i samband med leverans genom praktisk, pragmatisk vägledning, framsynthet och genom att underlätta Agile- och DevOps-arbetssätten för ledningen och teamen.

  Agil implementering

  Vi hjälper kunderna att introducera och anpassa agila arbetssätt med hjälp av skräddarsydda lösningar som uppfyller affärskraven. Vi hjälper företaget att genomföra kvalitetsprojekt från början till slut med hjälp av våra experter på distribuerade agila modeller och högutbildade, kvalificerade och passionerade agila fullstacksteam.

  DevOps-implementering

  Vi hjälper kunderna att implementera DevOps med hjälp av vår DevOps-plattform och relaterade plattformsbaserade tjänster. Med våra DevOps-lösningar kan programutvecklare, infrastruktursadministratörer och personal inom kvalitetssäkring och drift enkelt och ofta samarbeta i syfte att förebygga potentiella problem. De kan även proaktivt inkorporera feedback under hela utvecklingsprocessen.

DE SENASTE IDÉERNA

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhetsutmaningar.

Amazon Web Services

Cognizant är Premier Consulting Partner för AWS, AWS Channel Reseller, AWS Managed Services Partner, AWS Migration Acceleration Program (MAP) Partner och AWS Marketplace Reseller. Cognizant har dessutom ackrediterad status med AWS för sjukvård och biovetenskap, finansiella tjänster, migreringskompetens, big data, Workspaces och SharePoint.

Microsoft

Tillsammans accelererar Cognizant och Microsoft kundernas digitala omställning. Cognizant och Microsoft har varit partner i 15 år och fokuserar tillsammans på att sätta kunden i centrum. Vi hjälper kunderna att förnya, omskapa och omstrukturera sina organisationer för att kunna frigöra ny potential med ett förhållningssätt som placerar mobila enheter och molnet i centrum.

SAP

Som SAP Global Strategic Services-partner i över 15 år har Cognizant levererat affärsresultat och innovation till våra kunder. Cognizants digitala krav och engagemang för att skapa moderna företag för en bättre vardag driver vårt ömsesidiga mål att omvandla kunder till intelligenta företag samtidigt som vi framgångsrikt positionerar dem i erfarenhetsekonomin.

NYHETER

Läs mer om oss
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.