carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Öppna dörren för framtida tillväxt

FÖRNYA PROCESSER OCH ÖVERTRÄFFA KUNDERNAS FÖRVÄNTNINGAR

Utnyttja kraften i digitala lösningar till att skapa operativ flexibilitet och frigöra nya intäktskällor.

UPPLEVELSERNA SOM KUNDERNA FÖRVÄNTAR SIG KRÄVER DIGITALA PROCESSER I CENTRUM AV VERKSAMHETEN


Dagens kunder förväntar sig uppslukande upplevelser.

Det fungerar inte längre att tvinga kunderna att anpassa sig till företagets äldre processer. Om du inte erbjuder kunderna nya digitala produkter, tjänster och upplevelser kommer någon annan att göra det.

Föreställ dig istället hur automatisering, plattformar och analys – förstärkta av Cognizants djupa branschrelaterade och tekniska expertis – kan stärka kärnverksamheten så att den anpassas till nya digitala funktioner.

Med omstrukturerade och förnyade processer kan företag frigöra värde i realtid. Vi hjälper dig att fokusera på kunderna, inte på processen, oavsett om det sker via teletjänstcentraler, under försäljning på fältet eller i någon annan kundinriktad situation.

Så använder New England Healthcare Exchange automatiserat beslutsstöd till att minska mängden avfall och ge ändamålsenlig vård

New England Healthcare Exchange Network och Informatics in Context är pilotprogram för automatisering av medicinska och administrativa policyer utförda av Cognizant och har lett till betydande tids- och kostnadsbesparingar. Den här beprövade lösningen kan skalas för att ge effektiva resultat för sjukförsäkringsbolag och -leverantörer över hela världen.

VISA PDF

DE SENASTE IDÉERNA

$770

miljarder USD

i ökade intäkter till 2018 tack vare digitalisering av processer.

LÄS HUR

Tjänster

ANPASSA PROCESSERNA TILL KUNDERNA


Digitala lösningar har dramatiskt och i grunden förändrat verksamheten, suddat ut gränserna mellan processer och öppnat för stora möjligheter att betjäna kunderna och öka dina intäkter.

Vi hjälper kunderna att se och förstå digitala möjligheter med stabila bedömningar, strategisk vision och genomtänkta ändringshanteringsplaner som möjliggör en intelligent omvandling av verksamheten som överskrider kundens förväntningar och frigör framtida tillväxt av intäkterna.

 • PROCESS CORE

  HÖGRE MERVÄRDE I KÄRNVERKSAMHETEN

  Process Core är grunden för vårt ramverk. Det här första steget skapar en flexibel men stark grund för tillväxt. Ramverket består bland annat av följande delar:

  Person-DNA

  Säkerställer att vi har rätt uppsättningar färdigheter och den utbildning som krävs för att stödja kunderna i den digitala värdekedjan.

  Visual Management

  Skapar ett system av transparens och rapportering för bättre operativ hantering.

  Risk och kontroll

  Det här området är en av de viktigaste delarna av Process Core. Denna funktion bidrar till att identifiera, följa upp och mildra riskerna som identifieras i processen under livscykelns samtliga faser, från idéstadium och övergång till leverans. När processernas kvalitet och exakthet är intakta garanterar vi att kunderna inte får några oväntade överraskningar.

  Hälsoinfopaneler

  Dessa fungerar som tidiga varningssignaler. Cognizant Health Dashboard har en omfattning som liknar de bästa tillgängliga panelerna för hälsokontroll, men går längre än att bara ge tidiga varningssignaler. Den identifierar också processområden som kräver uppmärksamhet.

  RPA-analys (Robotics Process Automation)

  RPA är ett sätt att automatisera processer och bland de starkaste komponenterna i Process Core, eftersom det kan bana vägen för lösningar och plattformar på högre nivå. Icke-värdeskapande moment i processen reduceras. I kombination med analysfunktioner gör RPA att processutvärderingar kan genomföras på ett mer förutsägbart sätt.

 • PROCESSEXCELLENS

  SMARTA ÅTGÄRDER FÖR EN PRESTATION PÅ TOPP

  Processexcellensen är den viktigaste delen av vårt ramverk eftersom den spelar en nyckelroll inom mappningen av kundprocesser. Den identifierar också vad som kan digitaliseras, visar prestanda i förhållande till branschriktmärken, identifierar konkurrenter och visar kundranking på marknaden i syfte att identifiera ytterligare tillväxtmål.

  Här är elementen som ingår i processexcellensen:

  Intelligenta branschkartor

  För varje verksamhet och industrispecifik tillämpning identifieras vilket arbete som för närvarande har slutförts på marknaden och vad som håller på att utvecklas. Målet är att bedöma kundens kapacitet och skapa kunskap om möjligheter till tillväxt.

  Bättre affärsresultat

  Omfattar riktmärkespoäng för pågående typer av arbeten och följer upp centrala resultatindikatorer som påverkar den totala poängen. Den här komponenten i kombination med intelligenta branschkartor ger en klar överblick över interaktionen med kunderna.

  Mappning av värdeströmmar

  Det bästa sättet att mäta och allokera processer. Det här verktyget identifierar onödiga element och möjligheter att effektivisera processerna.

 • PROCESSFÖRNYELSE

  DIGITALA REVOLUTIONER SOM GER RESULTAT

  Den här delen av ramverket representerar toppen av den digitala pyramiden eftersom den beskriver alla produktivitetsmål som företaget försöker nå. Processförnyelse är ett sätt att förnya befintliga processer, tänkande och system, och möjliggör ett digitalt helhetstänkande snarare än tänkandet i den dagliga verksamheten. Till exempel:

  digitala insikter

  Digitaliserar alla processer och gör dem tillgängliga för kunder och klienter i realtid närhelst de använder en enhet.

  Designtänkande

  Innebär att betrakta samma process på olika sätt. Vad skulle hända om processen utformades från grunden? Vilka system skulle förändras? Vilka omvälvningar skulle ge bäst resultat?

  Intelligent processautomatisering

  Beskriver ett framtida tillstånd där alla plattformar och lösningar automatiskt kan anpassas till föränderliga marknadsförhållanden.

  Processexpertis

  Inkluderar branschexpertis och fokus på framtida teknik som Cognizant erbjuder på varje vertikal marknad vi är etablerade på.

DIGITALLY COGNIZANT-BLOG

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.