carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

VARFÖR IPA?
HÖGRE ROI.


Robotic process automation? Visst. Men med rätt strategier, verktyg och kunskaper kan intelligent automatisering öka prestanda och skapa verkligt mervärde och avkastning.

Du känner till riskerna med inaktuella manuella processer: de försvårar storleksanpassning, leder till slöseri med dyrbara personalresurser och skapar ineffektivitet och fel som försämrar resultaten och lönsamheten. Svaret är intelligent processautomatisering. Med vad ska automatiseras? Hur ska det automatiseras? Hur ska det göras intelligent? Utan rätt planer, verktyg och resurser kan ditt arbete med IPA orsaka mer skada i företaget än det gör nytta.

Cognizant kan hjälpa till. Våra IPA-lösningar gör dina processer smartare. Vi höjer arbetsstyrkans produktivitet genom att automatisera inte bara enkla uppgifter, utan också affärsprocesser, från början till slut. Vi erbjuder IPA-lösningar som kombinerar robotprocessautomation med maskininlärning och kognitiva tekniker för att skapa intelligenta verksamheter som ger ökar produktiviteten. Resultatet blir effektivare affärsverksamhet och kundupplevelser – samt en effektivare och mer kostnadseffektiv drift. 

Intelligenta lösningar för processautomatisering

Utöka din automationshorisont – och din avkastning – med Cognizants omfattande intelligenta automationslösningar.

SE ÖVERSIKT AV ERBJUDANDE

DE SENASTE IDÉERNA

$10 miljoner

i årsbesparingar med automatiseringscenter.

LÄS MER

LÖSNINGAR

ELIMINERA REPETITIVA UPPGIFTER. ÖKA PRODUKTIVITETEN.


Våra agnostiska lösningar är konfigurerade att integreras sömlöst med din unika verksamhet och underliggande teknik. Som marknadsledare har vi kompetens för att implementera automatiseringsprocesser och harmonisera äldre tekniker för ett responsivt digitalt stamnät.

 • FÖRETAGSAUTOMATISERING

  EFFEKTIVISERA ARBETSFLÖDEN MED FÖRETAGS­AUTOMATISERING

  Cognizant Enterprise Automation ger kunderna allt de behöver för att maximera värdet från sitt automatiseringsarbete.

  Vårt erbjudande för företagsautomatisering täcker robotikprocessautomatisering, artificiell intelligens, maskininlärning, smart analys och andra ledande tekniker, så att du får de verktyg och tjänster som behövs för automatiseringens ekosystem.

  Vi hjälper till att automatisera repetitiva uppgifter och heltäckande processer, skapa intelligenta verksamheter som tänker och lär sig samt överbrygga klyftorna inom funktioner och mellan kontor för att nå nästa omvandlingsnivå.

  Cognizant Enterprise Automation omfattar rådgivningstjänster för att hjälpa till med vision, strategi och planering, professionella tjänster för implementering och omvandling samt hanterade tjänster för underhåll och optimering så att du får allt som behövs för hela processen.

 • OPERATIVA INSIKTER

  TILLVARATA KUNSKAPER OCH PÅVISA NYA MÖJLIGHETER

  I takt med att de analytiska funktionerna utökas får företag fler sätt att överträffa kundernas förväntningar. Integrerad analys omfattar  processer  från början till slut och ger den kunskap du behöver för att ligga steget före kunderna och konkurrenterna.

  Operationell analys blir ett oerhört kraftfullt verktyg när det används strategiskt. Företag kan tillvarata insikter för att hitta nya sätt att betjäna kunderna, nya produkter och tjänster att utveckla och nya resultat att eftersträva, till exempel möjlighet att skapa nya intäktskällor och kostnadsbesparingar.

  Och med rätt datastrukturer och kunskapssystem kan företag automatisera hur de använder analys genom att anpassa sig till kunderna och leverera höggradigt personanpassade upplevelser.

 • AUTOMATISERING SOM TJÄNST

  AUTOMATISERA REPETITIVA ARBETSMOMENT OCH FRIGÖR INNOVATION

  Robotics-as-a-Service (RaaS) är den mest avancerade automatiseringen av robotprocesser som levereras som tjänst för höga volymer av mänskliga arbetsmoment.

  Till skillnad från befintliga automatiseringsverktyg kan det ersätta alla personhanterade processer som inte kräver mänskligt omdöme. Robotarna sköter fler typer av arbete, vilket gör att personalen kan fokusera på processer som kräver interaktion mellan människor. Robotarna distribueras på virtuella datorer med programmen som de interagerar med, och distributionsmodellen följer kundkraven.

  RaaS möjliggör enhetliga resultat, snabbare bearbetning, färre fel, hög skalbarhet samt förbättrad efterlevnad och spårbarhet.

  Cognizant hjälpte ett ledande globalt sjukvårdsföretag att spara 1,800,000 dollar i arbetskostnader för daglig produktion över en 3-årsperiod. Dessutom använde en leverantör av nationella vårdregister RaaS för att göra handläggningsprocessen för anspråk betydligt snabbare, vilket minskade arbetskostnaderna med 70%.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.