carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Kunden sätter agendan

PÅSKYNDA ÖVERGÅNGEN TILL DIGITALT FÖR ATT UPPFYLLA FÖRÄNDERLIGA FÖRVÄNTNINGAR FRÅN KUNDERNA

Regler som främjar öppna marknader och investeringar i förnybara energikällor ger kunderna nya valmöjligheter.

ETT NYTT FOKUS FÖR ELBOLAG


Elbolagen har ett viktigt tillfälle att uppfylla kundernas önskemål.

kundupplevelsen har framträtt som en av de stora faktorerna när kunder väljer tjänsteleverantör. Historiskt sett har elbolag inte varit i framkanten vad gäller kundservice, men nu räcker inte längre med bara priset som argument; kunderna efterfrågar bättre upplevelser och anpassade tjänster.

För att lyckas inför elbolag nyskapande omvandling och investerar i innovativ teknik. De skapar nya funktioner och utökar sina portföljer med fokus på regelkrav såsom att minska koldioxidavtrycket och uppfylla kraven för en smidig kundupplevelse.

Bortom silor: Digitalt förenande av hela företaget

Vår nya forskning visar att digitaliseringen lyckas bäst när den sammanför funktionella nyckelområden för att leverera enastående kundupplevelser.

LÄS MER

DE SENASTE IDÉERNA

Tjänster

OMVANDLA FÖRSÖRJNINGS
KEDJAN TILL VÄRDEKEDJA


Vi hjälper elbolag med automatisering och artificiell intelligens, vilket hjälper dem att införliva en digitalfokuserad strategi. Vi erbjuder även specialiserade tjänster inom hantering av kundupplevelser som definierar vår plan för nästa generations kontaktcenter. Dessutom hjälper vi elbolag att omvandla sina verksamhetsmodeller via digitala tjänster från mätare till intäkter.

  • Intelligent processautomatisering

Vi använder Cognizants domän- och teknikresurser för att införa ambitiös automatisering.
Läs mer.

  • Hantering av kundupplevelser

Omvandla och modernisera kundupplevelsen och kundresan med hjälp av Cognizants integrerade lösning Digital kundservice.

  • Digitala tjänster från mätare till intäkter 

Omvandla verksamhetsmodeller genom viktiga industritjänster såsom förvärvs- och förlustservice, fakturering och betalning, kundservice och skuldhantering.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.