carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Globala tjänster på ett nytt sätt

ACCELERERA INNEHÅLLSLEVERANS ... OCH MONETÄRISERING

Vi hjälper ledande medie- och underhållningsföretag att humanisera processer som är centrala för verksamheten så att de kan erbjuda en mer personlig och övertygande kundupplevelse.

UTÖKA. ATTRAHERA. ENGAGERA.


Med våra breda domänerfarenheter kan vi erbjuda affärsprocesstjänster som hjälper medie- och underhållningsföretag att bättre hantera operativa utgifter på både digitala och traditionella marknader.

För dagens medie- och underhållningsföretag utgör förlegade affärsmodeller ett hinder för omvandlingsinitiativen. De försämrar tillväxten och förmågan att hålla takten med kundernas och marknadens krav. Den konstanta friktionen gör processerna tröga och verksamheten dyrare.

Från on-demand-medier till digital distribution – ledare inom medier och underhållning vänder sig till Cognizant för att få hjälp med att arbeta bättre och annorlunda. Vi gör det möjligt för medie- och underhållningsföretag att dra nytta av globala tjänster på nya sätt – oavsett om det handlar om hantering av digitala tillgångar, innehållshantering eller skydd mot piratkopiering.

Vi inser behovet av snabb och punktlig leverans av innehåll i den digitala tidsåldern och maximerade intäkter med hjälp av globala resurser. Vi har därför ett samarbetsinriktat förhållningssätt som bygger på våra resurser inom konsulttjänster, optimerade processer och hanterade tjänster.

6

av världens främsta filmbolag och ett flertal ledande informations- och medieföretag ser Cognizant som en prioriterad partner.

Tjänster

EFFEKTIVISERA AFFÄRSPROCESSERNA


Med vår djupa förståelse av dagens medie- och underhållningsbransch erbjuder vi affärsprocesstjänster som gör att du kan arbeta mer effektivt, ändamålsenligt och virtualiserat. Resultatet blir att du kan effektivisera och kostnadseffektivt hantera kostnader, kundtjänst och tjänsteverksamheten – och rikta interna affärsresurser mot mer strategiska och mervärdesskapande projekt.

 • HANTERING AV MEDIERESURSER

  EFFEKTIVISERA TILLGÅNGSSÖKNING OCH -HÄMTNING

  Våra hanteringstjänster för medietillgångar hjälper dig att katalogisera, indexera, lagra, hantera och distribuera omfattande medietillgångar. Med våra lösningar kan du effektivt söka efter och hämta viktiga tillgångar samt minska beroendet av kostsamma distributionsmetoder. Därmed kan din organisation fokusera på värdeskapande marknadsföringsaktiviteter. Dessutom minskar våra lösningar tiden till marknaden för lokalisering och bidrar till att göra varumärket enhetligt.

 • FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING

  LANSERA BÄTTRE KAMPANJER

  Cognizants lösningar för sälj- och marknadsföring innefattar:

  • Helhetshantering av din värdekedja för annonsering och distribution
  • Medieplaneringsstöd, bl.a. sökning efter de lämpligaste medieprodukterna och distributionsstrategierna för ditt varumärke eller din produkt för att uppnå marknadsföringskampanjmålen
  • Kundlojalitetsprogram som hjälper dig att behålla dina befintliga kunder och ger värdefull kunskap i kundernas livsstil, motivation, intressen och inköpsbeslut
  • Stöd för reklamverksamhet, bl.a:
   • Sälj- och lagerhantering
   • Kampanjövervakning och -hantering
   • Kvalitetskontroll för livekampanjer
   • Orderhantering och datainmatning
   • Affärsrapportering och trafikhantering
 • DIGITAL EKONOMI OCH REDOVISNING

  FÖRBÄTTRA HANTERINGEN AV KASSAFLÖDET

  Våra ekonomi- och redovisningslösningar är utformade för att ge en bättre kassaflödeshantering och ökat rörelsekapital. Exempel på tjänster:

  • Procure to Pay: inköp, kortfristiga skulder samt resor och underhållning
  • Order to Cash: kundfordringar, kontantappar och inkassering
  • Record to Report: huvudboksredovisning, redovisning av fasta tillgångar, Management Information-tjänster och rapportering

   

  Bland fördelarna finns:

  • Förbättrad hantering av vinster och förluster
  • Lägre tjänstekostnader
  • Bättre efterlevnad och controller-funktioner
  • Automatiserade processer
  • Implementering av en variabel prismodell genom BPaaS-lösningar (Business Process as a Service)
    
  LÄS MER

DE SENASTE IDÉERNA

NYHETER

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.