carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Smidig samordning av beställningar

HÖGRE INTÄKTER OCH OPERATIONELL EXCELLENS

Cognizant Digital Order Management kan hjälpa dig att nå världsklassnivå genom kostnadseffektiv samordning av globala order- och tjänsteuppfyllelser i hela företaget.

I en affärsmiljö med hård konkurrens och ständigt växande efterfrågan strävar tillverkare och distributörer efter "den perfekta beställningen": leverans i tid, en fullständig, skadefri frakt och korrekt dokumentation. En perfekt leverans kräver att beställningsfel elimineras och att du uppskattar tiden till leverans korrekt. Det är en komplicerad kalkyl att balansera avkastningarna med de investeringar som är nödvändiga för att uppnå perfekta orderfunktioner – tills nu, med Cognizant Digital Order Management.

Cognizant Digital Order Management utnyttjar de senaste innovationerna inom smart analys, intelligent processautomatisering och maskininlärning och erbjuder en komplett lösning för beställnings- och uppfyllelseprocessen. Cognizant erbjuder en intelligent flerkanalsfunktion som granskar och integrerar beställningar från flera olika system och ger en samlad vy av orderstatusar med avseende på geografisk plats, lagerkälla, leveranstidslinje och verifiering.

Med Cognizant Digital Order Management kan företaget sänka kostnaderna, öka antalet fullständiga leveranser i tid med kortare cykeltider, samt ge kunderna en perfekt beställningsupplevelse.

VISA PDF

$200M

ökad försäljning för ett internationellt mat- och dryckesföretag.

LÄS MER

Plattformsaktiverade processer

För snabbare behandling och integrerade översikter över flera system, vilket ger ökade intäkter.
Realtidsbaserad och prediktiv analys

Så att logistikorganisationer kan lägga mer tid på partnerskapshantering.
Automatisera manuella processer

Ökad produktivitet och ordernoggrannhet, vilket ger kostnadsbesparingar och bättre kundupplevelser.
Praktisk roadmap för transformation

Chefer i försörjningskedjan får en praktisk roadmap för transformation och förnyelse av globala processer för optimal tjänsteleverans.

VÅRA PERSPEKTIV

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.