carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Värde och lönsamhet på turbo

DIGITALISERA OCH EFFEKTIVISERA EFTER-MARKNADSAKTIVITETER

Effektiv installation, reparation, underhåll och support kräver integrering av personal, processer, analyser och den senaste tekniken. Cognizant Digital After Market Services bidrar till att digitalisera processen från början till slut.

Tillverkningsföretag är under ständig press att hitta nya inkomstkällor, och eftermarknadstjänster har potentialen att bli ett stort område för differentiering och nya kassaflöden. Men effektiv installation, reparation, underhåll och support kräver fullständig överblick över eftermarknadsvärdekedjan. Det här är ett stort projekt, men Cognizant Digital After Market Services kan hjälpa till att effektivisera processen.

Cognizant har lång erfarenhet av att integrera disparata system och förbättra eftermarknadstjänster i ett brett spektrum av verksamheter. Vår digitalcentrerade strategi utgår från en digitalisering av dina verksamheter och erbjuder en omfattande svit av marknadsledande resurser, inklusive partnerskap med OnProcess Technology och PEGA, för att stärka och samla sex huvudområden:

  • Hantering av tjänsteförfrågningar
  • Hantering av fältservice
  • Beställingshantering för reservdelar
  • Garantihantering
  • Omvänd logistik
  • Tillgångsövervakning.

Allt för länge har eftermarknadsservicefunktionen enbart betraktats som ett kostnadsställe. Nu när bredare, djupare digitala lösningar är tillgängliga har det aldrig varit en bättre tid att fokusera på eftermarknadstjänster och omvandla dem från en kostnadspost till en affärsmöjlighet.

VISA PDF

Över 1 miljon USD

i kostnadsbesparingar för en stor energileverantör

LÄS MER

Hantering av tjänsteförfrågningar

Den här processen hanteras vanligen i ett kundkontaktcenter och behandlar kundförfrågningar om service genom samtalsprioritering och/eller skapande av tjänstbegäran innan servicetekniker skickas ut.
Hantering av fältservice

Den här processen omfattar sökning efter delar och tillgång till verktyg och kompetens, sändning av ärenden till tekniker, optimering och utskick och färdvägar, samt samarbete med leverantörer och tredjepartsleverantörer.
Beställingshantering för reservdelar

Här är fokus på prioritering av tillgångar och kritiska delar, lagerhantering, beställningsuppfyllelse, minskning av restorder och returer av delar.
Garantihantering

Funktionerna täcker områden som RMA-nummer, handläggning av skadeståndskrav och regressrätt gentemot leverantörer.
Omvänd logistik

Den här breda och komplexa funktionen inkluderar returtillstånd, hantering av avvikelser, hantering av problemhyllor, spårning av försändelser, avtalsadministration samt kredit- och återfaktureringstjänster.
Tillgångsövervakning

Utnyttjande och optimering av tillgångar, underhållsplanering och -schemaläggning samt hantering av incidenter och regelefterlevnad är alla kännetecken för en stabil kapacitet för förvaltning av tillgångar.

VÅRA PERSPEKTIV

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.