carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

I revolutionens framkant

SKAPA TEKNIK FÖR ATT BYGGA STARKARE DRIFTSFLEXIBILITET

Få konkurrensfördelar inom kostnadseffektivitet och utmärkta kundupplevelser genom att skapa ett digital förenande av hela företaget.

NYA FRAMSTEG INOM TILLVERKNING


Tillverkare har möjligheten att skapa innovation för att förkorta produktcykler och förbättra kundtjänsten.

Kundernas förväntningar är högre någonsin, och tillverkare siktar mot att ge bättre service genom att införa verktyg såsom automatisering för att förbättra effektiviteten.

För att lyckas i denna föränderliga miljö inför tillverkare nya framsteg inom tekniken, branschomfattande samarbete inom forskning och utveckling, innovation inom teknik och investeringar i framväxande marknader med hög tillväxt. De undersöker även nya verksamhetsmodeller och outsourcing av processer som inte ingår i kärnverksamheten till tjänsteleverantörer för digital verksamhet med beprövad expertis inom tillverkningsindustrin. Outsourcingprocesser kan hjälpa tillverkarna uppnå att kostnadskonkurrenskraft, fokusera på innovation, bygga in flexibilitet i systemet och bättre utnyttja kärnkompetenser.

Bortom silor: Digitalt förenande av hela företaget

Enskilda innovationsprojekt är förvisso viktiga. Men vår nya forskning visar att digitaliseringen lyckas bäst när den sammanför funktionella nyckelområden för att leverera enastående kundupplevelser.

SE PERSPEKTIV

DE SENASTE IDÉERNA

Tjänster

TILLVERKA NYA VERKSAMHETS
MODELLER


Cognizants lösningar för digitala tillverkningsverksamheter använder branschens bästa praxis och de senaste digitala teknikerna såsom robotikprocessautomatisering, molnbaserade plattformar och prediktiv analys för att hjälpa tillverkare att förbättra produktiviteten och kundrelationerna. I samarbetet med både Cognizant och ledande partnerlösningar använder vi de senaste digitala verktygen för att optimera verksamheter i följande områden.

Finans och redovisning

Det finns ett krav på CFO:er för tillverkningsföretag att gå i bräschen för ekonomiverksamheten och ge databaserade beslutsstöd i realtid. Våra konsulter hjälper företag genom att ge kunskapsarbetare kritiska data om försäljning, orderhantering, inköpsursprung och upphandlingar. Vi erbjuder även avancerad analys som kan upptäcka dolda tillväxtmöjligheter.

Övervakning och hantering av fjärresurser 

Lösningar för övervakning och hantering av resurser hjälper dig inte bara att få mer kontroll över utrustning och maskiner, utan ökar även effektiviteten och produktiviteten, minska driftskostnader och förbättrar kundupplevelsen. Vi utnyttjar kraften i Sakernas internet (IoT) och data från sensorer för att bättre hantera resurser, få aviseringar i realtid, minimera driftstopp, förbättra genomsnittlig tid till reparation (MTTR) och driva prediktiva insikter.

Intelligent processautomatisering

Våra IPA-lösningar kombinerar robotikprocessautomatisering med maskininlärning och kognitiva tekniker för att skapa intelligenta verksamheter som ger betydande värde- och produktivitetsökningar. Därmed kan du strömlinjeforma affärsprestanda och förbättra kundupplevelserna. Läs mer.

Hantering av försörjningskedjan

Cognizants lösningar för hantering av försörjningskedjan hjälper till att digitalt samordna inköp, tillverkning och distribution. Våra kunder inom tillverkning drar nytta av kraftfull fältservicehantering, förbättrad huvuddatahantering och avancerad analys för att förstå påverkan av leveranser i realtid.

Kundservice och support

Med Cognizants branschkunskap om de senaste molnbaserade och digitala plattformarna kan vårt tillverkningsteam implementera kundservicelösningar som ger kundsupport för produkter, identifiering av potentiella kunder, korsförsäljningsstöd och mer.

Nyheter

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.