carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Investera i innovation

LEVERERA DEN HASTIGHET OCH PRESTANDA SOM KRÄVS

Standardisera och automatisera logistikverksamhet för att förbättra företagets resultat, optimera kostnader och öka lönsamheten.

UPPTÄCK VÄRDE I VIKTIGA PROCESSER


Framgångsrika logistikföretag utvinner värde ur sina försörjningskedjeprocesser och vidhåller samtidigt fokus på kunden.

Logistikföretag har alltid ställts inför utmaningen att koordinera olika transportmetoder för att leverera varor kostnadseffektivt. 

Nu måste de även uppfylla ett ännu större behov för hastighet och samtidigt hantera högre bränslepriser, sjunkande marginaler och en instabil ekonomisk miljö. Dessutom måste de handskas med åldrande och redundanta system och starkt manuella processer.

Genom att undersöka heltäckande processer med fokus på de resultat som de behöver generera hittar dessa företag möjligheter att standardisera och automatisera åtgärder på sätt som förbättrar, men inte stör, företagets verksamhet.

Vissa företag arbetar med även partner för att öka rörelsemarginaler, betjäna sina kunder och differentiera sig från konkurrenterna.

Bortom silor: Digitalt förenande av hela företaget

Enskilda innovationsprojekt är förvisso viktiga. Men vår nya forskning visar att digitaliseringen lyckas bäst när den sammanför funktionella nyckelområden för att leverera enastående kundupplevelser.

SE PERSPEKTIV

DE SENASTE IDÉERNA

Tjänster

OMVANDLA FÖRSÖRJNING-SKEDJAN TILL VÄRDEKEDJA


På Cognizant förstår vi logistikbranschen och hur kostnader kan optimeras och lönsamheten förbättras. I samarbetet med både Cognizant och ledande partnerlösningar använder vi de senaste digitala verktygen för att optimera verksamheter i följande områden:

  • Finans och redovisning

Manuell behandling av fakturor är ineffektivt och felbenäget vad gäller komplexa logistikåtgärder. Vår metod för fakturaautomatisering minskar kostnader, sparar tid, ökar effektiviteten och stärker efterlevnaden. När kundfordringar hanteras bättre blir förhållandena för dagar till betalning efter försäljning bättre. Läs mer.

  • Intelligent processautomatisering

Vi erbjuder lösningar för intelligent processautomatisering (IPA) som kombinerar robotikprocessautomatisering med maskininlärning och kognitiva tekniker för att skapa intelligenta verksamheter som ger betydande värde- och produktivitetsökningar. Våra IPA-lösningar gör processer smartare och höjer arbetsstyrkans produktivitet genom att automatisera heltäckande affärsverksamheter. Läs mer.

  • Övervakning och hantering av fjärresurser 

Våra lösningar utnyttjar kraften i Internet of Things och data från sensorer för att hjälpa dig att bättre hantera tillgångar, få aviseringar i realtid, minimera driftstopp, förbättra genomsnittlig tid till reparation och driva förutsägelseanalys och insikter.

  • Hantering av försörjningskedjan 

Cognizants digitala lösningar för hantering av försörjningskedjan hjälper till att samordna inköp, tillverkning och distribution. Våra logistikkunder får nytta av starkt, omvänt logistikstöd, huvuddatahantering och flödeslogistik med ”kontrolltorn” för att spåra leveranser i realtid.

  • Kundservice

Dagens kunder förväntar sig korrekta och punktliga leveranser varje gång. Vi hjälper till oavsett storleken på och komplexiteten i ditt företag. Med Cognizants branschkunskap om de senaste molnbaserade och digitala plattformarna kan vårt team implementera kundservicelösningar som är snabbare och mer tillgängliga och exakta än någonsin tidigare. Läs mer.

Nyheter

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.