carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Säkerställ fullständig efterlevnad

OMVANDLA SÄKERHETSPROCESSER OCH FÅ UT MER VÄRDE

Cognizant® Digital Pharmacovigilance hjälper till att hantera dina säkerhetsprocesser effektivt, skalar snabbt mellan olika geografiska områden och använder bästa praxis för att integrera kvalitet och efterlevnad mellan verksamheter.

Att uppfylla dina säkerhetskrav förbättrar kanske inte vinsten direkt, men det är viktigt för att uppfylla regelkraven och till och med för att kunna fortsätta med verksamheten. Frågan är: hur minskar du kostnaderna och komplexiteten för säkerhetsefterlevnad samtidigt som du bibehåller eller förbättrar kvalitet och efterlevnad? Och om vi går ett steg längre, hur kan du öka synergierna mellan din arbete för patientsäkerhetsefterlevnad och verksamheten i andra affärsenheter? Med andra ord, kan du utvinna värdet från patientsäkerhet så att det blir en tillgång snarare än en belastning för organisationen?

Svaret är ja. Cognizant Digital Pharmacovigilance använder molnet, intelligent automation, datavetenskap och maskininlärning för att skapa nya nivåer av effektivitet för din säkerhetsefterlevnad. Cognizant Digital Pharmacovigilance stöds av en av de största biovetenskapsverksamheterna i branschen och expertis från läkare, forskare, statistiker och digitala tekniker. Därmed minskar det cykeltiderna för säkerhetsprocessen via automation. Dessutom integrerar det aktiviteter för säkerhetsefterlevnad till kontaktcenter och anpassar sig kontinuerligt till förändringar.

Med Cognizant Digital Pharmacovigilance kan du förvandla patientsäkerheten från en betungande uppgift till en resurs. Du kommer att:

  • Uppvisa ledarskap inom patientcentrerad innovation.
  • Hantera komplexiteten genom att utnyttja digitala lösningar.
  • Automatisera processer så att dina team kan fokusera mer på värdefulla affärsaktiviteter.
VISA PDF

Hantera säkerhetsrapporter över hela världen

Hantera enkelt säkerhetsrapporter globalt, från hantering av rapportmottagning, övervakning av lokal litteratur och översättningar till stöd för den kvalificerade personen för farmakovigilanskrav.
Bemästra fallstudierapporter

Fallsäkerhetsrapporter är svåra att hantera. Vi hjälper till att kontrollera volymsvängningar och förbättra konsekvensen med hjälp av automation, maskininlärning och annan digital teknik.
Förbättra säkerhetsövervakningen

Vi tillhandahåller ett team av högutbildade säkerhetsforskare och läkare för heltäckande analys av aggregerade data, författande av regulatoriska rapporter, signal samt nytto-riskhantering.
Effektivisera riskplaneringen

Förlita dig på Cognizants expertkunskap om säkerhetsövervakning för att hjälpa till att ta bort belastningen från ditt interna team när det gäller att skapa och granska riskhanteringsplaner.
Dra nytta av läkemedelsepidemiologi

Vår lösning bygger på så skilda discipliner som biostatistik, dataprogrammering och epidemiologi för att besvara frågor som hur, varför, när och av vem ett läkemedel ska användas.
Sprid bästa praxis för digitalt

Etablera bästa praxis för farmakovigilans genom att enkelt integrera våra tjänster i relaterade funktioner såsom patientinteraktioner, klagomålshantering och regelmässiga eller medicinska frågor.

99 %

Gör rätt första gången med automatisering av famakovigilansprocesser för ett stort biovetenskapligt företag

LÄS MER

VÅRA PERSPEKTIV

VÅRA LEDARE

Venugopal Mallarapu

Practice Director
Cognizant Consulting

BIOGRAPHY


Retesh Bhumbak

Director
Safety & PV för Digital Operations

BIOGRAPHY


Latika Sharma

Senior Director
Life Sciences Digital Operations

BIOGRAPHY


TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

 Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.