carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Öka hastigheten till marknaden

Transformera driftmodeller för att förbättra farmaceutiska och medicinska enheter

Se varför 30 av de 30 främsta läkemedelsföretagen arbetar med oss.

SKAPA BÄTTRE RESULTAT


Dagens biovetenskapsföretag har press på sig att förkorta tiden till marknaden, sänka kostnaderna, förbättra patientresultaten och minimera risken samtidigt som de blir mer effektiva och agila.

För att lyckas i det här komplexa och snabbt växande landskapet måste företag skapa intelligenta och smidiga verksamheter med hjälp av digitala plattformar, automatisering, avancerad analys och AI för bättre lönsamhet, konkurrenskraft och kundupplevelser, samt för enklare regelefterlevnad och utveckling av nya produkter. Cognizant sysselsätter över 6 500+ experter och forskare i Nordamerika, Europa och APAC, och samarbetar med biovetenskapsföretag i syfte att förbättra klinisk datahantering, farmakovigilans, medicinsk facktext och publikationer, samt biostatistik och statistisk programmering för att förbättra patientresultat.

 

SEGMENT

Medicintekniska enheter

Implementera digital drift för bättre produktutveckling, kortare tid till marknaden, patientfokus och intäktscykelhantering för ökad lönsamhet.
Farmaceutiska och biotekniska företag

Kombinera intelligenta digitala plattformar, moln, data, automatisering och AI, utveckla effektivare och prisvärda läkemedel och förbättra patientresultat.

ERBJUDANDEN OCH PLATTFORMAR

EFFEKTIVISERA AFFÄRSPROCESSER


Med vår djupa förståelse av dagens livsvetenskapsbransch erbjuder vi affärsprocesstjänster som gör att du kan arbeta mer effektivt, ändamålsenligt och virtualiserat. Resultatet blir att du kan effektivisera och kostnadseffektivt hantera kostnader, kundtjänst och tjänsteverksamheten – och rikta interna affärsresurser mot mer strategiska och mervärdesskapande projekt.

 • Cognizant® Digital Pharmacovigilance

  IDENTIFIERA OCH HANTERA SÄKERHETSRISKER

  Take advantage of cloud, intelligent automation, data sciences and machine learning to streamline safety process cycle times and integrate safety compliance into contact centers. Our solutions will help satisfy and improve your regulatory obligations while reducing costs.

  LÄS MER
 • Cognizant® Medical Devices Revenue Cycle Management

  MODERNISERA INTÄKTSHAN-TERINGEN FRÅN BESTÄLLNING TILL BETALNING

  Modernize your claims submission process and provide real-time visibility into key metrics across your revenue management ecosystem. With our expertise, automation and analytics tools, we help your organization recoup lost revenues.

  LÄS MER
 • Hantering av kliniska data

  BEPRÖVAT, MOGET OCH AUTOMATISERAT

  Leveraging technology and analytics, we provide process automation, continuous process improvement and comprehensive, scalable data management platform services. This is complemented by built-in transition, quality control and assurance.

 • Författande och publicering av medicinska facktexter

  TYDLIGA, KORREKTA DOKUMENT

  Rely on our experienced team of doctors, PhDs and life science post graduates in synthesizing and translating complex data analysis. This results in clear, scientifically accurate documents that are fully compliant with regulatory requirements.

 • Biostatistik och statistisk programmering

  ÖVER HELA VÄRDEKEDJAN

  Covering all aspects of the biostatistics value chain, we create everything from statistical analysis plans to preparation of statistical methodology sections for clinical study submissions. In concert, our extensive network helps ensure a global data-driven delivery of clinical data processes.

 • Hantering av klagomål

  SÄKERSTÄLL EFTERLEVNAD

  An integrated sales, service and complaint handling business solution that drives enhanced customer reach, improves customer satisfaction and ensures regulatory compliance specifically for the medical device industry.

 • Cognizant® Digital Order Management

  FÖRBÄTTRA FÖRSÖRJ-NINGSKEDJAN FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

  Optimize the customer ordering experience while lowering costs through improved delivery and efficiency. Our platform integrates automation, advanced analytics and end-to-end visibility into the order management process.

  LÄS MER
 • Cognizant® Digital Finance and Accounting

  DIGITAL TRANSFORMERING AV FINANS OCH REDOVISNING

  Transform finance and accounting operations into a value generator for your organization. Apply next-generation digital capabilities to enhance existing investments and turn procure-to-pay, order-to-cash, record-to-report and financial planning into valuable business insights.

  LÄS MER

DE SENASTE IDÉERNA

30 %

effektivitetsförbättring genom automatisering i biovetenskapsföretag

Cognizant Digital Operations: Biovetenskap

Förkorta tiden till marknaden, förbättra patientresultaten, minska kostnaderna och minimera risken. Se varför Cognizant är din perfekta partner för att transformera driftmodeller.

Läs mer

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.