carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Begränsa anspråkskostnader

Minska läckage från medicinska anspråk och förbättra anspråkshantering

Arbetstagarnas ersättningskrav stiger kraftigt – och därtill kostnaderna. Cognizants Optima MedWise kan förhindra upp till 10 % av läckage inom anspråk.

Kostnaderna för arbetstagares vårdkompensation stiger snabbare än det medicinska konsumentprisindexet. För försäkringsgivare innebär det att anspråksutbetalningar drabbar lönsamheten och utgör ett potentiellt existentiellt hot mot verksamheten.

Cognizants Optima MedWise™ kan hjälpa till. Med den här lösningen kan försäkringsgivarna ta full kontroll över kostnader för arbetstagarnas ersättningshantering och ge positiva resultat för medlemmarna. Genom att överbrygga klyftor mellan traditionella strategier för kostnadsbegränsning såsom granskning av vårdfakturor och användningsgranskning kan Optima MedWise eliminera upp till 40 % av manuella anspråksbeslut, vilket minskar driftskostnaderna.

Med Optima MedWise kan du:

  • granska och bekräfta behandlingsplaner för alla anspråk och undvika onödiga kostnader
  • Tillhandahåll kostnadseffektiva behandlingsplaner till medlemmar.
  • Få evidensbaserade riktlinjer för att fatta objektiva anspråksbeslut.
  • Automatisera fakturahantering och spara tid och pengar.
VISA PDF

Granskning av anspråksundantag

Alla anspråk granskas av våra medicinska experter, som finner de anspråk som ligger utanför normen och rekommenderar vilka som bör ifrågasättas.
Motor för behandlingsplan

Upprätta en behandlingsplan för varje anspråk och uppdatera den efter behov. Automation ger omedelbar behandling av rutinmässiga anspråk och fullständig övervakning av affärsverksamheter.
360-graders översikt

Få en helhetssyn på varje anspråk, med information om behandlingsplaner, aktuell status, betalningar och medicinsk historik.

VÅRA PERSPEKTIV

VÅRA LEDARE

Jim Sorrells

Client Services Executive
Cognizant Technology Solutions

BIOGRAPHY


Banwari Agarwal

VP Insurance BPS
Cognizants digitala verksamhet

BIOGRAPHY


Shankar Balakrishnan

SBU Head för Insurance Digital Operations och Head of Practice Development
Cognizants digitala verksamhet

BIOGRAPHY


TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

 Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.