carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Kräv din digitala fördel

ANAMMA SKIFTET MOT DET DIGITALA I VERKSAMHETEN OCH ACCELERERA TILLVÄXTEN

Försäkringsbolag som inför digital omvandling i sina driftmodeller går om konkurrenterna på marknaden

PÅSKYNDA DEN DIGITALA OMSTÄLLNINGEN


Bli den som stör marknaden med nya produkter, tjänster och affärsmodeller som levereras snabbare.

Konventionella affärsmodeller inom försäkringar har visat sig vara anmärkningsvärt flexibla under en period, men branschen börjar känna av hur den digitala tekniken påverkar sättet som produkter och tjänster levereras. Resultatet är att denna digitala övergång förändrar hur dessa produkter, tjänster och till och med själva affärsmodellen fungerar. Försäkringsbranschen står inför intensivt marknadstryck från många håll – nya aktörer utnyttjar snabbt ny teknik för att erbjuda nischade lösningar medan konsumenterna börjar kräva de tilltalande upplevelser som nu erbjuds rutinmässigt av återförsäljare och andra branscher. 

Vi tror att företag som rör sig snabbt och beslutsamt förmodligen blir dem som vinner stort. Nya intäktsströmmar väntar de försäkringsgivare som kan utnyttja den digitala övergången och gå från att vara rent reaktiva – hålla sig skadeslösa mot risker – till att bli mer proaktiva partner till sina kunder och kanske även göra så att de inte behöver anmäla en fordring överhuvudtaget. Framgångsrika försäkringsbolag automatiserar tungrodda processer för att frigöra resurser som kan fokusera på att designa och leverera insikter och erfarenheter som gör att företaget håller jämna steg med befintliga och potentiella kunder.

Vi hjälper försäkringsbolag att förnya och skapa processer som är digitalt redo och inte bara förbättrar resultatet, utan även överbryggar processklyftorna mellan kunder, leverantörer och partner genom automation, insikter, punktlösningar och plattformar. Cognizant har utvecklat en rad olika punktlösningar och plattformar för den heltäckande värdekedjan inom försäkringar som är branschledande exempel på att leverera bättre resultat. Nedan anges några av våra viktigaste lösningar: 

 • LifeAdmin Core™ – lösning för administration av liv- och livränteförsäkringar 
 • OptimaWrite Intake – lösning för registrering/intag av data för försäkringsbolag
 • OptimaMedWise™ – lösning för hantering av kostnader för arbetsskadeförsäkringar
 • iValue – lösning för stordataanalys 

Tjänster

VI HJÄLPER FÖRSÄKRINGSBOLAG ATT FOKUSERA PÅ TILLVÄXT


Vi hjälper försäkringsbolag att omkonstruera, digitalisera, hantera och köra de viktigaste affärsprocesserna på ett sätt som förbättrar kundupplevelsen, höjer effektiviteten och sänker driftkostnaderna så att tillväxten ökar.

 • SUPPORT FÖR NYSTARTSFÖRETAG OCH UNDERWRITING

  FÖRBÄTTRA PROCESSER GENOM AUTOMATISERING

  Cognizant erbjuder startpaket för nya företag till både enskilda bolag och kunder som ingår i försäkringskoncerner. Vi har hjälpt kunder att nå starka resultat genom att förenkla processer med hjälp av digitala lösningar. Bland de nya affärstjänsterna finns en komplett bearbetning av policyer från mottagande av ansökningar till policyutfärdanden:  

  • Intag och granskning av ansökningar
  • Illustration/offert
  • Etablering och datainmatning för nya företag
  • Första premien och ändringar 
  • Registreringar 
  • Premiumberäkningar
  • Uppföljning av saknad/felaktig information

   Cognizant erbjuder underwritingsupport – från enkla regelbaserade arbetsflöden till komplex medicinsk underwriting.  Vi hjälper försäkringsbolag att öka lönsamheten genom precisa och pålitliga beslut om underwriting samt minskande reaktionstider, misstag och relaterade kostnader. Viktiga tjänster omfattar:

  • Begär saknad eller ytterligare information 
  • Fastställande av krav 
  • Dokumentation av risker och underwritinganteckningar 
  • Riskbedömning 
  • Försäkringstekniskt stöd
  • Inledande granskning av underwritingbevis och rapportering till försäkringsgivaren
  • Slutliga beslut och/eller rekommendationer baserade på riktlinjer, procedurer och kliniskt omdöme.
 • FÖRMEDLINGS- OCH DISTRIBUTIONSHANTERING

  OMDEFINIERA PROCESSER FÖR ATT BYGGA STARKARE KANALER

  Snabb övergång till digitala engagemangskanaler från traditionella agent-/mäklarnätverk är en viktig utmaning för traditionella försäkringsbolag. Effektiv distributionshantering har förmågan att omvandla verksamhetens prestanda. Det är precis vad vi på Cognizant hjälper försäkringsbolag med. 

  Viktiga tjänster omfattar:

  • Behandling av nya förmedlingsförfrågningar
  • Bakgrundskontroll och introduktion av agenter
  • Agentunderhåll – förnyelser, överföringar och uppsägningar
  • Licensiering och validering av agenter
  • Mottagning av ändringsbegäranden för förmedlare från regionalkontor eller tredje part
  • Agent-/distributörskorrespondens 
  • Provisions- och kompensationshantering för agenter/distributörer
  • Utbetalning
 • FÖRSÄKRINGSHANTERING

  FÖRENKLA POLICYPROCESSER FÖR EN ÖVERLÄGSEN KUNDUPPLEVELSE

  Cognizant erbjuder tjänster för policyadministration genom hela livscykeln inom områdena personlig och kommersiell användning, liv- och gruppförsäkringar samt livränte- och pensionstjänster. Vi gör det möjligt för försäkringsbolag att uppfylla sitt dubbla mandat – att uppnå tillväxt och upprätthålla driftseffektiviteten – genom vår kompetens och erfarenhet av att betjäna de globala marknaderna. 

  Vi tillhandahåller tjänster för policyadministration till en rad kunder, distributörer och agenter, och våra tjänster täcker hela policylivscykeln. Nedan är några av de viktiga processer som vi stöder:

  • Policyändringar
  • Rekommendationer 
  • Utbetalningsauktorisering
  • Lånbetalningar 
  • Bearbetning och administration av premier
  • Bevakningsbearbetning 
  • Avbokningar och återbetalningar
  • Likvidering
  • Överlämnanden
  • Förnyelser
  • Återinföranden
  • Tjänster för policyägare
 • ANSPRÅKSHANTERING

  BRANSCHFÄRDIGA FORDRINGSPROCESSER FÖR KORREKTA BESLUT

  Försäkringsbranschen genomgår en stor omvandling som orsakas av störningar från ny teknik, förändringar i kundernas beteende och demografi samt nya distributionsmodeller som påverkar fordringsprocesser. Vi erbjuder omfattande lösningar och tjänster kring fordringar som gör det möjligt för försäkringsbolag att ta itu med sina befintliga och framtida affärsutmaningar. Våra anpassningsbara och transparenta tjänster spårar effektivt fordringar under hela livscykeln för att garantera att uppgifter slutförs med erforderlig precision omedelbart och korrekt.

  Våra tjänster täcker hela livscykeln för fordringar: allt från FNOL till bedömningar, beslut om fordringar, subrogation, reservförvaltning och betalningar:

  • Intag och hantering av fordingar 
  • Bedömning – fysisk och skrivbord
  • Korrespondens och uppföljning om fordringar
  • Beslut om anspråk
  • Fakturagranskning 
  • Utvärdera förlust och förbereda uppskattning
  • Subrogation  
  • Förlikning och utbetalning
  • För stora betalningar och återbetalning
  • Nedläggning av anspråk
  • Identifiering och undersökning av bedrägeri
  • Tvisthantering
 • STÖDTJÄNSTER FÖR FÖRETAG

  DIGITALISERA PROCESSER FÖR ATT FÖRBÄTTRA PRODUKTIVITETEN

  Utöver den huvudsakliga digitala försäkringsverksamheten tillhandahåller Cognizant även delade tjänster för företagsstöd, bland annat postrumstjänster, ekonomi- och redovisningstjänster samt kontaktcentertjänster:

  Ekonomi och redovisning: Cognizant har en erfaren verksamhet för ekonomi och redovisning som levererar tjänster i hela spektrumet för processkomplexitet. Vi samarbetar med våra kunder för att skapa heltäckande lösningar som omfattar hela livscykeln. Viktiga tjänster innefattar: redovisningsverksamhet, företagsredovisning, rapportering, avstämningar om återbetalning, kassaverksamhet, fakturabearbetning, utgiftshantering samt konsumentverksamhet. 

  Fakturering och inkasso: Cognizant tillhandahåller omfattande tjänster för fakturering och inkasso till globala försäkringsbolag. Vi har dedicerade fakturerings- och inkassoexperter med ingående kunskaper om olika produkter och plattformar för fakturering. Viktiga tjänster innefattar: direkt debitering, faktureringsadministration, fakturering, kontanttransaktioner, förluster och juridisk inkasso samt utbetalningar.

  Postrumstjänster: Cognizant erbjuder tjänster för inkommande/utgående postrum, bl.a. sortering och indexering samt omfattande funktionalitet för skanning och bildtagning. Vi har även expertis inom heltäckande verksamhet för Lockbox, postcenter och redovisning.

  Kontantcentertjänster: Cognizant har gedigen erfarenhet av hela värdekedjan för försäkringar och tillhandahåller support med dygnet runt-kontaktcenter (röst, e-post och chatt) och heltäckande tjänster för agenter, försäkringsgivare och kunder – allt detta med stöd av ”ONVIDA”, vår egen kontaktcenterplattform med flera kanaler.

  Analys: Cognizant har en dedicerad analysverksamhet som tillhandahåller integrerade och företagsövergripande analystjänster till globala försäkringsbolag. Vi har breda kunskaper för att leverera analys av drift, försäljning och marknadsföring, prissättning, underwriting och försäkringsteknik, digitala lösningar och sociala medier, kunder samt fordringar och bedrägeri.

  Automatisering: Våra IPA-lösningar kombinerar robotikprocessautomatisering med maskininlärning och kognitiva tekniker för att skapa intelligenta verksamheter som ger betydande värde- och produktivitetsökningar.

  Risk och efterlevnad: Cognizant har ett dedicerat team för drift, risk och efterlevnad (ORC) som spårar och övervakar potentiella problem med risker och efterlevnad i våra verksamheter. ORC-teamet hjälper kunder att hantera driftsrisker, styrning, företagsefterlevnad och granskningar. Vi biträder även klienter med specialiserade tjänster såsom efterlevnadsövervakning, delstatliga/regelmässiga anspråk samt licensiering och registrering.

DE SENASTE IDÉERNA

NYHETER

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.