carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Kräv din digitala fördel

ANAMMA SKIFTET MOT DET DIGITALA I VERKSAMHETEN OCH ACCELERERA TILLVÄXTEN

Försäkringsbolag som inför digital omvandling i sina driftmodeller går om konkurrenterna på marknaden

PÅSKYNDA DEN DIGITALA OMSTÄLLNINGEN


Bli den som stör marknaden med nya produkter, tjänster och affärsmodeller som levereras snabbare.

Konventionella affärsmodeller inom försäkringar har visat sig vara anmärkningsvärt flexibla under en period, men branschen börjar känna av hur den digitala tekniken påverkar sättet som produkter och tjänster levereras. Resultatet är att denna digitala övergång förändrar hur dessa produkter, tjänster och till och med själva affärsmodellen fungerar. Försäkringsbranschen står inför intensivt marknadstryck från många håll – nya aktörer utnyttjar snabbt ny teknik för att erbjuda nischade lösningar medan konsumenterna börjar kräva de tilltalande upplevelser som nu erbjuds rutinmässigt av återförsäljare och andra branscher. 

Vi tror att företag som rör sig snabbt och beslutsamt förmodligen blir dem som vinner stort. Nya intäktsströmmar väntar de försäkringsgivare som kan utnyttja den digitala övergången och gå från att vara rent reaktiva – hålla sig skadeslösa mot risker – till att bli mer proaktiva partner till sina kunder och kanske även göra så att de inte behöver anmäla en fordring överhuvudtaget. Framgångsrika försäkringsbolag automatiserar tungrodda processer för att frigöra resurser som kan fokusera på att designa och leverera insikter och erfarenheter som gör att företaget håller jämna steg med befintliga och potentiella kunder.

Vi hjälper försäkringsbolag att förnya och skapa processer som är digitalt redo och inte bara förbättrar resultatet, utan även överbryggar processklyftorna mellan kunder, leverantörer och partner genom automation, insikter, punktlösningar och plattformar. Cognizant har utvecklat en rad olika punktlösningar och plattformar för den heltäckande värdekedjan inom försäkringar som är branschledande exempel på att leverera bättre resultat. Nedan anges några av våra viktigaste lösningar: 

 • LifeAdmin Core™ – lösning för administration av liv- och livränteförsäkringar 
 • Optima Intake—Data Capture/Intake Solution for Insurers
 • Optima MedWise™—Workers Comp Medical Cost Management Solution
 • iValue – lösning för stordataanalys 

Tjänster

VI HJÄLPER FÖRSÄKRINGSBOLAG ATT FOKUSERA PÅ TILLVÄXT


Vi hjälper försäkringsbolag att omkonstruera, digitalisera, hantera och köra de viktigaste affärsprocesserna på ett sätt som förbättrar kundupplevelsen, höjer effektiviteten och sänker driftkostnaderna så att tillväxten ökar.

 • LIFE AND ANNUITY

  FÖRBÄTTRA PROCESSER GENOM AUTOMATISERING

  Today’s insurance customers expect simplified products that reflect their current life circumstances and service that anticipates their needs will change. They want convenient digital self-service options, approval of applications and claims in hours instead of days and personalized, transparent interactions across any channel they prefer, 24/7. Younger consumers expect even more, wanting customized guidance as well as real-time service.

  Cognizant Digital Life and Annuity effectively address these challenges, enabling your organization to connect directly with customers more effectively, streamline operations, consolidate systems and accelerate time to market, all while reducing operating expenses.

  Läs mer
 • FÖRMEDLINGS- OCH DISTRIBUTIONSHANTERING

  OMDEFINIERA PROCESSER FÖR ATT BYGGA STARKARE KANALER

  Snabb övergång till digitala engagemangskanaler från traditionella agent-/mäklarnätverk är en viktig utmaning för traditionella försäkringsbolag. Effektiv distributionshantering har förmågan att omvandla verksamhetens prestanda. Det är precis vad vi på Cognizant hjälper försäkringsbolag med. 

  Viktiga tjänster omfattar:

  • Behandling av nya förmedlingsförfrågningar
  • Background check and onboarding agents
  • Agent Maintenance—renewals, transfers, terminations
  • Agents licensing and validation
  • Mottagning av ändringsbegäranden för förmedlare från regionalkontor eller tredje part
  • Agents/distributor correspondence 
  • Agents/distributor commissions & compensation management
  • Utbetalning
 • FÖRSÄKRINGSHANTERING

  FÖRENKLA POLICYPROCESSER FÖR EN ÖVERLÄGSEN KUNDUPPLEVELSE

  Cognizant offers full lifecycle policy administration services across Personal & Commercial, Life & Group Benefits and Annuities and Retirement Services. We enable insurance carriers to achieve their dual mandate—achieving revenue growth while being operationally efficient—through our expertise and experience in serving the global markets. 

  Vi tillhandahåller tjänster för policyadministration till en rad kunder, distributörer och agenter, och våra tjänster täcker hela policylivscykeln. Nedan är några av de viktiga processer som vi stöder:

  • Policy changes
  • Rekommendationer 
  • Disbursement authorization
  • Loan payments 
  • Premium processing & administration
  • Suspense processing 
  • Avbokningar och återbetalningar
  • Likvidering
  • Överlämnanden
  • Förnyelser
  • Återinföranden
  • Policy owner services
 • ANSPRÅKSHANTERING

  BRANSCHFÄRDIGA FORDRINGSPROCESSER FÖR KORREKTA BESLUT

  The insurance industry is undergoing a major transformation brought on by disruptions from new technology, shifts in customer behavior and demographics and new distribution models impacting the claims process area. We offer comprehensive claims solutions and services, which enables insurers to address their existing and future business challenges. Our adaptable and transparent services effectively track claims throughout their life cycle to guarantee tasks are finished with precision immediately and viably.

  Våra tjänster täcker hela livscykeln för fordringar: allt från FNOL till bedömningar, beslut om fordringar, subrogation, reservförvaltning och betalningar:

  • Claims intake and setup 
  • Assessment—physical and desktop
  • Claims correspondence and follow-up
  • Beslut om anspråk
  • Bill review 
  • Evaluate loss and prepare estimate
  • Subrogation
  • Settlement and payout
  • Overpayment and recovery
  • File closure
  • Fraud identification and investigation
  • Tvisthantering
 • STÖDTJÄNSTER FÖR FÖRETAG

  DIGITALISERA PROCESSER FÖR ATT FÖRBÄTTRA PRODUKTIVITETEN

  Utöver den huvudsakliga digitala försäkringsverksamheten tillhandahåller Cognizant även delade tjänster för företagsstöd, bland annat postrumstjänster, ekonomi- och redovisningstjänster samt kontaktcentertjänster:

  Digital Finance & Accounting: Cognizant has a mature Finance & Accounting practice delivering services across the spectrum of process complexity. We partner with our clients to craft end-to-end solutions encompassing the entire life cycle. Key services include: accounting operations, corporate accounting, reporting, recovery reconciliations, treasury operations, invoice processing, expense management, and consumer operations. 

  Billing & Collections: Cognizant provides comprehensive Billing and Collections services to global insurers. We have dedicated billing and collections experts with in-depth knowledge of the various billing products and platforms. Key services include: direct billing, billing administration, invoicing, cash operations, loss & legal collections and disbursements.

  Mailroom Services: Cognizant offers inbound/outbound Mailroom services including sorting and indexing, along with comprehensive scanning and imaging service capabilities. We also have expertise in end-to-end Lockbox, mail center and statement operations.

  Contact Center Services: Cognizant has extensive experience across the insurance value chain, providing 24*7 contact center (voice, email and chat) support and delivering end-to-end services for agents, insurers and customers augmented by our proprietary Omni-channel Contact Center platform “ONVIDA”.

  Analytics: Cognizant has a dedicated Analytics practice providing integrated and enterprise-wide analytical services to global insurers. We have expertise in delivering operations analytics, sales & marketing analytics, pricing, UW and actuarial analytics, digital & social media analytics, customer analytics and claims & fraud analytics.

  Automation: Combining Robotic Process Automation with machine learning and cognitive technologies to create intelligent operations, our IPA solutions deliver significant value and productivity gains.

  Risk & Compliance: Cognizant has a dedicated operational, risk and compliance (ORC) team which tracks and monitors risk and compliance issues across our operations. The ORC team helps clients manage operational risks, governance, enterprise compliance and audits. We also assist clients in specialized services such as compliance monitoring, state/regulations filings and licensing & registration.

DE SENASTE IDÉERNA

NYHETER

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.