carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Nya verksamhetsmodeller för vården

ANPASSA PROCESSERNA FÖR ATT TA PULSEN PÅ KUNDERNA

Att engagera patienter på deras villkor hjälper till att ge bättre resultat.

FÖRBÄTTRA UPPLEVELSER OCH RESULTAT


Digitalisering av vårdprocesser återför verksamhetens fokus tillbaka där det bör vara – vård av patienter.

Medan olika delar av vårdmarknaden – från betalare till leverantörer till företag inom apoteksförmåner – kan ha olika typer av kunder är ett exakt, hyperpersonligt fokus på de kunderna centralt för att driva framgång för deras digitala verksamheter.

Anpassningsbara och smidiga verksamhetsmodeller och processer är avgörande för att vårdaktörer ska lyckas på en utmanande marknad där de måste tampas med branschfaktorer såsom ansvar, riskomfördelning, vårdkostnader, konsumism och den robusta regelmiljön samtidigt som de försöker innovera, växa och hantera kostnaderna.

Cognizant sammanför automationsinsikter och driftsättningsfärdiga, förstklassiga processer och plattformar som vårdföretag behöver för att flytta sin verksamhet närmare kunderna och ge dem det personliga engagemang som de kräver.

Som ett resultat av detta slipper företag hantera besvärliga processer som inte särskiljer dem på marknaden och dränera resurser, utan kan i stället skapa nya produkter, fokusera på kundupplevelsen och bygga en stark konkurrensdifferentiering.

COGNIZANT – EN ERKÄND LEDARE

DE SENASTE IDÉERNA

Tjänster

OMVANDLA VÅRDEN MED NYA VERKSAMHETS
MODELLER


Med nya digitala verksamhetsmodeller kan vårdföretag fokusera på förbättrade konsumentupplevelser och läkande. Våra tjänster stödjer framgången för en ny vårdaffärsmodell som bygger på att erbjuda funktioner, funktionalitet och värde som konsumenterna finner oumbärliga.

Våra djupa relationer med ledande sjukvårdsorganisationer över hela världen ger oss ett unikt utgångsläge för leverans av tjänster genom vår integrerade modell där vi fokuserar på branschtrender som är hållbara samtidigt som vi investerar i områden som främjar fundamentalt bättre resultat till lägre kostnader.

 • TJÄNSTER FÖR BETALARE

  FÖRVERKLIGA DIGITALISERINGEN

  Vi hjälper dig att utvecklas för att möta kraven hos ständigt föränderliga branschmiljöer, skiftande kundbehov och ett tekniskt landskap i snabb omvandling. Vårt tjänster omfattar bland annat:

  • Produktdesign och försäljning
  • Registrering
  • Fakturering
  • Hantering av tjänstenätverk
  • Anspråk
  • Medicinsk hantering
  • Kundtjänster
  • Rapportering och analys
  • Företagsfunktioner
    
  LÄS MER
 • HANTERING AV INTÄKTSCYKELN (RCM) OCH LEVERANTÖRSTJÄNSTER

  FOKUSERA PÅ VÅRD OCH PATIENTTILLFREDSSTÄLLELSE

  Våra RCM- och leverantörstjänster omfattar:

  • Sjukhus-RCM
   Våra lösningar tillgodoser sjukhusets behov av förbättrade mätvärden, snabbare kassaflöde samt förbättrad patienttillfredsställelse och inkluderar:
   • Tjänster som utformats för att passa de ständigt föränderliga behoven hos sjukhussystemet.
   • Omfattande hanteringsprocess för kundreskontra som stöds av förstklassiga arbetsflöden och egenutvecklad programvara.
     
  • Leverantös-RCM
   Vår kompletta lösning för intäktscykel för b¨¨åde stora multispecialiserade verksamheter och nichespecialiseringar omfattar:
   • Tjänstalternativ med heltäckande outsourcing till systemkonverteringsprojekt.
   • Praktikhantering för de grupper som enbart vill fokusera på medicinpraktik och överlåta medicinverksamheten till Cognizant.
     
  • Ansvar för tredje part
   Vår intelligenta programsvit hjälper till att hantera svåra och komplicerade ersättningsärenden, däribland identifiering och återställning. Sviten tillhandahåller även: Sviten tillhandahåller även:
   • En heltäckande lösning som omfattar fastställande, utbetalningsuppfyllning, förhandling och återhämtning.
   • Personal Injury Protection (PIP), medicinsk betalning (MedPay) och ansvar för tredje part.

  Övriga RCM- och leverantörstjänster innefattar:
  • Egen betalning
  • BEHÖRIGHET
  • Avslag
  • Klinisk kodning
  • Inkasso
  • RCM för myndigheter
    
  LÄS MER
 • BPAAS FÖR BETALARE

  MINSKA KOSTNADERNA OCH FÖRBÄTTRA PRODUKTIVITETEN

  Cognizants gedigna BPaaS-portfölj ger oss en unik möjlighet att tillhandahålla överlägsna BPaaS-lösningar till betalare.

  Våra tjänster ökar betalarens effektivitet, skapar strategisk affärssmidighet, förbättrar produktiviteten, sänker kostnaderna, minskar riskerna och positionerar betalarens verksamhet för tillväxt.

 • BPAAS-PROGRAM FÖR MYNDIGHETER

  FÖRBÄTTRA VÅRDRESULTAT OCH EFTERLEVNAD

  Våra förvärv av TriZetto och TMG Health skapar en portfölj av funktioner med ett BPaaS-ramverk som snabbt och effektivt kan användas för att snabbt uppfylla komplexa krav på databearbetning och efterlevnad för Medicare Advantage-, Managed Medicaid- och Medicare Supplemental-planer.

  Dessa tjänster ökar regelefterlevnaden och felfria inlämningar samtidigt som de minskar driftskostnaderna och förbättrar vårdresultaten.

SOM EN TJÄNST-MODELLER

HÅLL DIG AGIL PÅ EN VOLATIL MARKNAD


”Som en tjänst-modeller” förändrar inte bara hur företag investerar i moderniseringsteknik, utan ger även den nödvändiga operativa flexibilitet som krävs för att expandera allt eftersom marknaden växer. Cognizant kombinerar automation, insikter och branschledande processer och plattformar för att ge företag möjlighet att skapa nya produkter och fokusera på kundupplevelsen så att de kan sticka ut på marknaden.

RESURSER

NYHETER

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.