carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

HÅLL DIG I FRAMKANT

OPTIMERA RESURSER SAMTIDIGT SOM DU MINSKAR KOSTNADERNA

Påskynda automatiseringen med hjälp av färdiga moduler för viktiga branschlösningar.

ENERGIEFFEKTIVT


Det moderna elbolaget är produktivt och tänker flera steg framåt.

Dagens elmarknad fokuserar främst på effektivitet och kostnadsreducering. Samtidigt står branschen i centrum för det globala arbetet med att minska utsläppen av koldioxid och bromsa klimatförändringen. 

Energibolag behöver optimera och upprätthålla produktionscykeln samt optimera affärsprocesser i hela företaget. För att lyckas siktar företag mot att minska driftskostnaderna, förbättra beslutsfattandet, effektivt utnyttja både kapacitet och resurser samt investera i ny teknik.

Bortom silor: Digitalt förenande av hela företaget

Enskilda innovationsprojekt är förvisso viktiga. Men vår nya forskning visar att digitaliseringen lyckas bäst när den sammanför funktionella nyckelområden för att leverera enastående kundupplevelser.

SE PERSPEKTIV

DE SENASTE IDÉERNA

Tjänster

NYA VERKSAMHETS
MODELLER MED ENERGI


Vi hjälper energibolag genom att leverera vår gedigna branschkunskap, erfarenhet och avancerade teknik. Våra erbjudanden omfattar ekonomi- och redovisningslösningar, hantering av företagsresurser samt funktioner för processautomatisering.

  • Ekonomi och redovisning: Cognizant kan hjälpa till med kostnadsreducering och optimering genom att omstrukturera och omforma med hjälp av viktiga industritjänster såsom Procure-to-Pay, Order-to-cash, redovisning från post till rapport samt ekonomisk planering och analys.

  • Hantering av företagsresurser: ett större fokus på tillförlitlighet och en åldrande infrastruktur och personal kräver nytt tänkande vad gäller strategin för resurshantering. Vi kombinerar erfarenhet inom konventionell Enterprise Asset Management (EAM) med färdigheter för mobilitet, smarta elnät, hantering av integritet hos resurser/pipelines, resursanalys, instrumentpaneler och GIS för att leverera intelligent EAM.

  • Intelligent processautomatisering:  dra nytta av Cognizants domän- och teknikresurser för att införa ambitiös automatisering med hjälp av färdiga moduler för viktiga branschlösningar. Läs mer.

Nyheter

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.