carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Hantering och optimering av kampanjer

Optimal avkastning på investeringar i digital annonsering

Våra datadrivna tillskrivningsmodeller hjälper dig att förstå och påverka kundresan medan du uppfyller och överskrider ROI-mål.

Det är avgörande att du genomför din digitala marknadsföringsstrategi och mäter avkastningar när du navigerar i den mångfacetterade reklammiljön om du vill uppnå dina ROI-mål och nå din målgrupp. Det kan vara utmanande att hantera de olika taktiker som krävs för att se till att dina kampanjer når rätt målgrupp och optimeras i enlighet med dina annonseringsmål, men Cognizant® Digital Marketing Operations kan hjälpa dig.

Cognizant ® Digital Marketing Operations erbjuder den expertis och erfarenhet som krävs för att optimera kampanjer på alla större programplattformar såväl som individuella utgivarplattformar. Cognizant levererar kompletta exekveringar av digital annonsering med gedigen domänkunskap inom marknadsledande teknik, vilket frigör dina ombud och in-house-team så att de kan fokusera på budskapet och kreativitet. Med över ett årtiondes erfarenhet av digital annonsering har Cognizant® Digital Marketing Operations bevisat vår förmåga att höja intäkterna, skapa medvetenhet och sänka kostnaderna för att driva digitala annonskampanjer.

VISA PDF

En heltäckande produktportfölj

Cognizant ger mervärde i alla steg av den digitala annonseringsprocessen.
Djup plattformskompetens

Verksamhet och prestanda du kan lita på med holistisk kompetens och erfarenhet.
Verktyg och ramverk

Resultatrelaterad interaktion betyder att dina annonseringsutgifter ger en verklig kommersiell ROI.
Ämnesexperter

Cognizants erfarna team ger avgörande råd om kampanjer och optimering.
Global räckvidd

Den internationella omfattningen av digital annonsering betyder att kampanjer kräver en partner med global räckvidd.

50 %

Produktivitetsvinster genom att integrera avancerad analys i kampanjchefers processer.

LÄS MER

VÅRA PERSPEKTIV

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

 Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.