carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Påskynda omvandlingen

INFRIA DET DIGITALA LÖFTET

Vi skapar ett samband mellan driften och affärspraxis så att telekomföretag kan bli mer anpassade och följsamma och komma närmare kundernas krav.

SKAPA UPPLEVELSER SOM INSPIRERAR


Få den agilitet och snabbhet som krävs för att att skapa och erhålla värde, öka intäkterna och ligga steget före kundernas och marknadens krav.

För dagens telekomföretag utgör förlegade affärsmodeller ett hinder för omvandlingsinitiativen. De försämrar tillväxten och förmågan att hålla takten med kundernas och marknadens krav. Den konstanta friktionen gör processerna tröga och verksamheten dyrare. 

Cognizant hjälper dig. Tack vare vår djupa erfarenhet inom kommunikationsbranschen och färdiga branschlösningar, plattformar och processer kan du påskynda omvandlingen och förverkliga digitaliseringens potential.

7

av de 10 främsta globala leverantörerna av kommunikationstjänster och utrustning samarbetar med Cognizant.

Tjänster

EFFEKTIVISERA AFFÄRSPROCESSERNA


Med vår djupa förståelse av dagens kommunikationsbransch erbjuder vi affärsprocesstjänster som gör att du kan arbeta mer effektivt, ändamålsenligt och virtualiserat. Resultatet blir att du kan effektivisera och kostnadseffektivt hantera kundtjänst och tjänsteverksamheten – och rikta interna affärsresurser mot mer strategiska och mervärdesskapande projekt.

 • BESTÄLLNINGSFULLFÖLJNING

  FÖRBÄTTRA KUNDNÖJDHETEN OCH KUNDLOJALITETEN

  Våra lösningar för handlingar som krävs för att aktivera, deaktivera eller tillståndsändra olika typer av tjänster för en kund är utformade att stärka kundlojaliteten och utmärks av följande fördelar:  

  • Mindre beställningsbortfall, snabbare fullföljning och snabbare kassaflöde
  • Kunskap om olika kundspecifika SOP-system och -plattformar (Standard Operating Procedure)
  • Bättre kundnöjdhet genom implementering av bästa praxis och tekniska lösningar
  • Lös tjänsteproblem mycket tidigare och sänk dina kundtjänstkostnader
  • Färre onödiga servicebesök
  • Lägre touch rate för beställningar


  Heltäckande stöd för handlingar som krävs för att aktivera, deaktivera eller tillståndsändra olika typer av tjänster för en kund omfattar:   

  • Skapande, spårning och validering försäljningsorder
  • Kreditverifiering och -auktorisering
  • Undantagshantering
  • Leverantörsintegrering
  • Tjänsteförsörjning
  • BPS- och IT-integrering genom Cognizants lösning Order Management as a Service (OMaaS)
 • TEKNISK SUPPORT

  FÖRBÄTTRA HELA KUNDUPPLEVELSEN

  Våra lösningar för teknisk support är utformade för att ge en bättre kundupplevelse, från första kontakt till lösning. Teknisk support-tjänster på nivå 1 och nivå 2 inkluderar:

  • Produktsupport
  • Fältteknikersupport
  • Nätverkssupport
  • Servicedesk
  • Kanalövergripande supportlösningar genom röst- och textchatt, e-post, webbportaler, kundvård i sociala medier
  • Verktyg för operativ effektivitet för kunskaps- och tjänstehantering


  Fördelar innefattar

  • proaktiva och självservicebaserade tekniska lösningar för lägre supportkostnader
  • global leveransmodell för service i flera tidszoner
  • smart IVR-automatisering
  • strömlinjeformade processer för högre effektivitet och kostnadsvariabilitet.
 • KUNDSUPPORT

  BEHANDLA DINA KUNDER PÅ RÄTT SÄTT

  Våra kundtjänstlösningar är utformade för att ge en bättre kundupplevelse, från första kontakt till lösning. Exempel på tjänster för kundlivscykelhantering:

  • Säljstöd
  • Allmänna och fakturarelaterade förfrågningar
  • Lojalitetshantering
  • Garantistöd
  • Bättre kundupplevelse, förstklassig support och kundlojalitet
  • Verktyg för operativ effektivitet för kunskaps- och tjänstehantering


  Fördelar innefattar

  • proaktiva och självservicebaserade tekniska lösningar för lägre supportkostnader
  • global leveransmodell för service i flera tidszoner
  • smart IVR-automatisering
  • strömlinjeformade processer för högre effektivitet och kostnadsvariabilitet.
 • DIGITAL EKONOMI OCH REDOVISNING

  FÖRBÄTTRA HANTERINGEN AV KASSAFLÖDET

  Våra ekonomi- och redovisningslösningar är utformade för att ge en bättre kassaflödeshantering och ökat rörelsekapital. Exempel på tjänster:

  • Procure-to-Pay: inköp, kortfristiga skulder, AP, T&E
  • Från beställning till betalning: AR, kontantappar, inkassering
  • Record to Report: huvudboksredovisning, redovisning av fasta tillgångar, MIS och rapportering 


  Fördelar innefattar

  • Bättre resultaträkningar
  • Lägre tjänstekostnader
  • Bättre efterlevnad och controller-funktioner
  • Processautomatisering
  • Varierbar prismodell genom BPaaS-lösningar
    
  LÄS MER

DE SENASTE IDÉERNA

Nyheter

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.