carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Möjliggör omvandlingen

ANVÄND DIGITALISERING FÖR ATT FRÄMJA NY KAPITALTILLVÄXT

MODERNISERA VERKSAMHETSMODELLERNA FÖR INVESTERINGSANSVARIGA


Omvandla kärnprocesserna i hjärtat av din verksamhet för att förbättra verksamhetens agilitet och bygga upp ny kapacitet på snabba kapitalmarknader.

Äldre befintliga system och arbetsflöden är ofta dyra att använda och underhålla. Digitaliseringen omformar marknaden för ekonomitjänster, vilket gör att företagen måste övergå från en övertro på gamla IT-system och traditionella affärsmodeller till flexibla, kundfokuserade processer.

Vi hjälper kunder i kapitalmarknadens hela värdekedja att implementera omvandlingsstrategier som anpassats efter deras behov. Våra lösningar bidrar till att fördjupa kundlojaliteten, driva långsiktiga relationer och öka lönsamhet och tillväxt.

81 %

Finansiella rådgivare säger att förmågan att fatta faktadrivna beslut är nyckeln till framgång.

LÄS VÅR FORSKNING

Tjänster

OMFORMA KÄRNVERKSAMHETEN, FÖRBERED FÖR FRAMTIDEN


Med nya digitala verksamhetsmodeller kan finanstjänsteföretag snabbare anpassa sig till föränderliga kapitalmarknader och skiftande regelverk. Vi skräddarsyr omvandlingsstrategier efter dina behov. Våra lösningar hjälper dig att fördjupa kundlojaliteten, driva långsiktiga relationer och öka lönsamhet och tillväxt.

 • VERKSAMHET INOM TILLGÅNGS- OCH FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

  ÖKA AGILITETEN I FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN INOM INVESTERINGSHANTERINGEN

  Cognizant har omfattande expertis inom verksamhet med tillgångs- och förmögenhetsförvaltning och arbetar med backoffice-tjänster globalt. Våra digitala verksamheter betjänar investmentförvaltare, förmögenhetsförvaltare, privata banker och pensionsfonder i traditionella och alternativa investeringsklasser för direkta fonder samt fund of funds.

  Cognizant arbetar med banker, finansrådgivare, HNI och UHNM, Home Office, tjänstegrupper, trading-rum och motpartsmäklare över ett komplext spektrum av verksamheter för förmögenhetsförvaltning. Vi erbjuder heltäckande tjänster som omfattar forskning och analys, clearing och skadereglering, bolagshändelser, kundintroduktion, kontoöverföringar, resultatmätning och performance attribution samt funktioner för kundrapportering och avstämningsfunktioner utöver stödet för generell branschverksamhet. 

  Vårt tjänsteutbud för tillgångsförvaltare omfattar fondadministration, trade capture och trade enrichment, finansiell konsolidering, performance attribution-rapportering och prissättning. Vi erbjuder även värdering, företagsåtgärder, avstämning och rapportering, research och efterlevnad, referensdatahantering, introduktion av nya kunder samt kassa- och ekonomistöd.

 • VERKSAMHET INOM INVESTMENT BANKING

  FÖRVERKLIGA DIGITALISERINGEN

  Cognizant kan erbjuda kraftfulla funktioner för transaktionsinriktade och avancerade strategiska processer inom investmentbankingtjänster. Vi stödjer investmentbanker, mäklarfirmor och finanstjänstföretag vad gäller eget kapital, fast inkomst, OTC-derivat, valutor och varor.

  Vårt tjänsteutbud sträcker sig från introduktion av nya kunder, hantering av marginaler och säkerheter, bestyrkanden och skadereglering. Andra tjänster omfattar förlikning och rapportering, kassahantering för värdering och tvistehantering, tjänster för hedgefonder, risk och efterlevnad, produktstyrning, hantering av globala nätverk, forskning och analyser samt kreativa tjänster och designtjänster.

 • DIGITAL EKONOMI OCH REDOVISNING

  DIGITALOMVANDLA EKONOMIN SNABBT OCH I OPTIMAL SKALA

  Cognizant är en av de första tredjepartstjänstleverantörerna som levererar outsourcade produktstyrningstjänster. Vi utnyttjar vår operativa strikthet och mix av kunniga konsulter – inklusive CFA, CPA och MBA (ekonomi) – och levererar betydande värde för produktstyrningsverksamhet över hela världen. 

  Våra team tillhandahåller daglig och månatlig P&L-kontroll, balansräkningskontroll och värderingskontrolltjänster till ledande kunder inom investeringsbankområdet. Cognizant tillhandahåller också en första nivå av dokumentation tillsammans med relevanta kommentarer för P&L-rörelse i samband med den makroekonomiska miljön. Vår agila verksamhetsmodell ger ett beprövat ramverk som integrerar medarbetarna i distributionsfärdiga och branschanpassade processer, vilket högeffektivt förbättrar kund- och användarupplevelsen.

  LÄS MER

RIKTADE LÖSNINGAR

LEVERERA MODERNA DIGITALA UPPLEVELSER


Smarta paketlösningar som hjälper banker med övergången till den digitala åldern.

 • Dataintegritet och kontroll

  HÅLL KOMPLEXITETEN PÅ MATTAN

  Cognizant Data Integrity and Control är en kostnadseffektiv företagslösning för korrigering av avvikelser i data, sökning av data som saknas och rensning av eftersläpningar och avstämningsavbrott. Det är ett kostnadseffektivt ramverk som en tjänst, som bidrar till att hålla handelsbokningar och transaktionsdata korrekta och ger snabbare och mer exakt handelsbehandling.

  VISA LÖSNING
 • Avgifter och fakturering

  AUTOMATISERA OCH SÄNK KOSTNADERNA

  Med Cognizant Fees and Billing lagras och digitaliseras prisöverenskommelser så att banken kan automatisera avstämningar och undantagshantering. Få mer noggrann och transparent fakturering, generera analyser av globala affärsfunktioner och förbättra exakthet och transparens.

  VISA LÖSNING
 • Introduktion av kunder

  OMVANDLA KUNDUPPLEVELSEN

  Cognizant Onboarding minskar kundernas startsträcka med vår helhetssyn och rena, moderna kundupplevelse. Vår lösning hjälper företagen att expandera i nya geografier, skaffa nya kunder och ge mer personlig service. Den använder en integrerad och strukturerad strategi som utnyttjar branschens bästa praxis vid varje kundkontrollpunkt.

   

 • NÄSTA GENERATIONS AML-RAMVERK

  AUTOMATISERA AML-AVISERINGAR

  Cognizant Next-Gen AML Framework är en lösning för penningtvättsbekämpning som automatiserar varningar och minskar antalet felaktiga träffar. Tjänsten använder AI-baserad mönstermatchning för att undvika de aviseringar som traditionella AML-program genererar. Resultatet: förbättrad aviseringskvalitet genom intelligent profilering.

  VISA LÖSNING
 • Blockkedjebaserad riskkapitalplattform

  MER AUTOMATISERING, LÄGRE KOSTNADER

  Cognizant Blockchain-Based Private Equity Platform använder en molnbaserad strategi där du kan få datadrivna beslut för investeringsprocesser och verksamhetsspårning. Det är en flexibel lösning som möjliggör flera engagemangsnivåer mellan alla parter i den ostrukturerade private equity-miljön. Förutom att förbättra informationstillgången ökar den automatiseringen och skyddar investerardata.

  VISA LÖSNING

DE SENASTE IDÉERNA

NYHETER


EVENEMANG

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.