carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Digitalisera processer – framdriv påverkan

LIGG STEGET FÖRE UTAN ATT STÖRA VERKSAMHETEN

Omforma verksamhetsmodellen för att ligga steget före digitala konsumenter.

HJÄLPA FINANSINSTITUT ATT BLI REDO FÖR DIGITALISERINGEN


Förnya kärnprocesser som är centrala för verksamheten så att du förbättrar flexibiliteten i driften och lyfter fram nya funktioner.

Digitaliseringen omformar marknaden för bank- och finanstjänster, vilket gör att företagen måste skifta från en övertro på gamla IT-system och traditionella affärsmodeller till flexibla, kundfokuserade processer.

Förr utgjordes ett mått på framgång i den här branschen av fasta, standardiserade, repeterbara processer, men digitala kanaler, nyare teknik och behovet av datakunskap har skapat ett starkt behov av flexibla verksamhetsmodeller med omdefinierade och omformade processer. 

För att kunna stödja hyperinriktade och personanpassade produkter och kundupplevelser behöver företag mycket automatiserade, anpassningsbara och agila processer. Först då kan de snabbt byta riktning och tillgodose sig den senaste tekniska innovationen samt kraven från branschen och kunderna.

Vi hjälper banker och finanstjänsteföretag att digitalisera värdekedjan genom teknik, robotar och analys för att omforma kundupplevelsen samtidigt som vi minimerar störningar med hjälp av en väldokumenterad verksamhetsstrategi.

Tjänster

OPTIMERA VERKSAMHETEN GENOM PROCESSAUTOMATISERING


Med nya digitala affärsmodeller kan finansinstitut skapa budgetar för och allokera resurser med fokus på innovation och servicekvalitet – en central faktor för att hålla takten med dagens digitala konsumenter. Vi hjälper finansiella tjänsteföretag att införa nya driftmodeller för högre intäkter och kontroll av kostnader.

 • VERKSAMHET INOM INVESTMENT BANKING

  FÖRVERKLIGA DIGITALISERINGEN

  Cognizant kan erbjuda kraftfulla funktioner för transaktionsinriktade och avancerade strategiska processer inom investmentbankingtjänster. Vi stödjer investmentbanker, mäklarfirmor och finanstjänstföretag vad gäller eget kapital, fast inkomst, OTC-derivat, valutor och varor.

  Vårt tjänsteutbud sträcker sig från introduktion av nya kunder, hantering av marginaler och säkerheter, bestyrkanden och skaderegleringar, avstämningar och rapportering, kassahantering för värdering och tvistehantering, tjänster för hedgefonder, risk och efterlevnad, produktstyrning, hantering av globala nätverk, forskning och analyser samt kreativa tjänster och designtjänster.

 • VERKSAMHET INOM BOSTADSLÅN

  ÖVERTRÄFFA LÅNTAGARENS BEHOV GENOM DIGITALISERING

  Dagens låntagare förväntar sig ett hyperpersonligt bemötande i flera kanaler med banker som erbjuder proaktiva lösningar och kanske starkare finanshanteringsförmågor, snarare än bara leverantörsuppdateringar eller stöd i endast en kanal. 

  Vår unika branschbaserade, rådgivande strategi hjälper kunderna att visualisera, skapa och driva mer innovativa och effektiva företag.

  Våra funktioner innefattar:

  • Efterlevnad, granskning, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll
  • Kundservice (behandling, underwriting, stängning/finansiering och leverans) för detaljhandeln, grossister och korrespondenter
  • Låneadministration, bl.a. depositions- och låneunderhåll
  • Hantering av pantövertagande 
  • Stöd för teletjänster 
  • Finans och redovisning
  • Förlikningstjänster


  Varje lösning levererar ett omformat fokus på de bästa nya sätten att utföra låntagarengagemang tillsammans med självbetjäningsverktyg, vilket hjälper dig att säkerställa bästa möjliga kundupplevelse och minska kostnaderna för att hantera ett lån, samtidigt som du får bättre efterlevnad av regler.

 • VERKSAMHET INOM TILLGÅNGS- OCH FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

  GE INVESTERARE MÖJLIGHETEN ATT FÖRNYA SINA AFFÄRSMODELLER FÖR ATT ÖKA VERKSAMHETENS AGILITET

  Cognizant har omfattande expertis om verksamhet för tillgångs- och förmögenhetsförvaltning och arbetar med backoffice-tjänster globalt. Våra digitala verksamheter betjänar investmentförvaltare, förmögenhetsförvaltare, privata banker och pensionsfonder i traditionella och alternativa investeringsklasser för direkta fonder samt fund of funds.

  Cognizant arbetar med banker, finansrådgivare, HNI och UHNM, Home Office, tjänstegrupper, trading-rum och motpartsmäklare över ett komplext spektrum av verksamheter för förmögenhetsförvaltning. Vi erbjuder heltäckande tjänster som omfattar forskning och analys, clearing och skadereglering, bolagshändelser, kundintroduktion, kontoöverföringar, resultatmätning och performance attribution samt funktioner för kundrapportering och avstämningsfunktioner utöver stödet för generell branschverksamhet.

  Vårt tjänsteutbud för tillgångsförvaltare omfattar fondadministration, trade capture och trade enrichment, finansiell konsolidering, performance attribution-rapportering, prissättning och värdering, företagsövergripande åtgärder, avstämning och rapportering, research och efterlevnad, referensdatahantering, introduktion av nya kunder samt kassa- och ekonomistöd.

 • LÅNEVERKSAMHET

  MODERNISERA UTLÅNINGSPROCESSERNA FÖR NYA VERKSAMHETSMODELLER

  Cognizants digitala verksamhet för lån har erfarenhet av aktiviteter i hela värdekedjan. Vi betjänar ett flertal kunder, till exempel långivare, tjänsteleverantörer, kreditinstitut, mäklare, fastighetsmäklare, värderingsmän och äganderättsförsäkringsbolag.

  Vårt heltäckande tjänsteutbud omfattar originering, hantering, standardhantering och specialiserade tjänster för process- och omvandlingsstöd.

  Tjänsterna omfattar:

  • Beviljande, bl.a. stöd för ansökningsbehandling, underwriting samt granskningar före och efter avslut.
  • Hantering av service och förfallna betalningar, bl.a. stöd för depositionshantering, förlustbegränsning, konkurs, utmätning, REO och fordringsbehandling.
  • Specialiserade tjänster, bl.a. stöd för översvämnings-, taxerings-, värderings- och fälttjänster.
  • Kapacitet för ett flertal olika lånetyper, bl.a. bolån, företagslån, billån, studentlån och lån för diverse konsumtion.
  • Erfarenhet av branschledande plattformar, bl.a. Dorado, Fiserv, Encompass, MSP, Unifi, Capstone, ARGO och ACBS.

DE SENASTE IDÉERNA

NYHETER

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.