carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Digitalisera processer – framdriv påverkan

LIGG STEGET FÖRE UTAN ATT STÖRA VERKSAMHETEN

Omforma verksamhetsmodellen för att ligga steget före digitala konsumenter.

STÄRK DIN KONKURRENS-FÖRDEL


Förnya kärnprocesser som är centrala för verksamheten så att du förbättrar flexibiliteten i driften och lyfter fram nya funktioner.

Digitaliseringen omformar marknaden för banktjänster, vilket gör att företagen måste övergå från en övertro på gamla IT-system och traditionella affärsmodeller till flexibla, kundfokuserade processer.

Förr utgjordes ett mått på framgång i den här branschen av fasta, standardiserade, repeterbara processer, men digitala kanaler, nyare teknik och behovet av datakunskap har skapat ett starkt behov av flexibla verksamhetsmodeller med omdefinierade och omformade processer. 

För att kunna stödja hyperinriktade och personanpassade produkter och kundupplevelser behöver ledande banker automatiserade, anpassningsbara och agila processer. Först då kan de snabbt byta riktning, börja använda de senaste tekniska innovationerna och anpassa sig till nya krav från branschen och kunderna.

Vi hjälper banker för privat- och företagskunder att digitalisera värdekedjan genom teknik, robotar och analys för att omforma kundupplevelsen samtidigt som vi minimerar störningar med hjälp av en väldokumenterad verksamhetsstrategi.

COGNIZANT – EN ERKÄND LEDARE

 

Tjänster

OPTIMERA VERKSAMHETEN GENOM PROCESS-AUTOMATISERING


Med nya digitala affärsmodeller kan banker skapa budgetar för och allokera resurser med fokus på innovation och servicekvalitet – en central faktor för att hålla takten med dagens digitala konsumenter. Vi hjälper banker att införa nya driftmodeller för högre intäkter och kontroll av kostnader.

 • VERKSAMHET INOM BOSTADSLÅN

  ÖVERTRÄFFA LÅNTAGARENS BEHOV GENOM DIGITALISERING

  Dagens låntagare förväntar sig ett hyperpersonligt bemötande i flera kanaler med banker som erbjuder proaktiva lösningar och kanske starkare finanshanteringsförmåga i stället för enbart leverantörsuppdateringar eller stöd i en enda kanal. 

  Vår unika branschbaserade, rådgivande strategi hjälper kunderna att visualisera, skapa och driva mer innovativa och effektiva företag.

  Våra funktioner innefattar:

  • Efterlevnad, granskning, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll
  • Kundservice (behandling, underwriting, stängning/finansiering och leverans) för detaljhandeln, grossister och korrespondenter
  • Låneadministration, bl.a. depositions- och låneunderhåll
  • Hantering av pantövertagande 
  • Stöd för teletjänster 
  • Finans och redovisning
  • Förlikningstjänster


  Varje lösning levererar ett omformat fokus på de bästa nya sätten att få låntagarengagemang tillsammans med självbetjäningsverktyg, vilket hjälper dig att säkerställa bästa möjliga kundupplevelse och minska kostnaderna för att hantera ett lån, samtidigt som du får bättre regelefterlevnad.

 • LÅNEVERKSAMHET

  MODERNISERA UTLÅNINGSPROCESSERNA FÖR NYA VERKSAMHETSMODELLER

  Cognizants digitala verksamhet för lån har erfarenhet av aktiviteter i hela värdekedjan. Vi betjänar olika typer av kunder, som långivare, tjänstleverantörer, kreditinstitut, mäklare, fastighetsmäklare, värderingsmän och äganderättsförsäkringsbolag.

  Vårt heltäckande tjänsteutbud omfattar ursprung, hantering, standardhantering och specialiserade tjänster för process- och omvandlingsstöd.

  Exempel på tjänster:

  • Beviljande, bl.a. stöd för ansökningsbehandling, underwriting samt granskningar före och efter avslut
  • Hantering av service och förfallna betalningar, bl.a. stöd för depositionshantering, förlustbegränsning, konkurs, utmätning, REO och fordringsbehandling
  • Specialiserade tjänster, bl.a. stöd för översvämnings-, taxerings-, värderings- och fälttjänster
  • Kapacitet för olika lånetyper, bl.a. bolån, företagslån, billån, studentlån och konsumtionslån
  • Erfarenhet av branschledande plattformar, bl.a. Dorado, Fiserv, Encompass, MSP, Unifi, Capstone, ARGO och ACBS
 • DIGITAL EKONOMI OCH REDOVISNING

  DIGITALOMVANDLA EKONOMI- OCH REDOVISNINGSVERKSAMHETEN SNABBT OCH I OPTIMAL SKALA

  På många av dagens företag är funktionerna för ekonomi och bokföring alltför fokuserade på driften i stället för på proaktiv förbättring av affärsresultat och efterlevnad. Med diverse äldre system, dålig datakvalitet och icke-standardiserade processer behöver företagen tjänster som stabiliserar verksamheten, skapar lägre kostnader och ger högre produktivitet samt avkastningsmöjligheter.

  Cognizant erbjuder ett samordningslager för ekonomi- och redovisningsverksamheten – en molnbaserad plattform med integrerade arbetsflöden som ansluter till flera äldre system och har en inbäddad analysmotor som ger nyckeltalsövervakning i realtid. Genom att kombinera olika processer till en enhetlig funktion – som stöds av operativa insikter och kontinuerligt optimerade hanterade tjänster – hjälper vi dig att optimera rörelsekapitalet och minska rörelsekostnaderna och DSO för att förbättra den ekonomiska kontrollen och ge stöd för komplexa regelkrav.

  Vår agila driftsmodell ger ett beprövat ramverk som integrerar medarbetarna i distributionsfärdiga och branschanpassade processer och högeffektivt förbättrar kund- och medarbetarupplevelsen.

  LÄS MER

RIKTADE LÖSNINGAR

LEVERERA MODERNA DIGITALA UPPLEVELSER


Smarta paketlösningar som hjälper banker med övergången till den digitala åldern.

 • CUSTOMER 360

  FÅ NYA KUNDINSIKTER

  Cognizant Customer 360 är en smart paketlösning som hjälper banker med övergången till den digitala åldern. Den ger en realtidsöverblick av kundrelationerna för bankens samtliga produkter. Customer 360 bygger på och driftsätts i molnet, eliminerar batchprocesser och skapar kundprofiler omedelbart.

  VISA LÖSNING
 • PROGRAM- OCH INFRASTRUKTURSTÖD

  FÅ OPERATIVA EFFEKTIVITETSVINSTER

  Cognizant Application Infrastructure Support förenklar din IT-miljö och sparar in på kostnader genom att standardisera åtgärder, verktyg och processer. Verktyget hjälper dig att eliminera återkommande problem och utföra ändringshantering utan att påverka programtillgängligheten. Utbudet omfattar ett ramverk för skuldförvaltning, katalogtjänstleverans i optimal skala och samlokaliserade team för snabb tjänståterställning.

  VISA LÖSNING
 • COGNIZANT INTELLIGENT MORTGAGE ADVISOR

  SKAPA EN NY UPPLEVELSE KRING BOSTADSKÖPET

  Cognizant Intelligent Mortgage Advisor är en kognitiv assistent för bostadsköpare som ger anpassade lånerekommendationer och startar ansökningsprocessen. Den hjälper dig att besvara kunderna frågor och ger uppdateringar om status för låneansökan. En rapport från HFS från 2018 kallade den för ett av de bästa exemplen på konversationsbaserad AI.

  VISA LÖSNING
 • ROBOTAR SOM EN TJÄNST

  FÖRBERED DIG FÖR FRAMTIDEN

  Cognizant Robots-as-a-Service (RaaS) automatiserar repeterbara åtgärder och skalanpassar smidigt för hantering av valfri arbetsvolym. Det gör det möjligt för organisationen att automatisera åtgärder som beställning av tjänster från tredje part oavsett arbetsvolym. Med RaaS kan du ta systemet i drift på bara 12 veckor.

  VISA LÖSNING
 • BETALNINGAR I REALTID

  FÖRDJUPA KUNDRELATIONERNA

  Cognizant Real-Time Payments svarar på snabba förändringar och förbättrade betalningsmetoder med nya funktioner för kundlojalitet och återhämtning av vinst. Din bank får möjlighet att erbjuda varumärkta digitala plånböcker som kunder kan använda när och var som helst för handel i butiker, mobilappar och online. Vår lösning erbjuder snabbare genomförande av Clearing House-realtidsbetalningar (TC) och en SWFT-meddelandegenerator.

  VISA LÖSNING
 • MODERNISERING AV BETALNINGAR

  FÅ DEN DIGITALA FÖRDELEN

  Cognizant Payments Modernization förenklar och skyddar dina betalningsprocesser och -plattformar. I lösningen ingår strategier och design av företagsbetalningar, bedömning av huvudplattformen och tjänster för omarbetning av plattformar. Genom att utnyttja vår innovativa användarupplevelse ökar din organisation transaktionsgenomströmningen och förkortar tiden till marknaden.

  VISA LÖSNING
 • RAMVERK FÖR REGLERINGSSYNERGIER

  SNABB OCH EFFEKTIV EFTERLEVNAD

  Cognizant Regulatory Synergies Framework hjälper dig att följa nya regleringar snabbare och till lägre kostnad. Du kan få en detaljerad förståelse för organisationens riskberedskap och lägga mindre tid och pengar på efterlevnad. Utbudet omfattar identifiering av regleringar med överlappande effekter och ett integrerat ramverk för datastyrning.

  VISA LÖSNING
 • NÄSTA GENERATIONS AML-RAMVERK

  AUTOMATISERA AML-AVISERINGAR

  Cognizant Next-Gen AML Framework är en lösning för pengatvättsbekämpning som automatiserar varningar och minskar antalet felaktiga träffar och misslyckade sökningar. Tjänsten använder AI-baserad mönstermatchning för att undvika de aviseringar som vanliga AML-program genererar. Det sänker driftkostnaderna, underlättar snabbare undersökningar av aviseringar och förbättrar identifieringen genom inlärning av nya mönster.

  VISA LÖSNING

DE SENASTE IDÉERNA

NYHETER


EVENEMANG

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.