carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

VILL DU BLI AGIL?
BLI DIGITAL.


Är du redo att eliminera friktioner, snabba på omställningen och öka intäkterna? Då är svaret ”Digital First”.

Vad hindrar omställningsarbetet på dagens företag? I många fall är det föråldrade driftmodeller som skapar den typ av friktion som gör processer svårhanterliga och driften kostsam. 

Cognizant hjälper dig. Genom att ta bort den driftmässiga ineffektiviteten som sinkar tillväxten hjälper vi dig att skapa mervärde och förbättra affärsresultaten. Med vår branschkunskap och processexpertis visar vi dig hur du implementerar användningsklara branschlösningar, plattformar och processer. Tillsammans underlättar de din digitala omställning till ett mer agilt företag.

Cognizants digitalcentrerade perspektiv på omvandling handlar om att eliminera friktion och möjliggöra en mer agil, kundcentrerad och kostnadseffektiv drift.

DE SENASTE IDÉERNA

LÖSNINGAR

DIGITALKLARA BRANSCHPROCESSER


Våra branschlösningar och plattformar som bygger på resultatorienterade kommersiella modeller levererar prestanda på högre nivå till lägre kostnad, vilket ger ökade intäkter.

 • BANKVERKSAMHET

  TA KONTROLLEN ÖVER FRAMTIDENS FINANSTJÄNSTER

  We help banking companies drive new operating models to boost revenue and control costs.

  LÄS MER
 • KAPITALMARKNADER

  MÖJLIGGÖR OMVANDLING

  We enable buy-side and sales-side segments to gain flexibility, increase profitability, and implement solutions that deepen customer loyalty.

  LÄS MER
 • KOMMUNIKATION

  SKAPA UPPLEVELSER SOM INSPIRERAR

  For telecommunications companies, we closely couple operations to business practices, enabling them to be more aligned, responsive and closer to customers' demands.

   

  LÄS MER
 • SJUKVÅRD

  UTÖKA PROCESSER OCH GE BÄTTRE PATIENTVÅRD

  Digitizing healthcare processes puts the focus of operations back to where it should be—on patient care.

  LÄS MER
 • FÖRSÄKRINGAR

  KRÄV DIN DIGITALA FÖRDEL

  We allow insurers to improve current processes and reimagine new operating models that drive growth and reduce risk.

  LÄS MER
 • BIOVETENSKAP

  GE VETENSKAPEN STÖRRE PÅVERKAN

  We support new ways of working that help life sciences companies improve processes, adopt new technologies and increase competitiveness in today’s global markets.

  LÄS MER
 • TILLVERKNING

  INNOVERA FÖR FRAMGÅNG

  Industry best practices and digital technologies like robotic process automation, cloud-based platforms and analytics can help manufacturers can jumpstart productivity. Areas of our focus include finance and accounting, remote asset monitoring, supply chain management and customer service.

  LÄS MER
 • MEDIA OCH UNDERHÅLLNING

  UTÖKA, ATTRAHERA, ENGAGERA

  We help leading media and entertainment companies humanize processes at the heart of their businesses to provide more personalized and compelling customer experiences.

  LÄS MER
 • OLJA OCH GAS

  VITALISERA DIN AFFÄRSMODELL

  Our oil and gas platforms span finance and accounting solutions, asset management, mobility and process automation capabilities. Each leverages Cognizant’s domain and digital skills to drive aggressive automation.

  LÄS MER
 • DETALJHANDEL

  INSPIRERA TILL FLEXIBEL SHOPPING

  Continuous price fluctuations, stiff competition and ever-changing demands for more innovative products continue to challenge retailers. By digitizing retail processes, companies can respond faster and better to customer needs and market signals.

  LÄS MER
 • TEKNIK

  GLOBAL AGIL DRIFT

  We couple cutting-edge technologies with human-centric elements that enable you to deliver a superior digital platform experience.

  LÄS MER
 • Transport och logistik

  FRIGÖR DISTRIBUTIONS-KEDJANS VÄRDE

  Working with Cognizant and leading partner solutions, we use the latest digital tools to optimize operations in finance and accounting, digital process automation, remote asset monitoring, supply chain management, and more.

  LÄS MER
 • HOTELL OCH RESTAURANG

  MÖJLIGGÖR SMIDIGA RESOR

  Our services leverage the latest digital technologies to help our travel and hospitality clients better connect processes with the customer experience and decrease operational costs.

  LÄS MER
 • GAS, VATTEN OCH EL

  NYA VALMÖJLIGHETER FÖR KUNDER

  Utilities today regard the customer experience as a critical element in winning and retaining loyal customers. Our utilities platforms help you create a digital-first strategy based on experience management, automation and artificial intelligence.

  LÄS MER

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.