carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

VILL DU BLI AGIL?
BLI DIGITAL.


Är du redo att eliminera friktioner, snabba på omställningen och öka intäkterna? Då är svaret ”Digital First”.

Vad hindrar omställningsarbetet på dagens företag? I många fall är det föråldrade driftmodeller som skapar den typ av friktion som gör processer svårhanterliga och driften kostsam. 

Cognizant hjälper dig. Genom att ta bort den driftmässiga ineffektiviteten som sinkar tillväxten hjälper vi dig att skapa mervärde och förbättra affärsresultaten. Med vår branschkunskap och processexpertis visar vi dig hur du implementerar användningsklara branschlösningar, plattformar och processer. Tillsammans underlättar de din digitala omställning till ett mer agilt företag.

Cognizants digitalcentrerade perspektiv på omvandling handlar om att eliminera friktion och möjliggöra en mer agil, kundcentrerad och kostnadseffektiv drift.

Ordning i kaoset: en guide i fyra steg till den digitala omställningen

Med ett strukturerat arbetssätt kan företag säkerställa att de plattformar, program och processer som verksamheten bygger på är anpassningsbara, flexibla och redo att leverera digitala varor.

 

SE PERSPEKTIV

45 %

av alla IT-projekt överskrider budgeten, 7 % levereras sent, och hela 56 % lever inte upp till de utlovade fördelarna. Otillräcklig implementering av affärsprocesser är en stor orsak till det.

VISA PDF

DE SENASTE IDÉERNA

LÖSNINGAR

DIGITALKLARA BRANSCHPROCESSER


Våra branschlösningar och plattformar som bygger på resultatorienterade kommersiella modeller levererar prestanda på högre nivå till lägre kostnad, vilket ger ökade intäkter.

 • BANK- OCH FINANSTJÄNSTER

  TA KONTROLLEN ÖVER FRAMTIDENS FINANSTJÄNSTER

  Vi hjälper finansiella tjänsteföretag att införa nya driftmodeller för högre intäkter och kontroll av kostnader.

  LÄS MER
 • KOMMUNIKATION

  SKAPA UPPLEVELSER SOM INSPIRERAR

  För telekommunikationsföretag skapar vi ett starkt samband mellan driften och affärspraxis så att de kan bli mer anpassade, följsamma och komma närmare kundernas behov.

  LÄS MER
 • SJUKVÅRD

  UTÖKA PROCESSER OCH GE BÄTTRE PATIENTVÅRD

  Digitalisering av vårdprocesser återför verksamhetens fokus tillbaka där det bör vara – på vård av patienter.

  LÄS MER
 • MEDIA OCH UNDERHÅLLNING

  UTÖKA, ATTRAHERA, ENGAGERA

  Vi hjälper ledande medie- och underhållningsföretag att humanisera processer som är centrala för verksamheten så att de kan erbjuda en mer personlig och övertygande kundupplevelse.

  LÄS MER
 • BIOVETENSKAP

  GE VETENSKAPEN STÖRRE PÅVERKAN

  Vi ger förutsättningarna för nya arbetssätt som hjälper biovetenskapsföretag att förbättra processer, anamma ny teknik och öka sin konkurrenskraft på dagens globala marknader.

  LÄS MER
 • FÖRSÄKRINGAR

  KRÄV DIN DIGITALA FÖRDEL

  Vi gör det möjligt för försäkringsbolag att förbättra befintliga processer och införa nya operativa modeller som skapar tillväxt och minskar risken.

  LÄS MER
 • DETALJHANDEL

  INSPIRERA TILL FLEXIBEL SHOPPING

  Kontinuerliga prisfluktuationer, hård konkurrens och ständigt föränderliga krav på mer innovativa produkter är alltjämt en utmaning för återförsäljare. Genom att digitalisera säljprocesserna kan företag snabbare och bättre svara på kundernas behov och marknadens signaler.

  LÄS MER
 • HOTELL OCH RESTAURANG

  MÖJLIGGÖR SMIDIGA RESOR

  Våra tjänster utnyttjar den senaste digitala tekniken och hjälper våra kunder inom rese- och hotellbranschen att skapa ett närmare samband mellan processer och kundupplevelsen samt minska driftkostnaderna.

  LÄS MER
 • ALLMÄNNYTTIGA FÖRETAG

  ÖPPNA FÖR NÄSTA GENERATIONENS ENERGI

  Vi hjälper dig att skapa nya driftmodeller och kundnöjdhet för bättre affärsresultat – från bättre kundupplevelser till effektivisering av verksamheten.

  LÄS MER

IN THE NEWS

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.