carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1
Contact Us

Your information has been submitted successfully!

Bättre resultat i branschen med digitala lösningar

BLI LEDARE I BRANSCHEN MED DIGITALA PROCESSER SOM GER RESULTAT

Förnya branschprocesser via intelligenta plattformar och hanterade tjänster som automatiserar verksamheten och ger påtagliga resultat.

DIGITALISERA PROCESSER. FÖRSTÄRK KAPACITETEN. ÖKA PÅVERKAN


Förnya kärnprocesser som är centrala för verksamheten så att du förbättrar flexibiliteten i driften och lyfter fram nya funktioner.

Behovet av förändring har aldrig varit så påtagligt, samtidigt som riskerna med förändring aldrig har varit större. Men det kostar att bara hålla jämna steg: kontinuerliga operativa risker och konstanta påfrestningar på organisationen. Företag kan inte längre bara reagera på förändringar – nu måste de vara drivande bakom dem för att kunna växa. 

Lösningen ligger i ett mer aktivt förhållningssätt till driftmodeller som fungerar som katalysatorer och driver fram de sorts positiva, kontinuerliga förändringar som företag behöver för att "vara" digitala. Vi kallar det här för Process of Rapid Evolution.

Cognizant levererar driftlösningar som gör att företag kan ligga i framkanten av förändringarna utan att störa verksamheten. Vi hjälper dig att utvecklas för att möta ständigt föränderliga branschmiljöer, skiftande kundbehov och ett tekniskt landskap i snabb omvandling. Samtidigt sänker vi risken med förändring genom att säkerställa att varje steg ger förutsägbara resultat. 

SE VÅRA ERBJUDANDEN

Digital processakupunktur: Så kan små förändringar ge stora resultat för din verksamhet

Våra senaste undersökningar visar att genom att tillämpa digitala åtgärder på noggrant utvalda processområden kan företag minska belastningen på verksamheten och nå mycket goda resultat som sprider sig i processvärdekedjan.

VISA PDF

DE SENASTE IDÉERNA

45 %

av alla IT-projekt överskrider budgeten, 7 % levereras sent, och hela 56 % lever inte upp till de utlovade fördelarna. Otillräcklig implementering av affärsprocesser är en viktig anledning till det.

VISA PDF

LÖSNINGAR

DIGITALKLARA INDUSTRIPROCESSER


Vi hjälper våra globala kunder i olika branscher att bli mer flexibla utan att det påverkar affärsverksamheten negativt. En tydlig förståelse av din marknad möjliggör smidiga implementeringar. Våra konsultledda förändringsprocesser och fokus på den senaste smarta tekniken, intelligent automatisering och digitala värdekedjor gör detta möjligt.

Mer än kvalitetssäkring: Affärsprocesstjänster för den digitala eran

Genom att fokusera på affärsresultat kan kvalitetssäkringsteam överskrida den traditionella "widget"-utgångspunkten och fokusera på att leverera program och tjänster för den digitala verksamhetens krav.

VISA PDF
 • BANK- OCH FINANSTJÄNSTER

  TA KONTROLLEN ÖVER FRAMTIDENS FINANSTJÄNSTER

  Vi hjälper finansiella tjänsteföretag att införa nya driftmodeller för högre intäkter och kontroll av kostnader.

  LÄS MER
 • KOMMUNIKATION

  SKAPA UPPLEVELSER SOM INSPIRERAR

  För telekommunikationsföretag skapar vi ett starkt samband mellan driften och affärspraxis så att de kan bli mer anpassade, följsamma och komma närmare kundernas krav.

  LÄS MER
 • SJUKVÅRD

  UTÖKA PROCESSER OCH GE BÄTTRE PATIENTVÅRD

  Digitalisering av vårdprocesser återför verksamhetens fokus tillbaka där det bör vara – på vård av patienter.

  LÄS MER
 • MEDIA OCH UNDERHÅLLNING

  UTÖKA, ATTRAHERA, ENGAGERA

  Vi hjälper ledande medie- och underhållningsföretag att humanisera processer som är centrala för verksamheten så att de kan erbjuda en mer personlig och övertygande kundupplevelse.

  LÄS MER
 • BIOVETENSKAP

  GE VETENSKAPEN STÖRRE PÅVERKAN

  Vi ger förutsättningarna för nya arbetssätt som hjälper biovetenskapsföretag att förbättra processer, anamma ny teknik och öka sin konkurrenskraft på dagens globala marknader.

  LÄS MER
 • FÖRSÄKRINGAR

  KRÄV DIN DIGITALA FÖRDEL

  Vi gör det möjligt för försäkringsbolag att förbättra befintliga processer och införa nya operativa modeller som skapar tillväxt och minskar risken.

  LÄS MER
 • DETALJHANDEL

  INSPIRERA TILL FLEXIBEL SHOPPING

  Kontinuerliga prisfluktuationer, hård konkurrens och ständigt föränderliga krav på mer innovativa produkter är alltjämt en utmaning för återförsäljare. Genom att digitalisera säljprocesserna kan företag snabbare och bättre svara på kundernas behov och marknadens signaler.

  LÄS MER
 • HOTELL OCH RESTAURANG

  MÖJLIGGÖR SMIDIGA RESOR

  Våra tjänster utnyttjar den senaste digitala tekniken och hjälper våra kunder inom rese- och hotellbranschen att skapa ett närmare samband mellan processer och kundupplevelsen samt minska driftkostnaderna.

  LÄS MER
 • ALLMÄNNYTTIGA FÖRETAG

  ÖPPNA FÖR NÄSTA GENERATIONENS ENERGI

  Vi hjälper dig att skapa nya driftmodeller och kundnöjdhet för bättre affärsresultat – från bättre kundupplevelser till effektivisering av verksamheten.

  LÄS MER

Digitally Cognizant

IN THE NEWS

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.