carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Förenkla den digitala driften

GÖR PROCESSEN TILL EN ÖVERLÄGSEN PLATTFORM

Med BPaaS förvandlas processhanteringen från ett kostnadsställe till en konkurrensfördel som gör skillnad.

OMKALIBRERA DIN STRATEGI FÖR HANTERING AV AFFÄRSPROCESSER


Ledande företag använder affärsprocesser som en tjänst (BPaaS) för att kunna leverera överlägsna kundupplevelser och oöverträffade resultat.

Genom att använda plattformen som process får kunderna snabbt den operationella flexibilitet, hastighet och optimala skala som behövs för att kunna överträffa kundernas förväntningar. Genom att använda den här lösningen strategiskt kan företag snabbt förbättra sitt sätt att betjäna kunderna – med digitala funktioner i centrum – så att de kan ligga steget före konkurrenterna och marknaden.

Vi hjälper smarta ledare att förnya sina processer med kraften i digitala lösningar samt implementera den processinfrastruktur och teknik som krävs för att driva och hantera processer från början till slut för att hålla kunderna fokuserade på sin kärnverksamhet och att nå bättre resultat.

Vi tar också kontroll över kundens befintliga verksamhet och omvandlar traditionella arbetssätt för att kunna skapa effektivare driftmodeller med digitala lösningar i centrum. På så sätt kan du frigöra resurser för investeringar i innovation och omvandling.

SE VÅRA ERBJUDANDEN

Affärsprocess som tjänst för elbolag: från mätare till intäkt

Ur ett M2C-perspektiv (meter-to-cash) gör BPaaS att tjänster mer effektivt kan uppfylla de allt högre kundkraven på bättre kundtjänstupplevelser och ett bredare tjänsturval, med en övergång från Cap-Ex-strukturen till den mindre kostsamma Op-Ex-modellen.

VISA PDF

DE SENASTE IDÉERNA

LÖSNINGAR

FLYTTA VERKSAMHETEN NÄRMARE KUNDERNA


I en digital värld blir plattformen processen. Med BPaaS-plattformar kan du fortsätta att leverera de produkter som kunderna vill ha idag – och samtidigt snabbt förbereda dig på att leverera vad de vill i morgon.

 • BANKVERKSAMHET

  KRAFTFULLARE BANKFUNKTIONER

  Post-trade-tjänster

  Cognizant erbjuder ett brett utbud av post-trade-tjänster. Vi kombinerar gedigna domänkunskaper med klassledande skalbar teknik via ett brett partnernätverk för att erbjuda våra kunder tjänster för åtgärder, analys, robotar och rapportering som en holistisk, hanterad BPaaS-lösning.

  Vi erbjuder heltäckande BPaaS-funktioner inom områdena 

  • finans
  • post-trade middle office
  • produktkontroll
  • finanskontroll
  • post-trade-verksamhet
  • datatjänster
  • avgifter, fakturering och mäkleri
  • skatteförfaranden
  • risk och efterlevnad.

   

  Företagsbesiktning för digitala kunder

  Trycket från branschen och föränderliga förväntningar från kunderna innebär att det aldrig har varit viktigare för finanstjänsteföretag att erbjuda en snabb och effektiv introduktion av nya kunder.

  VISA PDF
 • FÖRSÄKRINGAR

  DRIV PÅ VERKSAMHETEN MED PLATTFORMAR

  Molntjänster har potential att skapa betydande fördelar för försäkringsbranschen, inklusive kostnadsbesparingar, operativ flexibilitet, snabbare distribution och tillgång till nya marknader. Plattformen kan användas med agent-/mäklarportaler, fakturering, underwriting, hantering av försäkringsavtal och skaderegleringar.

  LifeAdmin Core

  Den här plattformen erbjuder hanteringstjänster för gällande försäkringsavtal som en tjänst i Cognizant cloud. Den erbjuder stabila säkerhetskontroller som ger harmoniserade affärsprocesser för hantering av enskilda livsböcker.

  LÄS MER
  Enhetlig försäkringsplattform

  Den här molnbaserade lösningen tillhandahåller omfattande tjänster för försäkringsavtal, underwriting, fakturering och skadereglering för egendoms- och olycksförsäkringsgivare. Moderna digitala lösningar som kompletterar kärnverksamhetskomponenter och täcker system för interaktion, analys och automatisering.

  LÄS MER
  Cognizant OptimaMedWise

  Den här plattformen kombinerar teknik med kliniska tjänster som levereras av legitimerade sjuksköterskor och är utformad för granskning av medicinsk nödvändighet (Medical Necessity). Det här reducerar bortfall på grund av medicinska anspråk och försäkringsgivarens bortfall.

  LÄS MER
  Cognizant OptimaWrite

  OptimaWrite är en enhetlig försäljningsplattform för livförsäkringar, underwriting och kundservice som engagerar kunderna med en effektiv, modern och smidig försäljningsupplevelse. Kommersiella och specialinriktade försäkringsbolag och deras agenter kan effektivt skicka in, utvärdera, prissätta och offerera risker.

  LÄS MER
 • SJUKVÅRD

  ARBETA MED HÄLSA PÅ HELT NYA SÄTT

  Genom att hantera sjukvård med en BPaaS-lösning får du möjlighet att utnyttja klassledande teknik som bygger på standarder som kan konfigureras för varje verksamhet utan större kapitalutlägg. Förkorta tiden till marknaden, skapa överensstämmelse med bestämmelser och sänk kostnaderna. Den här plattformen möjliggör betalningssystem, tjänstevärderingslösningar, digital hälsomedvetenhet, vårdhantering och medicinsk administration.

  BPaaS för betalare 

  Den här heltäckande betalarplattformen erbjuder skaderegleringshantering, registrering och fakturering, leverantörshantering, administration av förmåner, produktkonfiguration, vårdhantering, tjänster för medlemmar och leverantörer samt överklaganden och klagomål. Den här lösningen använder ledande affärsprocesstjänster och den senaste digitala tekniken i en virtuellt hanterad, resultatfokuserad nättjänstmodell som hjälper betalare att arbeta för administrativ förnyelse, tillväxt och innovation på samma gång.

  Health TranZform

  Den här plattformen ger en heltäckande digital beredskap för sjukvårdsplaner och förbättrar så resultaten genom interaktion, pristransparens, samarbete och nätverksintelligens. Motorn bakom lösningen TranZform kallas digital integration layer och samordnar komplexa dubbelriktade transaktioner, data och meddelanden genom att ansluta till flera arkivsystem, till exempel centrala system för betalare, EHR-system för leverantörer och hanteringssystem för läkarpraktiker. Den levererar säkra, avidentifierade och kontextuella data från varje interaktion inom sjukvårdsekosystemet.

  LÄS MER
  CareAdvance Enterprise

  Den här vårdhanteringsplattformen automatiserar arbetsflöden för medicinsk behandling och kommunikation och kan användas i kombination med hantering av fall, sjukdomar, resursanvändning och Population Health Management.

  Medicare Management Solutions (TMS)

  Den här plattformen kan integreras med centrala administrationssystem och erbjuder en mängd Medicare-specifika verktyg. Cognizant följer upp krav, regler och regleringar för CMS och tillhandahåller frekventa uppdateringar genom TMS-underhållspaketet som är baserat på CMS HPMS.

  Claimsphere HEDIS

  Plattformen Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS) är certifierad av NCQA och är utformad för att planera, övervaka, påverka och förbättra HEDIS-poäng och kvaliteten på den vård som erbjuds medlemmarna.

  Onvida

  Den här lösningen är en kanalövergripande kontakthanteringsplattform som ger betalare en förbättrad interaktiv upplevelse, snabbare lösningar och färre ärendehanteringar. Onvida levereras som tjänst för sjukvårdskunder och har följande nyckelfunktioner: intelligent skrivbord, flerkanalig interaktion, en hybridmolnbaserad infrastruktur för flera klientorganisationer med IVR, telefoni, chatt, video, fax, dokument, e-post och mobilenheter. Den har också stöd för användningsklara samtals- och nyckeltalsanalyser och rapportering med hjälp av infopaneler på begäran.

 • BIOVETENSKAP

  FÖRBÄTTRAD KLINISK VERKSAMHET

  Cognizants pågående utveckling inom BPaaS-plattformar har gjort det möjligt för oss att erbjuda tjänster inom områden som discovery, klinisk datahantering (CDM), klinisk verksamhet samt fjärrövervakning och juridiska tjänster.

  Vår CDM BPaaS-lösning levereras främst i samarbete med leverantörer som Oracle, Medidata och SAS och är en plattform för flera klientorganisationer som är utvecklad och hanteras av Cognizant. Genom våra processtudier och vårt aktiva engagemang i ett flertal kvalitets-, utbildnings- och processexcellensgrupper gör CDM det möjligt för oss att ta ett helhetsgrepp på ägandet och åstadkomma högre affärsresultat så att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet. Genom att kombinera processer och teknik kan vi erbjuda flexibla men skalbara pay-per-use-lösningar: klinisk datahantering och farmakovigilans som tjänster.

  Branschövergripande lösningar
  Catalyst

  Den här lösningen automatiserar behandlingen av leverantörsreskontra från början till slut.

  LÄS MER
  Onvida

  Onvida är ett flerkanaligt program och ett intelligent skrivbord som integrerar personer, processer och Cognizants molnplattformssvit, levererat som tjänst för interaktion med kontakter i alla kanaler. Det ger mätbara avkastningar på investeringarna till en lägre kostnad.

BRANSCH I FOKUS

DETALJHANDEL

Dags för "Retail Therapy" med digitala processakupunktur...

Se vilka processer återförsäljare riktar in sig på för digitala investeringar, avkastning på investeringarna och kritiska faktorer som leder till framtida tillväxt.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

 Se vad digitala lösningar kan göra för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.