carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

IOT OCH KUNSKAP. VI UTVECKLAR ANSLUTNINGARNA


IoT i verkligheten i digital hastighet

Smarta produkter och lösningar som bygger på IoT och nya 5G-system kommer snart att beröra alla aspekter av våra liv. En del kommer till och med att tänka åt oss. I flera branscher skapar företag som kopplar samman produkt, verksamhet och organisation värdefull information – vilket ger dem ökad effektivitet, förbättrad produktivitet och nya produkter.

Cognizant gör sakernas internet till verklighet och skapar kunskap genom att sammankoppla den digitala och fysiska världen.

Idag är framgång liktydigt med att få ut de bästa idéerna till marknaden snabbare och att arbeta annorlunda för att skapa nytt mervärde. Våra digital- och produktutvecklingsarkitekter hjälper kunderna att gå från pilotlösningar till produktion i företagsskala. Vi hjälper företag att utveckla strategier och metoder för att implementera integrerade digitala initiativ och ekosystem som ger värde i varje steg.

Uppkopplade företag är beroende av mänsklig kunskap. De levererar bättre kundupplevelser och ökat mervärde. De ger dig konkurrensfördelar. Anslutningsmöjligheten är nyckeln.

In i den digitala framtiden med sakernas internet

Så visar 14 företag i olika branscher verkligheten med skalad IoT och genererar användbara kunskaper som grund för högre nivåer och effektivitet, innovation och nya affärsmodeller.

SE E-BOKEN

NYA ARTIKLAR

PERSPEKTIV
Fler kunder med AI, maskininlärning och IoT

Genom att blanda dessa tekniker för nästa generation med företagsapplikationer kan kundtillvända företag effektivisera processer och ge support till kunderna på nya sätt.

FAKTABLAD
Förena den fysiska världen med den digitala och främja det industriella IoT

Se hur det industriella sakernas internet (IIoT) förändrar konkurrenslandskapet för tillverkare och erbjuder en strategisk färdplan som vägleder framstående organisationer när de implementerar IIoT i optimal skala.

PERSPEKTIV
Så förbättrar de digitala tvillingarna resurseffektivitet och prestanda i hela värdekedjan

För att skapa datadrivna strategier för produktdesign behöver industriföretag omvärdera sin verksamhetsmognad och teknikberedskap så att de kan konkurrera i en datadriven värld där det virtuella smälter samman med det fysiska.IDC har utnämnt Cognizant som ledande i sin världsomspännande IDC MarketScape-bedömning av konsult- och systemintegrationstjänster när det gäller "Internet of Things" I den nya rapporten erkänns Cognizants breda IoT-kompentens och höga kundnöjdhet gällande levererade portföljmässiga fördelar, utbud av prissättningsmodeller och kundtjänst.

LÄS RAPPORTEN

LÖSNINGAR

SKAPA UPPKOPPLADE LÖSNINGAR I INDUSTRIELL SKALA


När fysiska och digitala lösningar sammanstrålar på fabriksgolvet, med 3D-skrivare, sensorer, robotar och maskininlärning, förbättras effektiviteten, minskar driftstoppen och ökar flexibiliteten. Det här blir en allt större faktor i intelligenta produkter, där IoT-plattformar (sakernas internet) möjliggör fjärrövervakning, service nästan i realtid och proaktiv fältservice. 

Vi ser det i nya industriella informationsekosystem, där traditionella företag har lärt sig att tjäna pengar på sina IoT-funktioner för att erbjuda nya datarika tjänster. 

Var börjar du? Hur avgör du vilken investering som ger störst avkastning? Vilka användningsfall ger störst värde? Hur går du från pilot till storskalighet? Vilka är de ledande metoderna för att bygga en robust arkitektur och ritningar i stor skala? Vi har svaren och lösningarna.

 • IOT-STRATEGI OCH RÅDGIVNING

  FRÅN VISION TILL GENOMFÖRANDE

  IoT-aktiverade produkter är snart en del av vår vardag. Oavsett vilken bransch du är verksam i och vilka kunder du levererar till är nyckeln till framgång i den nya, digitala världen att ta dina bästa idéer till marknaden. Det innebär att ha en affärsmöjlighet för IoT och rätt resurser på plats för att verkställa snabbt och leverera värde. Vårt team kan hjälpa dig att identifiera och realisera möjligheter längs vägen från idé till marknad – samtidigt som du navigerar komplexiteten i dagens snabbt föränderliga teknik.

  Tjänster för IoT-strategi och rådgivning

  Sakernas internet skapar nya tillväxtmöjligheter och ändrar hur företagen drivs. Ta reda på hur det kommer att påverka företaget och huruvida du är redo. 

  VISA PDF

  Ansluten referensarkitektur och verktyg 

  Företag kan distribuera framgångsrika IoT-program med beprövade arkitekturer, verktyg och metoder i företagsklass och undvika vanliga fallgropar vad gäller implementering.

  VISA PDF
 • COGNIZANT CONNECTED FACTORIES

  UPPKOPPLADE FABRIKER MINSKAR KOSTNADERNA OCH ÖKAR EFFEKTIVITETEN

  Tillverkare står inför aldrig tidigare skådade utmaningar från global konkurrens, föränderliga affärsmodeller, fler regelverk och stigande kundbehov. De måste leverera allt högre nivåer av kvalitet och mer kundanpassningsbara produkter till allt lägre priser och uppfylla strängare säkerhetskrav. Vi skapar en plattformsoberoende plan för att sammanföra informationsteknik och operativa tekniksystem genom smidig integration mellan fysiska maskiner, miljöer, produkter och företagssystemlager.

  Connected Factories

  Lär dig hur integrering av tillverkningsdata och processer med analys gör kunder nöjda, möjliggör produkter och tjänster med högre marginaler och effektiviserar tillverkning samtidigt som det sänker kostnaderna för inventering, omarbetningar och underhåll.

  VISA PDF

  Cognizant OnePlantTM

  Ta reda på hur du ändrar tyngdpunkten i din silobaserade tillverkning mot ett mer integrerat ramverk som hanterar de nya kraven som massanpassning medför.

  VISA PDF
 • COGNIZANT CONNECTED PLACES

  OPTIMERA UTRYMME, ENERGI, TILLGÅNGSPRESTANDA OCH
  SLUTRESULTATET

  Att utnyttja digitala anslutningar och IoT är framtiden för anläggningar, med lägre omkostnader, en förbättrad kundupplevelse och starkare resultat som följd. Digitala anslutningar påverkar nu våra liv på många sätt och ger nya spännande möjligheter för anläggningshantering vad gäller att förbättra verksamhetens prestanda – med högre effektivitet, lägre energikostnader och förbättrade miljöer för anställda och kunder. Vårt team erbjuder skräddarsydda tjänster till fastighetsägare och operatörer som kan anpassas till ditt globala ekologiska fotavtryck.

  Uppkopplade platser

  Byggnader håller på att bli smarta. Lär dig hur du kan optimera fastighetshantering för att spara pengar, främja verksamheten och förbättra kundupplevelsen.

  VISA PDF
 • COGNIZANT CONNECTED THINGS

  FORMA DEN NYA VÄRLDEN AV PRODUKTUTVECKLING

  Bra formgivning utnyttjar människocentrerade principer över hela produktlivscykeln, från koncept till slutförande. Med våra lösningar för produkttillverkning ser du framför dig och skapar uppkopplade produkter som fungerar smidigt inom ditt ekosystem och utnyttjar analys för att skapa värde. Vi tillhandahåller nyckelfärdiga lösningar för design och utveckling av produkter för den digitala tidsåldern – från insikter till design, från utveckling till kvalificering och från produkthantering till pilotproduktion.

  VISA VIDEO

  Connected Things Solutions

  Lär dig att omdefiniera nästa generations produktutveckling som skapar högkvalitativa, uppkopplade produkter snabbare – samtidigt som du kontrollerar kostnaderna och möter kundernas behov.

  VISA PDF

  Digital PLM

  Utnyttja det omvandlande affärsvärdet i dina produktdata för att minska cykeltiderna, förbättra verksamheten och öka intäkterna, kundnöjdheten och marknadsandelen.

  LÄS MER
 • COGNIZANT CONNECTED VEHICLES

  KUNDUPPLEVELSE PÅ MOTORVÄGEN

  Dagens konsumenter ser sina fordon som en nyckelkomponent i en uppkopplad livsstil. Vi erbjuder lösningar för att skapa nya affärsmodeller som ger driftseffektivitet och överlägsna kundupplevelser i bilar, lastbilar och tung utrustning. Från koncept till genomförande fokuserar våra lösningar på diagnostik, integration mellan mobil automation och hemautomation, säkerhet samt bränsleeffektivitet.

  VISA VIDEO

  En vision om bilindustrin runt 2025

  Det ökade antalet autonoma funktioner och ett sjunkande intresse för ägarskap innebär att bilindustrin måste fokusera på tre imperativ för mobilitet som definierar framgång år 2025. 

  VISA PDF

DE SENASTE IDÉERNA

242 %

procent av tillverkningschefer säger att marknaden för sakernas internet kommer att växa till 2025. Vid det laget är sensorer och sakernas internet den digitalteknik som påverkar tillverkningssektorn mest.

VISA PDF

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Sakernas internet på Cisco
GE Digital
Hitachi Insight Group – IoT-lösningar
Microsoft
Siemens
PTC

NYHETER

31 januari 2019
Cognizant utsedd till ledare inom tillverknings-PLM av IDC

”I den nya anslutna eran som lovar snabbare och bättre upplevelser står tillverkare inför utmaningen 'hur' de ska omvandlas för att uppfylla nya produktbehov och skapa affärsvärde”, säger Jeff Hojlo, Program Director för Product Innovation Strategies på IDC.

22 januari 2019
ET Auto i Indien: Cognizants Vice President för Connected Products demonstrerar vikten av industriell IoT

”Om de främsta aktörerna väljer rätt väg genom att attrahera och behålla de bästa medarbetarna och investera i nödvändiga verktyg och tekniker medför IIoT en enorm potential för framtida tillväxt inom tillverkningsbranschen”, skriver Madhuraj Jadhav, VP för Cognizant Connected Products.

20 juli 2018
Studenter från Delft Technical University hoppas vinna SpaceX Hyperloop Competition med stöd av Cognizant

Cognizant Connected Products samarbetade med TU Delft University i hastighetsloppet för Atlas 01 Hyperloop-kapseln.

Mars 2018
Cognizant utnämns till IoT Market Leader av ISG

I ISG Provider Lens™ Internet of Things (IoT) kvartalsrapport för 2018 utsågs Cognizant till marknadsledande inom fyra kategorier: IoT-tjänster överlag, IoT inom sjukvården, IoT för uppkopplade bilar och IoT inom detaljhandeln.

01 februari 2017
IDC MarketScape utnämner Cognizant till ledande aktör inom konsulttjänster och systemintegration för sakernas internet

I en ny rapport från IDC MarketScape omnämns Cognizants breda IoT-kompetens och höga kundnöjdhet

16 november 2016
I ny forskningsrapport från HfS har Cognizant en plats i ”vinnarcirkeln” som IoT-tjänsteleverantör

I en oberoende analytikerrapport prisas Cognizants kompetens för andra året i rad


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.