carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

IOT OCH INSIKTER: KOPPLA SAMMAN MÖJLIGHETERNA


Verklighetens IoT i digital hastighet

Smarta produkter och lösningar som bygger på IoT och nya 5G-system kommer snart att beröra alla aspekter av våra liv. En del kommer till och med att tänka åt oss. I flera branscher skapar företag som kopplar samman produkt, verksamhet och organisation värdefull information – vilket ger dem ökad effektivitet, förbättrad produktivitet och nya produkter.

Idag är framgång liktydigt med att få ut de bästa idéerna till marknaden snabbare och att arbeta annorlunda för att skapa nytt mervärde. Cognizant gör sakernas internet till verklighet och sammanbinder den digitala och fysiska världen för att skapa intelligens och ge dig en konkurrensfördel.

IoT: Vi främjar företagens framtid och gör vardagen bättre 

Så lyckas 10 företag i olika branscher med IoT-initiativ som ger enorma möjligheter att anpassa och behålla motståndskraften i det nya normala.

SE E-BOKEN

Fatta bättre beslut snabbare

Förnya beslutsfattandet och leverera bättre affärsresultat med AI-drivna data.

LÄS MER

NYA ARTIKLAR

FAKTABLAD
Göra utrymmen smarta

Anläggningschefer drar nytta inte bara av minskad energianvändning, ökad drifttid för utrustning, strömlinjeformad drift och regelefterlevnad, utan även av förutsägbart byggnadsunderhåll. Lär dig fyra steg för organisationer som går från vision till verklighet.

PERSPEKTIV
5 tips för att återöppna byggnader som är smarta och säkra

COVID-19-pandemin har tvingat fram en fullständig omvärdering av våra fysiska anläggningar och till och med själva definitionen av en byggnad. Konsumenter och arbetare sätter inte sin fot i anläggningar som de inte själva tror är säkra. Framöver måste företagen vidta åtgärder utan motstycke. Lyckligtvis finns den teknik som behövs.

FAKTABLAD
Vårda digitala tvillingar: Hur man bygger virtuella instanser av fysiska tillgångar för högre prestanda

Bedöm din beredskap, definiera och kommunicera en vision, fastställ gemensamma regler för datahantering och bygg in flexibilitet för intelligens.

PERSPEKTIV
Så förvandlar du IoT till Internet of Us med mänsklig insikt

Genom att integrera kunskap om mänskligt beteende i sina IoT-lösningar kan företag minska införanderisken, förbättra produktiviteten, komprimera utvecklingscykler och realisera investeringsavkastningar snabbare.

PERSPEKTIV
Industry 4.0: Gå från vision till verklighet

Så här gör sju tillverkare vad som krävs för att tävla i nästa industriella era.

PERSPEKTIV
Implementera AI-driven IoT

Även om samspelet mellan dessa närbesläktade tekniker ännu inte är helt klarlagt har vår undersökning fastställt att framtidsinriktade företag får grepp om de stora utmaningarna (integritet och säkerhet) och potentialen för både intäktsgenerering och en bättre kundupplevelse.

Microsoft 2019 
US Partner Award för intelligent moln – Internet of Things

Denna utmärkelse erkänner Cognizants ledarskap inom kundpåverkan, innovationslösning, distribution och exceptionell användning av avancerade funktioner i Microsofts teknik under det senaste året. Vårt partnerskap med Microsoft har hjälpt flera kunder under IoT-resan och skalat konceptbevis till fullskaliga distributioner. 

LÄS MER

LÖSNINGAR

SKAPA UPPKOPPLADE LÖSNINGAR I INDUSTRIELL SKALA


När fysiska och digitala lösningar sammanstrålar på fabriksgolvet, med 3D-skrivare, sensorer, robotar och maskininlärning, förbättras effektiviteten, minskar driftstoppen och ökar flexibiliteten. Det här blir en allt större faktor i intelligenta produkter, där IoT-plattformar möjliggör fjärrövervakning, service nästan i realtid och proaktiv fältservice. 

Vi ser det i nya industriella informationsekosystem, där traditionella företag har lärt sig att tjäna pengar på sina IoT-funktioner för att erbjuda nya datarika tjänster. 

Var börjar du? Hur avgör du vilken investering som ger störst avkastning? Vilka användningsfall ger störst värde? Hur går du från pilot till storskalighet? Vilka är de ledande metoderna för att bygga en robust arkitektur och ritningar i stor skala? Vi har svaren och lösningarna.

 • IOT-STRATEGI OCH RÅDGIVNING

  FRÅN VISION TILL GENOMFÖRANDE

  IoT-aktiverade produkter är snart en del av vår vardag. Oavsett vilken bransch du är verksam i och vilka kunder du levererar till är nyckeln till framgång i den nya, digitala världen att ta dina bästa idéer till marknaden. Det innebär att ha en affärsmöjlighet för IoT och rätt resurser på plats för att verkställa snabbt och leverera värde. Vårt team kan hjälpa dig att identifiera och realisera möjligheter längs vägen från idé till marknad – samtidigt som du navigerar komplexiteten i dagens snabbt föränderliga teknik.

  Tjänster för IoT-strategi och rådgivning

  Internet of Things skapar nya tillväxtmöjligheter och ändrar hur företagen drivs. Ta reda på hur det kommer att påverka företaget och huruvida du är redo. 

  VISA PDF

  Ansluten referensarkitektur och verktyg 

  Företag kan distribuera framgångsrika IoT-program med beprövade arkitekturer, verktyg och metoder i företagsklass och undvika vanliga fallgropar vad gäller implementering.

  VISA PDF
 • COGNIZANT CONNECTED FACTORIES

  UPPKOPPLADE FABRIKER MINSKAR KOSTNADERNA OCH ÖKAR EFFEKTIVITETEN

  Tillverkare står inför aldrig tidigare skådade utmaningar från global konkurrens, föränderliga affärsmodeller, fler regelverk och stigande kundbehov. De måste leverera allt högre nivåer av kvalitet och mer kundanpassningsbara produkter till allt lägre priser och uppfylla strängare säkerhetskrav. Vi skapar en plattformsoberoende plan för att sammanföra informationsteknik och operativa tekniksystem genom smidig integration mellan fysiska maskiner, miljöer, produkter och företagssystemlager.

  Connected Factories

  Se hur ett modulärt tjänsteutbud hjälper tillverkare att ständigt upptäcka och visualisera insikter för att sänka kostnader, förbättra produktiviteten och utforma nästa generations produkter.

  VISA PDF

  Cognizant OnePlantTM

  Ta reda på hur du ändrar tyngdpunkten i din silobaserade tillverkning mot ett mer integrerat ramverk som hanterar de nya kraven som massanpassning medför.

  VISA PDF
 • COGNIZANT-SMARTA BYGGNADER

  OPTIMERA UTRYMME, ENERGI, TILLGÅNGSPRESTANDA OCH
  SLUTRESULTATET

  Byggnader blir smartare och kan skötas och förvaltas var som helst. Möjligheten att få bättre överblick över lokalerna kan optimera effektiviteten och kostnaderna samt ta dig mot nollutsläpp och motståndskraftig drift. Ta reda på hur vi hjälper företag att modernisera byggnader genom att förena system med enheter och digital teknik i syfte att använda realtidsinsikter för att öka värdet på fysiska utrymmen och skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö.

  Uppkopplade platser

  Byggnader är på väg att bli smarta. Lär dig hur du kan optimera fastighetshantering för att spara pengar, främja verksamheten och förbättra kundupplevelsen.

  VISA PDF
 • COGNIZANT-SÄKRA BYGGNADER

  ÅTERÖPPNA LOKALER PÅ ETT SÄKERT SÄTT

  När företag öppnar på nytt efter pandemin måste arbetsgivare och anställda känna sig säkra på att lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas i lokalerna. För företag som strävar efter att öppna igen på ett säkert sätt har Cognizant Safe Buildings de instrument, den dataanalys och den digitala teknik som gör lokalerna säkrare för både arbetare och besökare.

  LÄS MER
 • COGNIZANT CONNECTED PRODUCTS

  FORMA DEN NYA VÄRLDEN AV PRODUKTUTVECKLING

  Bra formgivning utnyttjar människocentrerade principer över hela produktlivscykeln, från koncept till slutförande. Med våra lösningar för produkttillverkning ser du framför dig och skapar uppkopplade produkter som fungerar smidigt inom ditt ekosystem och utnyttjar analys för att skapa värde. Vi tillhandahåller nyckelfärdiga lösningar för design och utveckling av produkter för den digitala tidsåldern – från insikter till design, från utveckling till kvalificering och från produkthantering till pilotproduktion.

  Connected Things Solutions

  Lär dig att omdefiniera nästa generations produktutveckling som skapar högkvalitativa, uppkopplade produkter snabbare – samtidigt som du kontrollerar kostnaderna och möter kundernas behov.

  VISA PDF

  Digital PLM

  Utnyttja det omvandlande affärsvärdet i dina produktdata för att minska cykeltiderna, förbättra verksamheten och öka intäkterna, kundnöjdheten och marknadsandelen.

  LÄS MER
 • COGNIZANT CONNECTED VEHICLES

  KUNDUPPLEVELSE PÅ MOTORVÄGEN

  Dagens konsumenter ser sina fordon som en nyckelkomponent i en uppkopplad livsstil. Vi erbjuder lösningar för att skapa nya affärsmodeller som ger driftseffektivitet och överlägsna kundupplevelser i bilar, lastbilar och tung utrustning. Från koncept till genomförande fokuserar våra lösningar på diagnostik, integration mellan mobil automation och hemautomation, säkerhet samt bränsleeffektivitet.

 • COGNIZANT COLD CHAIN

  HÅLLER LIVSMEDEL OCH LÄKEMEDEL SÄKRA

  Proaktiv övervakning av temperaturkänsliga livsmedel och läkemedel är viktigt för att minska exponeringen för olämpliga förhållanden under transport och lagring. Med Cognizant Cold Chain kan livsmedels-, dryckes- och läkemedelsföretag och deras transportekosystem snabbt och tillförlitligt övervaka kylförvaringskedjor i realtid. Cognizant Cold Chain är en LTE/5G, IoT-aktiverad tillämpning med inbyggd intelligens på Azure IoT Central, som säkerställer produktintegritet och efterlevnad och minimerar riskerna i hela värdekedjan.

  Cognizant Cold Chain

  Övervaka temperaturstyrda leveranskedjor snabbt och tillförlitligt med inbyggd intelligens som säkerställer produktintegriteten och minimerar riskerna.

  VISA PDF

DE SENASTE IDÉERNA

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Cisco
AWS
Hitachi Vantara
Microsoft
Siemens
PTC

UTVECKLA SAMTALET

Vad sägs om ett litet samtal?

Fyll i informationen nedan så blir du kontaktad av någon från Cognizant Softvision.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.