carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1
Contact Us

Your information has been submitted successfully!

SAMMANFÖRA DEN FYSISKA VÄRLDEN MED DEN DIGITALA

NÅ KUNDERNA MED UPPKOPPLAD INTELLIGENS

Intelligenta produkter och lösningar kommer att omvandla det moderna företaget genom differentierade affärsmodeller, ökat kundengagemang och stimulerad tillväxt.

UPPKOPPLADE SYSTEM FÖR SMARTARE BESLUT


Smarta produkter ger liv åt sakernas internet

Framgångsrika företag fördjupar sin interaktion med kunderna genom IoT-baserade lösningar. Med hjälp av dataanalys och digital anslutning utformar de produkter som kopplar samman människor och processer. Resultatet blir ökade intäkter och förbättrad effektivitet.

Gartner förutspår att 21 miljarder enheter kommer att vara uppkopplade 2020, vilket innebär nya marknader, större effektivitet och bättre användarupplevelser. Verksamhetsavbrott är normen i dag – och förändring är svårt.

Det går inte att bortse från den digitala kraften. Men företag som försöker att realisera potentialen med sakernas internet behöver en omvandlingsstrategi, kompetens för att bygga ett digitalt ekosystem och system och infrastruktur för att omvandla data till information.

Sakernas internet är enkelt att prata om, men kan vara svårt att implementera. Men alltmedan de digitala krafterna strålar samman är det nu dags att utnyttja den erfarenhet som krävs för att göra din verksamhet mer flexibel och produktiv. Från datastyrd tillverkning till drönarleveranser på fältet – företagsresultat med hjälp av intelligenta produkter har aldrig varit viktigare. Eller mer spännande.

In i den digitala framtiden med sakernas internet

Så visar 14 företag i olika branscher verkligheten med skalad IoT och genererar användbara kunskaper som grund för högre nivåer och effektivitet, innovation och nya affärsmodeller.

SE E-BOKENIDC har utnämnt Cognizant som ledande i sin världsomspännande IDC MarketScape-bedömning av konsult- och systemintegrationstjänster när det gäller "Internet of Things" I den nya rapporten erkänns Cognizants breda IoT-kompentens och höga kundnöjdhet gällande levererade portföljmässiga fördelar, utbud av prissättningsmodeller och kundtjänst.

LÄS RAPPORTEN

NYA ARTIKLAR

Perspektiv
Fler kunder med AI, maskininlärning och IoT

Genom att blanda dessa tekniker för nästa generation med företagsapplikationer kan kundtillvända företag effektivisera processer och ge support till kunderna på nya sätt.

FAKTABLAD
Förena den fysiska världen med den digitala och främja det industriella IoT

Se hur det industriella sakernas internet (IIoT) förändrar konkurrenslandskapet för tillverkare och erbjuder en strategisk färdplan som vägleder framstående organisationer när de implementerar IIoT i optimal skala.

FAKTABLAD
Sakernas internet: det nya receptet för läkemedelstillverkare och -försörjningskedjor

Med hjälp av IoT-plattformar och -lösningar kan läkemedelsföretag digitalisera vitala funktioner och säkerställa produktkvaliteten.

LÖSNINGAR

INDUSTRIELL IoT


Från verkstadsgolvet till kundens dörr

Sakernas internet påverkar alla delar av värdekedjan, oavsett bransch. Industriella IoT-lösningar kombinerar kommunikationsmedel, genomgripande databehandling och omgivande information. De syftar till att utnyttja kraften i data och förbättra den operativa effektiviteten i stor skala.

Spåra. Följ upp. Optimera driften genom att följa företagstillgångar

Ta reda på hur gammal teknik för spårning av tillgångar ersätts av mobila motsvarigheter och sensorer som är integrerade i fordon och tillgångar och bärs av de anställda.

VISA PDF
 • SMART TILLVERKNING

  SKAPA SAMMANKOPPLADE SYSTEM

  För att förbättra anläggningsdriften måste tillverkarna först identifiera process- och efterlevnadsluckorna som förhindrar det smidiga analysflöde som krävs för att uppnå högkvalitativ tillverkning. Med vår modell ONEPlant™ utformar vi planritningar och färdplaner för implementering av strategiska åtgärder som kopplar samman teknik, applikationer och arbetsflöden. Vårt mål: att omvandla anläggningsdriften till sammankopplade system.

  Lösningsöversikt

  Ta reda på hur du kan ändra tyngdpunkten i din silobaserade tillverkning mot ett mer integrerat ramverk som hanterar de nya kraven som massanpassning medför.

  VISA PDF
 • VERKSAMHETSSTYRNING FÖR TILLVERKNING

  UNDANRÖJ HINDER

  Skiljaktigheter mellan tillverkningsverksamheten och resten av företaget tjänar som en tankeställare för att verksamheten behöver förnyas och bli mer digital, samverkande och sammankopplad. Vi hjälper dig att överkomma hinder genom att tillämpa ledade praxis och styrningsramverk för ständig processförbättring.

  STYRNING OCH DRIFTHANTERING

  Upptrappning med smarta mätare: Utmaningar och vägen framåt för brittiska allmännyttiga energiföretag

  De allmännyttiga energibolagen i Storbritannien har, efter ett regeringsmandat, inlett en av världens mest omfattande driftsättningar av smarta elmätare. Vi tror oss veta vad resultatet kommer att bli.

  VISA PDF

  Nästa våg inom tillverkningsindustrin bygger på omvandling av anläggningsverksamheten

  Omställningsbarhet, förutsägbarhet, lyhördhet och effektivitet kräver att tillverkare har en helhetssyn på sina anläggningar och utvecklar integrerade funktioner som sammankopplar försörjningskedjan med nya flöden av produktvärden.

  VISA PDF
 • INDUSTRI 4.0

  FRÄMJA HÖGRE EFFEKTIVITET

  Vi erbjuder en branschledande portfölj av automationsprodukter och -tjänster som är utformade för att föra industri 4.0 från koncept till verklighet. Med vår omfattande bransch- och applikationskunskap hjälper vi dig att integrera industri 4.0 in i dina produktions- och tillverkningssystem på ett sätt som stimulerar högre effektivitet.

  Påskynda implementeringen av resursövervakning på distans

  Cognizants ramverk för Asset Performance Excellence (APExTM) påskyndar upptäckten och utvecklingen av en avkännande och analytisk infrastruktur som passar varje kunds specifika fysiska kontext.

  VISA PDF

SAKERNAS INTERNET I HANDELN


Smarta, uppkopplade produkter som tänker och presterar

Kommersiella IoT-lösningar skapar personliga system som förbättrar kundupplevelsen. Våra strategier förändrar verksamheten. De syftar till att samla in omgivande data för att möjliggöra nya former av interaktion med kunderna. Vi effektiviserar bankfilialer, butiker och hälsocentraler med hjälp av sakernas internet och förbättrar samtidigt driften.

Koda om kundupplevelsen.

Genom att integrera artificiell intelligens och sakernas internet i sina företagsapplikationer kan konsumentorienterade organisationer skapa varaktiga och lönsamma kundrelationer. Hyperanpassade erbjudanden och tjänster hjälper dig att uppfylla det digitala löftet.

VISA PDF
 • RETAILMATE™

  FRAMTIDENS BUTIK

  RetailMate™

  Cognizants RetailMate™ är en skalbar digital plattform som formar framtidens digitala butik. Den integrerar data från flera källor i realtid och optimerar detaljhandeln. Utöver effektivitetsvinster när det gäller distributionskedja och lager hjälper RetailMate butikshandlare att överbrygga klyftan mellan kundens förväntningar och kvaliteten på butiksupplevelsen.

  RetailMate™
  Med Cognizants RetailMate™ kan du bygga framtidens butik redan i dag.

  Framtidens shopping handlar om personliga upplevelser – hemma, på nätet, i mobilen eller i butiken.

  VISA VIDEO
 • FASTIGHETSFÖRVALTNING

  AUTOMATISERA OCH OPTIMERA

  Vår intelligenta plattformslösning hjälper dig att automatisera och optimera detektering och reparation av anläggningssystem samt att begränsa utvecklingsproblem. Den konsoliderar data från olika system och sensorer i anläggningen och omvandlar dem till praktiska insikter.

  Utnyttja smartare anläggningshantering

  Genom att utnyttja och integrera intelligenta lösningar kan  anläggningschefer omvandla byggnader till självmedvetna, flexibla och responsiva strukturer som kan anpassas till ständigt föränderliga miljöförhållanden och hyresgästernas preferenser.

  VISA PDF
 • DIGITALA LÖSNINGAR PÅ FÄLTET

  ÖKA PRODUKTIVITETEN

  Vi hjälper företag att förbättra sina fältserviceteknikers och -ingenjörers produktivitet och prestation genom att kombinera förstärkt verklighet, mobil teknik och bärbara teknik.

  Digitala fälttjänster förbättrar prestanda och drifttid

  Cognizants digitala fälttjänstlösning hjälper ledande företag att utnyttja sakernas internet (IoT) och genomföra digitala omvandlingar av svaga punkter i hela spektret.

  VISA PDF
 • TELEMATIK

  ÖVERVAKA RESURSER OCH UTRUSTNING

  Med telematik kan organisationer följa, spåra och registrera data om resurser, fordon eller utrustning. Våra lösningar omfattar vagnparksförvaltning, geoblockering, instrumentpanel för resursutnyttjande, fordonsdiagnostik, övervakning av förarbeteende och prediktivt underhåll.

  Så kommer telematik att förbättra förarupplevelsen och ge mer affärsvärde

  Framstegen inom telematik och design av gränssnitt mellan människor och maskiner ger inte bara överlägsna körupplevelser utan även fördelar i ekosystemen för bilar och tunga fordon.

  VISA PDF

INTELLIGENT PRODUKTUTVECKLING


Från produktidé till kommersialisering

Bra formgivning utnyttjar människocentrerade principer över hela produktlivscykeln, från koncept till avslutning. Med våra lösningar för intelligent produkttillverkning ser du framför dig och skapar sammankopplade produkter som fungerar smidigt inom ditt ekosystem och utnyttjar analys för att skapa värde.

VISA VIDEO

Uppkopplade produktlösningar

Lär dig att omdefiniera nästa generations produktutveckling som skapar högkvalitativa, uppkopplade produkter snabbare – samtidigt som du kontrollerar kostnaderna och möter kundernas behov.

VISA PDF
 • PRODUKTUTFORMNING OCH -UTVECKLING

  EN TOTAL TILLVERKNINGSLÖSNING

  Vår övergripande lösning för produkttillverkning hjälper företag att fokusera på produktstrategi och produkthantering – hela vägen från koncept till produktion. Vi effektiviserar produktutvecklingsprocesser med våra tjänster för produktutformning, termisk analys/tolerans och implementering av produktlivscykelhantering.

  MASKINTEKNIK
 • PRODUKTLIVSCYKELHANTERING

  KOPPLA PRODUKTERNA TILL KUNDERNA

  Vi knyter samman ”produkter” och ”kunder” i en digital livscykel genom människocentrerade utformningsprinciper. Våra kunder uppnår normalt kortare utvecklingstider och förbättrad kundupplevelsekvalitet.

  PRODUKTLIVSCYKELHANTERING
 • INBÄDDAD MASKIN- OCH PROGRAMVARA

  PÅSKYNDA UTVECKLINGEN AV ELEKTRONISKA SYSTEM

  Högteknologiska företag inom luft- och rymdfartsindustrin, hälsoindustrin och andra elektronikområden kräver allt mindre, mer sofistikerade och felsäkra elektroniska system. Cognizant hjälper dig att påskynda förloppet mot att möta dessa krav. Vi förkortar tiden till marknaden med vårt breda utbud av globala tekniktjänster, oavsett var i utvecklingslivscykeln eller värdekedjan de behövs. Med de senaste metoderna hjälper vi dig att optimera FoU, validera inbäddade mönster och minska utvecklingskostnaderna. 

  INBÄDDAD MASKIN- OCH PROGRAMVARA
 • UPPKOPPLAD BIL

  KUNDUPPLEVELSE PÅ MOTORVÄGEN

  Dagens konsumenter ser sina fordon som en nyckelkomponent i en uppkopplad livsstil. Vi erbjuder OEM-lösningar för att skapa nya affärsmodeller som ger en överlägsen kundupplevelse i bilen. Från koncept till genomförande fokuserar våra lösningar på diagnostik, integration mellan mobil automation och hemautomation, säkerhet samt bränsleeffektivitet.

  Uppkopplade bilar röner framgång i den digitala bilvärlden

  Konsumenterna ser inte längre sina fordon enbart som transportmedel, utan snarare som en komponent i en ständigt uppkopplad livsstil.

  VISA VIDEO

  En vision om bilindustrin runt 2025

  Det ökade antalet autonoma funktioner och ett sjunkande intresse för ägarskap innebär att bilindustrin måste fokusera på tre imperativ för mobilitet som definierar framgång år 2025.

  VISA PDF
 • UPPKOPPLAD VÅRD

  FRÅN HEMMET TILL SJUKHUSET

  Intelligenta medicintekniska enheter samlar in och analyserar patientdata i syfte att förutsäga sjukdomstillstånd innan de inträffar. Med hjälp av IoT-stackar stöder våra tjänster utvecklingen av uppkopplade medicintekniska enheter och plattformar som möjliggör fjärrövervakning och enhetshantering. Tillämpningar omfattar förebyggande underhåll, programvaruuppgraderingar på distans, förbrukning av förbrukningsvaror, prediktiv analys och uppkopplad vård.

  Förbered dig på regleringsutmaningarna i kölvattnet av Software as a Medical Device

  I en miljö där det digitala ekosystemet för sjukvården växer snabbt måste tillverkare av medicintekniska enheter skydda sig från tillsynsrättsliga risker på grund av enstaka fel eller felplacerad kod i SaMD.

  VISA PDF

DE SENASTE IDÉERNA

242 %

procent av tillverkningschefer säger att marknaden för sakernas internet kommer att växa till 2025. Vid det laget är sensorer och sakernas internet den digitalteknik som påverkar tillverkningssektorn mest.

VISA PDF

Digitally Cognizant

VÅRA PARTNER

Vi bildar partnerskap och strategiska allianser med världsledande företag så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Sakernas internet på Cisco
GE Digital
Hitachi Insight Group – IoT-lösningar
MICROSOFT
Siemens
PTC

NYHETER

01 februari 2017
IDC MarketScape utnämner Cognizant till ledande aktör inom konsulttjänster och systemintegration för sakernas internet

I en ny rapport från IDC MarketScape omnämns Cognizants breda IoT-kompetens och höga kundnöjdhet

16 november 2016
I ny forskningsrapport från HfS har Cognizant en plats i ”vinnarcirkeln” som IoT-tjänsteleverantör

I en oberoende analytikerrapport prisas Cognizants kompetens för andra året i rad

20 januari 2016
Cognizant benämns IoT-konsultföretag av högsta klass i en ny forskningsrapport

I en IT-konsultrapport från ALM Intelligence bedöms 21 företag utifrån sin förmåga att vägleda kunder på området sakernas internet


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.