carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1
Contact Us

Your information has been submitted successfully!

Uppumpad prestanda med digital kraft

DIGITALA LÖSNINGAR FÖR BÄTTRE RESULTAT

Många undrar vilken den bästa digitala metoden är. Genom att digitalisera företaget kan du bedöma den digitala beredskapen och hantera innovation och omvandling på ett strategiskt sätt.

FRÅN DIGITAL IDÉUTFORMNING TILL DIGITALT SAMMANHANG


Digitala verktyg växer snabbt, precis som den digitala attityden. Det leder till ökade kundkrav och ökad press att leverera sammanhängande produkter och service som är digitalt redo.

Företag som vill behålla sin relevans måste implementera digital transformation i samband med front office-upplevelser, middle office-affärsprocesser och back office-IT-miljöer.

Det akuta behovet av digital transformation ger upphov till en mängd komplexa problem som organisationer måste lösa snabbt.

Vi hjälper kunder att implementera digital transformation genom att förena affärs- och teknikarkitekturer som ger konkurrensfördelar och tillväxt på topplinjen.

SE VÅRA ERBJUDANDEN

När omvandling övergår från hyperdigitalisering till en självklarhet

Tidigare tog monumentala projekt tiotals år att slutföra. I dag är vårt monumentala projekt att bygga den digitala världen inom en mycket mer komprimerad tidsram. Organisationer som blir digitala ledare är de som använder affärsanalys för att få en djupare insikt i kundens beteenden, önskemål och behov, utvecklar nya produkter och tjänster samt innoverar och utnyttjar nya affärsmöjligheter.

VISA PDF

NYA ARTIKLAR

FAKTABLAD
Transformera innehåll i den digitala tidsåldern

Cognizant Contentize underlättar omvandlingen av innehållsekosystem så att de anpassas till utmaningarna i en allt mer digitaliserad och global innehållsindustri, vilket hjälper kunderna att förbättra produktiviteten och skapa ett ”digitalt först-ekosystem”.

FAKTABLAD
Fördelarna med digital omvandling

QA-företag som vill föra den digitala verksamhetsagendan framåt måste bryta sig loss från traditionell felsökning och anamma friktionslös, fullständig livscykelautomatisering och tillvägagångssätt för kontinuerlig leverans.

FAKTABLAD
Digital omvandling av skadereglering och katastrofhantering ökar effektiviteten med 30 %

Cognizant hjälpte en större försäkringsgivare att förnya sin process för anspråk i samband med katastrofer genom att tillhandahålla en digital lösning som förbättrade försäkringstagarnas upplevelse och skapade nya nivåer av transparens.

75,7 miljoner USD

i inkrementella intäkter per företag anses kunna genereras med digital transformation.

UR VÅRT PERSPEKTIV

LÖSNINGAR

DIGITALA INNOVATIONER MED BÄTTRE FLYT


Om du påskyndar den digitala övergången med hjälp av Cognizants tjänster blir vägen tydlig och processen systematisk. Vi integrerar digitala lösningar som möjliggör en annorlunda företagsdrift. Vi möjliggör operativ excellens med en sammanhängande digital strategi.

 • ACCELERATOR FÖR DIGITAL MOGNAD

  FRÅN BEDÖMNING TILL HANDLING

  Vi hjälper organisationer att bedöma den digitala utvecklingen i hela organisationen och att identifiera deras nuvarande position och vad som behövs för att säkra en stark digital framtid. Ett företags digitala mognad påvisas inte enbart genom bra digitala kundupplevelser, den innefattar även människorna, processerna och tekniken som driver och understöder dessa. F¨å insikt i din digitala mognad med Cognizants självutvärdering för digital verksamhet. 

 • STRATEGI FÖR DIGITAL OMVANDLING

  DEFINIERA DIGITAL FRAMGÅNG

  Med människocentrerad forskning hjälper vi dig att sortera ut insikter och vägar i syfte att skapa nya affärsmodeller som flyter bättre. Genom större förståelse kan du fastställa den bästa strategin för omvandlingen med organisationens aktuella komplexitet i åtanke.

  Göra rätt: Tre brännpunkter för att uppnå digitala nirvana

  Forskning visar att en dålig kundupplevelse räcker för att 89 % av kunderna ska avstå från att komma tillbaka till ett företag. Verksamhetspåverkan kan bli betydande och gälla upp till 20 % av intäkterna.

  UR VÅRT PERSPEKTIV
 • STYRD INNOVATION

  INFÖRA INNOVATION PÅ MARKNADEN

  Vår fokuserade metod och process gör det möjligt för företag att identifiera innovationsmöjligheter, utveckla specifika produkt-/tjänsteidéer och testa idéerna för att bedöma deras prestanda.  Vår acceleratormetod är utgångspunkten för styrd innovation, som gör det möjligt att testa och validera idéer på marknaden inom några veckor i stället för några år.

  COGNIZANT ACCELERATOR
 • KONTORET I DIGITAL TRANSFORMATION

  HANTERA DIGITAL OMVANDLING

  Att förverkliga den digitala visionen utan struktur och ledarskap som styr processen kan undergräva ansträngningarna för att bli digital. Med flertrådade initiativ för digital omvandling hjälper vi dig att förkorta vägen till affärsfördelar och att skapa bestående förändring.  Vi sammanför flera ledare och ger transformationen liv.

DE SENASTE IDÉERNA

Läs våra senaste idéer om digital transformation och ta reda på hur du bäst ger ditt företag en digital fördel.

BRANSCH I FOKUS

BIOVETENSKAP

FÖRÄNDRA BIOVETENSKAPEN MED DIGITALA LÖSNINGAR

För att komma åt det digitala affärsvärdet i biovetenskapens ekosystem – bland forskare, naturvetare, tillsynsmyndigheter, betalare, vårdgivare och patienter – måste du utvinna och ge mening åt nya dataflöden på ett effektivare sätt för att optimera föråldrade processer som är i behov av en digital uppdatering.

BRANSCHARTIKLAR

Work Ahead
Hälso-och sjukvård i den digitala tidsåldern

För en digitalt styrd tillväxt om 30 % på inkomstsidan inom hälsovården krävs en rad nya infallsvinklar.

FAKTABLAD
Recept för sjukvårdens digitala IT-chefer

IT-chefer i sjukvården står beredda att utöka sitt inflytande i en perfekt storm av reglerings- och marknadskrafter som kräver digitala svar.

Perspektiv
Överbrygga den digitala klyftan inom hälsovården

Av 2018 kommer digitala lösningar att ge en 11-procentig ökning av både försäljning och vinst för aktörer inom hälso- och sjukvårdsbranschen, vilket är en fördubbling av dagens intäkter med 5.2 %. Det kräver ett ordentligt uppbrott från status quo.

Digitally Cognizant

NYHETER

Läs mer om oss
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.